"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Dr. Grünhut Adolf
Dr. Grünhut Adolf
Featured

Miért Magyarország az Evangéliumi Spiritizmus Hazája?

Miért magyarország az Evangéliumi Spiritizmus Hazája?

1920-ban nagy tragédia érte Magyarországot, és emiatt az egész ország gyászban volt. Mindenki lelkébe beköltözött a reménytelenség. A spiritiszták lelkébe is. Dr. Grünhut, a szeretett Doktor bácsi a magyarországi spiritizmus, alapítója és egyben vezéralakja jelentkezett a szellemvilágból, bíztatja és vigasztalja a spiritizmus híveit és elmondja, hogy valójában miért is búslakodnak, mikor nagy jövő vár rájuk, és az egész nemzetre a szellemi vezetők jövendölése szerint. 

Ez a közlemény 1921-ben jelent meg az Égi Világosság júniusi számának vezércikkében, amit alant mellékelünk 

Szécsényi Tibor  

2023. január 23

olvass tovább“Miért Magyarország az Evangéliumi Spiritizmus Hazája?”

Az első magyarországi spiritiszta egylet

Kivonatok Tarjányi Eszter (1962-2017) “Madách Aladár és a magyarországi spiritizmus” c tanulmányából (Palócföld 1992/5) Az első magyarországi spiritiszta egylet “… Az (ezernyolcszáz)ötvenes, hatvanas években a …

Grünhut Adolf Dr. Med.

Dr. Med. Grünhut Adolf (1826-1906) Az Égi Világosság című folyóirat felelős kiadója és felelős szerkesztője 1899-től az alapítástól 1906-ig, haláláig Egy abaújszántói orvos: dr.Grünhut Adolf. …