"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Szellemi Búvárok Pesti Egylete
Szellemi Búvárok Pesti Egylete

Szellemi Búvárok Pesti Egylete

A „Szellemkutatók Társasága” – később Szellemi Búvárok Pesti Egylete megalakulása 1871

Az Egylet alapszabálya

Vay Adelma, és Vay Ödön, a túlvilági vezetők javaslatára 1871. április 21-én Budapestre utaztak, ahol aznap megalakult a „Szellemkutatók Társasága” Vay Ödön, Vay Katalin (Katharina von GeymüllerVay Ödön édesanyja) és Vay Adelma részvételével. Az alakuló ülésen az egylet szellemi vezetői Adelma útján megható programot is adtak, amit szó szerint közlünk.

Jóval később 1934-ben kiadtak egy alapszabályt: A Szellemi Búvárok Pesti Egyleté-nek alapszabályai címmel

Tóvölgyi Titusz helyszíni beszámolója az ominózus eseményről – Tóvölgyi később az Égi Világosság újságírója lett


„Már nem emlékszem, kinek a megbízásán keresztül bocsátottak rendelkezésünkre minden szempontból megfelelő szobát, mert vagy túl kicsik voltak az apartmanjaink, vagy zajos utcákon helyezkedtek el.
A tágas szoba ablakai részben az udvarra, részben a kertre néztek. A falakon szentek képei voltak kirakva, amelyek a gazdag katolikus házigazda jámborságáról tanúskodtak. Minden a legnagyobb tisztaságú volt. Maga a mester és a feleség mindannyiunk csodálatát váltotta ki – félelmetes pátriárkák, bibliai alakok tűntek fel bennük. A legszívélyesebben fogadtak minket, idegeneket – eltelve a mennyei kegyelem előérzetével, amelyet házukra kellett adni.
Végre megjöttek Vayék. Minden szem rájuk szegeződött… tekintetük a tiszteletreméltó idős házaspáron maradt (házasasszony; a szerző megjegyzése), akik meghatottan és boldogan fogadták őket.


Az előkelő vendégek (Vayék) mindenkivel barátságosak és szívélyesek voltak. A kis terem megtelt. Egy ima után Adelma írni kezdett: két ujjal tartotta a ceruzát, és csodálatos gyorsasággal az egyik lap a másik után láthatóan automatikusan íródott. Néma, áhítatos csend uralkodott; hallani lehetett a papír recsegését.
Írás közben Adelma gyakran körülnézett az egybegyűlteken anélkül, hogy megállította volna a kezét. A legérdekesebb lett volna vizuális médiumon keresztül meggyőződni a Magas Szellemek jelenlétéről, akik kétségtelenül részt vettek az összejövetelünkön, és akiknek jelenléte megteremtette az áhítatos harmóniát az általános hangulatban, amely ahhoz szükséges, hogy elnyerjük azokat a magasztos megnyilvánulásokat, amelyek megadják az alapvető törvényeket. megalakítandó egyesületünkhöz adott. Végül Adelma kezéből kiesett a ceruzája, és a következőket olvasta nekünk:


<<Az egyesületnek spirituális vezetői vannak. Ezek: Jézus, Mária, Buddha. Jézus oltalmával Mária és Buddha vezetik az egyesületet. Adelma médiuma révén Ödön a földi vezető, akinek helyettese Adolf, aki közli akaratunkat a Mivel Adelma és Ödön vezetésével védelmet és védelmet ígértünk Önnek, kötelességünk lelki jólétét elősegíteni.
Jézus mindig mindenben a példaképünk lesz. Aki szegény volt, elhagyatott és megvetett a földön, és akinek a királysága nem e világból való. Dolgoznia kellett, hogy megkeresse a kenyerét, mert bár Isten Fia ács volt a földön. És bár órákon át imádkozott elragadtatásában, látták dolgozni is. – Mindenkit szeretett és egyet sem utasított el – még a bűnöst sem, csak figyelmeztette; a megkeményedetteket Istenre és törvényére bízta. Szeretetet hirdetett, ugyanakkor tisztelte a földi törvényeket, a császárt. Azt tanácsolta a gazdagoknak, hogy segítsenek a szegényeken, de nem kényszerítette őket erre, és megáldotta azokat, akik követik őt.
Látod, hogy Krisztus tisztelte a törvényt és a rendet; nem volt felforgató és szenvedélymentes. Megparancsolta tanítványainak, hogy maradjanak szegények, mert ismerte a gazdagság veszélyeit az emberekre. Óva intette őket attól, hogy lelki ajándékokért anyagi jutalmat kapjanak; figyelmeztette őket, hogy dolgozzanak a megélhetésükért, és ne vegyenek pénzt gyógyulásaikért és tanításaikért. Mindezt mi is elmondjuk. Légy elégedett azzal a munkával, amelyet Isten adott neked; ne szégyellje magát a világ szegénysége és megvetése miatt; dolgozz a kenyeredért, de ne fogadj el pénzt lelki szolgálatokra, jó tanításokra. szellemet szellemért! – legyen a mottód. Lelki ajándékokat adunk. Lelkileg továbbadja, és lelki jutalmat kap.
A jókedvűek soha nem adnak tanácsot pénzbeli nyereséggel vagy bármilyen anyagi haszonnal kapcsolatban. Szeretnénk annyi lelki ajándékot adni neked, amennyit el tudsz fogadni és megérdemelsz.
Azt mondjuk a szegényeknek: legyetek elégedettek és dolgozzatok; bízz Istenben, aki nem felejt el senkit, és emlékezni fog rád is. A gazdagoknak pedig azt mondjuk: segíts! segítse a szegényeket Tégy jót, amennyit csak tudsz. Azt mondjuk a gonoszoknak: Tartsatok bűnbánatot, ismerjétek fel és bánjátok meg bűnötöket. A jó: legyen még jobb. Azt mondjuk a betegeknek: Meggyógyulsz, ha hiszel Isten és a Fiú erejében. Hozzátesszük: minden farizeusság, minden képmutatás, minden titkolózás és dogmatika ki van zárva körünkből. Légy nyitott, őszinte és derűs Isten és ember előtt.
A spiritiszta társulások gyakran dogmatizmusba, képmutatásba és fanatizmusba esnek; ezek gonosz hatások, amelyek ártanak a szellemnek. A szellemtanítást komoly, mélyreható tanulmánynak tekinti, valamint a médiumitás minden megnyilvánulásában a tanulmány tárgya. A spiritizmus nem lelkes vallás; Krisztus által van a vallásod.
A kereszténynek, a zsidónak és a pogánynak egy hitűnek kell lennie . Higgy először Istenben, a szellem és minden Teremtőjében; másodszor, higgy Krisztusban, mint az első zsenge egyikében, vagy Isten Fiában, mint Megváltóban; harmadszor a szellem ihletésére, a lelki érintkezés lehetőségére. Ez az igaz hit alapja . De vannak más következmények is, amelyeket érdemes megjegyezni. Ilyenek:
Először is: minden szellemi megnyilvánulás. Másodszor: az élet, a szenvedés, a szellem örömeinek és kapcsolatainak tanulmányozása a világegyetemben. Harmadik: mágnesesség és elektromosság. Negyedszer, a betegségek, különösen a görcsök, az őrület és a megszállottság tanulmányozása. Ötödször: a médiumok és a somnambulizmus különböző típusainak feltárása.
Ezek a spirituális kutatás széles területei. Legyetek igaz keresztények, higgyetek Istenben, Krisztusban és a szellemekben, és vizsgáljátok meg és kutatjátok a szellemtanítást, csak akkor nem tévedtek el.
Mindenki, aki szeretne lelkileg fejlődni, kezdje önmagával: az önnemesítés és fejlesztés, minden önzés felszámolása a te feladatod – mert e nélkül nem érsz el semmi jót. Ezekkel az elvekkel mindannyiótokat át kell tölteni; mert a vezetni kívánt vállalatnak erősnek kell lennie a hitben és a jóakaratban. A mi irányelvünk az, hogy az Egyetlennel (Istennel) kezdjük a kutatást, amely a szellemi lét alapja. Az Egy felismerése minden más számot, akárcsak a szellemvilág minden megjelenését, látni fogja.
Az ilyen szenzációhajhász emberek és médiumok hajlamosak a panteizmusra, és nem tiszta hitűek, hanem többnyire kétkedők, következésképpen sokkal nehezebb lesz meggyőzni a hitetleneket, mint az olyan médiumok, akik erősek a magas szellemi tanításban.
Mindenki ott dolgozik, ahová Isten helyezte. Mindenki dolgozik, gondolkodik és arra törekszik, hogy előbbre jusson. Miközben megköveteljük a bizalmat, azt is szeretnénk, hogy gondolkodjon és mérlegeljen saját maga . Arra biztatjuk, hogy kövessen minket, de erre ne kényszerítsen rá senkit. Ismét azt tanácsoljuk mindenkinek, hogy alaposan ellenőrizze, hogy követni akar-e minket. Senkit nem hibáztatunk, ha elhagyja azt a kört, amelyet vezetni akarunk – több ezren vannak kívül. Célunk, hogy harmóniát teremtsünk köztetek.
Nézz magadba és vizsgáld meg a szívedet! Ámen.>>”

(A Szellemkutatók Társaságának alaptörvényei, Budapest, 1871. április 21., Vay A.; a szerző jegyzete)

Download this article as an e-book

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon