"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Evangéliumi Spiritizmus
Pőcze József

Pőcze József

Pőcze József

Trombitás Gyula halálával egy új korszak vette kezdetét a gyülekezet életében, amikor a szellemvilági vezetők Pőcze Józsefet nevezték ki a vasárnapi nyilvános ülések, Szakonyi Istvánt pedig a csütörtöki zártkörű ülések vezetőjéül, amit ő 1974-ben bekövetkezett haláláig töltött be. Ettől kezdve mindkét ülés vezetését Pőcze József látja el, helyetteséül pedig a szellemi vezetés Szentkirályi Ödönt nevezte ki.
Ebben az időben már csak Mészár Anna és Pőcze Zita végeztek médiumi munkát. 1981-ben Anna korára való tekintettel abbahagyta médiumi működését, azóta Zita a Kör ma is működő médiuma.
1972-ben közös elhatározás alapján eladva épületüket, új közösségi házat építettek Bedfordban, Cleveland egyik külvárosában, amely azóta is otthonuk.

Kapcsolódás a hazai gyökerekhez

Azt a lelki kapcsolatot, amelyet Mészár Anna és Trombitás Gyula testvérünk ápolt a hazai lelki testvérekkel, igyekezett erősíteni Pőcze József és Zita többszöri személyes találkozás és rendszeres levelezés révén.
Így jött létre az a közös elhatározás, miszerint Petréné-Vay Valéria vállalta az Eszter médium hagyatékából kéziratban megőrzött Névtelen Szellem tanítások sajtó alá rendezését, a Magyar Szellemkutatók Társasága pedig a könyvek kiadását. Az első két könyv Clevelandben, a többi Magyarországon került kiadásra.

Pőcze József leírása alapján

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon