"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
A szellemi csoport
A szellemi csoport

A szellemi csoport

Még mindig Grünhutról van szó.

Most arról az időről beszélünk, amikor Grünhut doktor (Doktor bácsi ahogy később, halála után az egyesületben nevezték) megtalálja Budapesten azt a csoportot, amelyikből a Szellemi Búvárok Pesti Egylete keletkezik.

Rátalál Anton Prochaskára. Pontosabban Prohászka Antalra, akiből legkedvesebb társa lesz, annak ellenére, hogy így nyilatkozik Prohászkáról “… mert hiszen jóllehet én orvostudor vagyok, s ő csak műveletlen szabómesterember, vonatkozásunk, törekvésünk tulajdonképpen lényegében véve mégis párhuzamos.”

Osztálykülönbség? Éppen ez a lényeg a spiritizmus ilyet nem ismer…

És ezért ne ítéljük Grünhutot.

Prohászka Antal médiumizáció közben. Szellemfénykép.

Hiszen (bár ő a magyarországi Spiritizmus Apostola, ahogy tegnapi beszélgetőtársam Pelle János fogalmazta) semmiképpen ne felejtsük el, hogy 1870-80-90-es években vagyunk. Nincs autó, nincs “demokrácia! Viszont van lovas kocsi, meg házi cseléd, még nincs elfelejtve az 1848-as rémuralom, Haynau, még működik a Bach-korszak. Tehát van osztálykülönbség. Őrült módon van.  De, milyen is?! Dúl a báró, gróf, herczeg (cz-vel) kifejezés, ami nemcsak név, előtag, hanem rengeteg pénz, vagyoni különbség.

És Budapesten, s az egész országban még a német a hivatalos nyelv. Prochaska is német nyelven beszél. Ez még az 1848-as szabadságharc utáni időszak, amikor a magyarokat elnyomják. Már nem annyira, mint egy-két éve, mert megtörtént a kiegyezés…1867…  De a szellemi fejlődés sokkal lassúbb, mint a fizikális.

Grünhut tehát megtalálja magának azt a csoportot, amiből később a Szellemi Búvárok Pesti Egylete lesz. (És nem Budapesti, hanem Pesti. Miért nem Budapesti? Miért? Mert Budapest még nincsen. A három város: Pest, Buda, Óbuda egyesülése – a mai Budapest, 1873. november 17-én jött létre. (Mint az Egyesület is – persze hivatalosan.) Most pedig még 1870-71 körül vagyunk.

Mire is talált Grünhut? Vagyis “kire?”

“Tulajdonképpen még csak a kezdet kezdetén volt az egész kis csoport; az eredményt ígérő munkához mindössze csak a jószándék volt meg. Igaz, hogy az még nagyon csekély, de azért mégis mellőzhetetlen feltétel a jó cselekvéshez. Több volt még köztük a kétkedő, a teljes meggyőződést áhítozó, mint a teljesen meggyőződött és mégis valamennyi lángolt és tervezte a fizikai jelenségek megszerzését, hogy a hitetleneket meggyőzni lehessen. Csak én meg Antal nem szorultunk már személyes meggyőződésre, azonban még mi is lelkesen óhajtottuk, hogy fizikai kényszerítő bizonyítékok által seregesen nyerjük meg a hitetlenek tömegét. Közös nyavalyánk volt a prozeliták hajhászási kórsága. Magunk is tájékozatlanok, sőt nagyobbára hitetlenek lévén még, azon törtük a fejünket, miképpen fogdossuk a hitetlenek nagy seregét. Állandó, jó, megbízható, értelmes médium hiányában eszünkbe sem jutott, hogy jóakaratú, megbízható szellemi vezetésre van mindenekelőtt szükségünk, mely nélkül semmire sem vagyunk képesek és hogy ezt ájtatos imával és esdekléssel kell kikérnünk Attól, aki mindenek forrása, adományozója és intézője, ami a nagy mindenségben létrejön.”

Na, kérem ebből lesz a Szellemi Búvárok Pesti Egylete!!

(Később szó lesz Prohászkáról bővebben, most csak egy kis ízelítő “belőle”): “Prochaszka Antal szabómester, a későbbi jeles és minden időkre mintaképül szolgáló médium, minden izében merőben ellentéte volt Daniely ügyvédnek. Szinte rivalgó örömmel és lelkesedéssel fogadott. Alacsony termetű férfi volt. de magas homloka, szikrázó eleven szeme és rendes, mondhatni szép orra és szája, szóval vonásainak harmóniája jóleső, megnyerő hatást keltett. Eleven, mozgékony természete, szókimondó nyíltsága, kedélyes mosolygása, az okos, találó szó iránti fogékonysága, észrevételeinek ötletessége, sőt szívből fakadó csengő nevetése, amivel valamelyik jó élcét kísérte, avagy a másét honorálta — egészítették ki ennek az embernek képét, mely összességben természetes józan észre, tiszta jellemre és meleg kedélyre vallott. (…) Antal minden műveltség és iskolázás hiányában szűkölködött. Szinte lehűtött az ő népies, hibás német beszéde, az a nyelv, amelyen akkortájt Pesten a németajkú József- meg terézvárosi burgerek beszéltek.” (burger= polgár)

A lexikon így ír Prohászka Antalról: Prochaszka Antal, a budapesti spiritiszta társaság titkára. — Munkái: 1. XI Thesenan Spiritismus und seine Anhänger. Beantwortet. Pest, 1873. — 2.Reflexionenaus der Geisterwelt. Durch die Mediendes Vereines «Geistige Forscher» in Budapest. Ein Werk für geistige Wissenschaft und Belehrung. Herausgegeben vom Vereins-Comité. Budapest, 1873., 1875., 1876. Három kötet. (Többek közreműködésével, kiknek czikkei álnév alatt jelentek meg.)

Grünhut tehát révbe ért, (és bár ő még nem tudja) megalakulhat az Egyesület.

Download this article as an e-book

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon