"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
HOZZÁSZÓLÁS – Fellépés a spiritizmus mellett
HOZZÁSZÓLÁS – Fellépés a spiritizmus mellett

HOZZÁSZÓLÁS – Fellépés a spiritizmus mellett

Az a bizonyítéka annak, hogy az ember jó úton jár, ha akadályokba ütközik a munkája.

Ezzel bíztatnak Lajosék… Persze hivatkozva a Névtelenre…

Megszokhattuk már, hogy az ADA-i csoport árgus szemekkel figyeli a történéseket, és amikor úgy érzik szükséges, hozzászólnak.

Most is.

FELLÉPÉS A SPIRITIZMUS MELLETT c. bejegyzésre Tőlük is érkezett hozzászólás

Kedves András!

Szívélyes engedelmeddel hadd társuljunk mi is azon emberek, lelkek köréhez, akik melletted, pontosabban, azon fentről jövő feladatkör mellett teszik le voksukat, amelyet a magas szellemi vezetéstől kaptál, a még meglévő szellemtan, talán azon belül is a Névtelen Szellem emlőiből táplálkozók, az elhullajtott és szétszóratott kalászai összegyűjtésére. 

Sajnos, tudvalevő,

hogy minden újonnan megjelenő dolgot nagyon nehezen kezelnek az emberek, főleg egy csoporton belül, ezért a kezdet kezdetétől kell felverekednie magát sok-sok bizonyítással, hogy elfogadható legyen az ember munkája, még akkor is, ha az odafentről inspirált, mert sok az emberi tényező, amellyel szembe kell néznie és le kell küzdenie annak, akit az Úr munkára szólít. Ebben a harcban – azt hiszem – maga az Úr járt leginkább elöl, mert valami újat, vitt bele a meglévőbe és az eszme addigi követői nem tudták önmagukkal megvívni azt a harcot, amely lehetővé tette volna számukra az Úr eszmeiségének az elfogadását. Ezért jövendölte Simeon a kis Jézusról az Ő bemutatásakor azt, hogy “Sokak elesésére… rendeltetett Izraelben.” Sajnos az a bizonyítéka annak, hogy az ember jó úton jár, ha akadályokba ütközik a munkája. Azt mondja az Úr a hegyi beszédben, a 8 boldogságot taglalva, hogy ilyenkor örülni kell, mert jutalma az ilyen embernek bőséges lesz a mennyben.

Sőt, sok esetben még a médiumi munkát is végigkísérik az ilyen emberi tényezőkből fakadó támadások, ugyanis nem lehet mindenki lelki igényeinek megfelelni és ha nem felel meg egy-egy nyilatkozat, akkor elvetik a médiummal együtt. Sajnos volt rá eset, hogy más szellemek is negatív reagáltak bizonyos nyilatkozatokra. 

Eszter médiumot még bíróság elé is állították azon emberi gyarlóságokból kifolyólag, melyeket éppen leküzdeni kellett volna ahhoz, hogy a munka zavartalanul folytatható legyen.

No de félretéve minden emberi okoskodást és tapasztalatot, – mert minden embernek más és más az igazsága, részletigazsága – most is, mint mindig, engedjük szóhoz jutni Kedves Vezetőnket, a Névtelen Szellemet:

Eszter médium Ezotériák II.

“Ezzel tulajdonképpen eljegyeztétek magatokat az Isten munkásaivá itt a tévedések mezején, hogy ti is összeszedjétek az elmaradott kalászokat, azaz keressétek azokat, akik eddig kívül maradtak. Sőt majd még azoknak is, akik a ti beszédeitek és bizonyságtételeitek által lesznek hívőkké, az lesz a feladatuk, hogy ők is veletek együtt munkát vállaljanak, megtagadva önmagukat, az önmaguk tévelygő énjét, és beledolgozva magukat az Isten törvényébe, áldásaivá váljanak ennek a világnak és küzdő katonáivá legyenek az igazságnak.

Fel kell vennetek nektek is a harcot, azaz munkálkodnotok kell.

Nem mondom, hogy a sátán nyilaitól meg nem sebesültök, nem mondom, hogy titeket majd megkímél a sors; de

ha már ti fel vagytok fegyverkezve az igazság ismeretével, és a lelketek át van világítva a hit bizonyosságával, akkor nem is maradhattok üvegházban, hanem fel kell vennetek nektek is a harcot, azaz munkálkodnotok kell.

A munkás pedig elfárad, a munkás sokszor ki van téve azoknak a viszontagságoknak, amelyek az egész emberiségre szétáradnak.

De mint ahogyan az Úr mondja: “Az Isten esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak”; ez az eső pedig megnöveli a gabonát is meg a konkolyt is. És így nektek is mint embereknek szükségképpen részesülnötök kell azokban a szenvedésekben és megpróbáltatásokban, amelyek az időjárás viszontagságaival együtt járnak. Mert amikor a viharok száguldanak végig a földi világban -mikor a felgyülemlett gonoszságnak vérben, könnyben, fájdalmakban és szenvedésekben kell elfolynia- tehát amikor elindul az ár, az bizony felkapja a virágot és a szemetet egyaránt, azaz elsodor magával mindent.

Ti azonban ne legyetek azok, akik a könnyeket megszaporítják, a haragot feltüzelik és a szenvedélyeket még jobban felizgatják és tettekre kényszerítik!

A hit felébresztése

A ti hivatásotok ebben a helyzetben a sebek bekötözése, a reményvesztettek felemelése, a kétségbeesettekben a reménység és a hit felébresztése, a szomorúak vigasztalása és tekintetüknek az Isten kegyelme felé való irányítása.

Mert nincs az a szenvedésteljes állapot, amelyből a lélek fel nem emelkedhetnék, és erőt ne tudna venni a fájdalmán és kétségbeesésén, ha egyszer a hitet el tudjátok ültetni benne, és a reménységét fel tudjátok ébreszteni. 

Ez a ti munkátok.

Ha ebben a munkában fáradoztok, Istennek gondja van rátok; …”

Eszter médium Ezotériák II. – A bűnhődésektől való mentesülés útja c. fejezet

Szeretettel: Tibor, Lajos és a többiek

.

Lajos említést tett a 8 boldogságról, hadd idézzem fel, hátha jólesik újraolvasni. (Máté ev. 5. fejezet)

  1. „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
  2. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.
  3. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.
  4. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.
  5. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.
  6. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent.
  7. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.
  8. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.”

Download this article as an e-book

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon