"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Grünhut Adolf Dr. Med.
Grünhut Adolf Dr. Med.

Grünhut Adolf Dr. Med.

Dr. Med. Grünhut Adolf (1826-1906)

Dr. Med. Grünhut Adolf

A Szellemi Búvárok Pesti Egyletének alapítója Vay Adelmával és Vay Ödönnel. Az Égi Világosság című folyóirat felelős kiadója és felelős szerkesztője 1899-től az alapítástól 1906-ig, haláláig

Részt vett az 1848-49-i szabadságharcban, először ott találkozott delejezett víz általi gyógyítással. Abaújszántón telepedett le, ahol egy szomnambul leányon csodálatos pszichikai jelenségek mutatkoztak. A lány világosan-látást árult el. A legpontosabban előre bejelentette a jövendő eseményeit, amelyek közül a tragikusabbakat orvosa hiába igyekezett megelőzni; falakon, nagy távolságokon átlátott, csalhatatlan diagnózist adott súlyos betegségekről és oly orvosszereket rendelt nekik, melyektől az orvosok legnagyobb csodálatára azok rövidesen tényleg meggyógyultak. A szkeptikus, világias felfogású orvost erősen gondolkodóvá tették a szomnambul leánnyal szerzett tapasztalatai, és fokozatosan ez vezette a későbbi spiritiszta gondolkodásra.. 1870-ben átköltözött Miskolcra, és mint homeopata orvost, báró Vayék egyszer egy betegükhöz hivatták az Abaúj megye déli részén fekvő golopi kastélyba. Adelma grófnő ekkor, miután dr. Grünhut a beteget már megvizsgálta, médiumilag írt papírlapot mutatott neki, melyen le volt írva nemcsak szószerinti azonossággal a beteg diagnózisa, hanem a betegség következő egész lefolyása, valamint homeopatikus gyógykezelése is. A doktor ezen módfelett meglepődött, amikor pedig a betegség kiszámíthatatlan javulási és rosszabbodási krízisével együtt egészen úgy folyt le, ahogyan azt a “szellemek” Adelma által előre megjósolták, a szomnambul tapasztalatok alapján már előzőleg előkészített orvos spiritisztává lett.

Ez eset után rövidesen Miskolcra, majd Pestre költözött. Itt delejes kezeléssel rövidesen megszüntetni nagynénje súlyos, fejgörcsökkel egybekötött ájulási rohamait, melyekkel szemben tanácstalanul állottak az akkori idők professzorai. Azután nagy lelkesedéssel kezdett kutatni budapesti spiritiszták után. Csakhamar rá is akadt egy néhány tagból álló szerény társaságra, és ez a társaság alakult át 1871. április 21-én Vay Katalin bárónő, Vay Ödön és Vay Adelma grófnő részvételével a “Szellemi Búvárok Pesti Egyleté”-vé.

Az alakuló ülésen az Egylet szellemi vezetői meghatározó programot is adtak. A legfőbb cél az egységes keresztény hitben való önmunkálkodás. Mindenkinek és mindig Krisztus tanításait kell szem előtt tartania.

A harmonikus kezdetet igen szép eredmények követték. 1873-ban az Egylet alapszabályait jóváhagyta Tóth Vilmos belügyminiszter, s nemsokára több száz lett az egyesületi tagok száma, akik oly szent érzésekkel jártak az ülésekre, mint amilyenekkel a régi keresztények járhattak gyülekezeteikre. Lassan-lassan híressé tették az Egyesületet, mely anyagilag is úgy fellendült, hogy nemsokára könyveket adhatott ki. Az Egylet nemsokára már saját épületében tartja összejöveteleit. Grünhut dr. valóságos apostola lett a magyar spiritizmusnak.”

Így történt, hogy a “Magyarországi Spiritiszta Egylet” működésének első korszaka leginkább Grünhut Adolf nevéhez fűződik, amiből alakult a “Szellemi Búvárok Pesti Egylete” , később az “Égi Világosság” című spiritiszta folyóirat, melyben Grünhut jelentős népszerűségre tett szert, miután a tárgykörét könnyed és élvezhető formában tudta közölni. Híres tárcacikkei “Csevegés a kandalló mellett” címen 1899 és 1906 között 164 folytatásban jelentek meg. Bennük azt is leírja, hogyan lett Krisztus-hívő kereszténnyé.

A Szellemi Búvárok Pesti Egylete az 1882-es Budapesti Czim- és Lakjegyzék szerint mint a Szellemi búvárok egylete (Spiritisten-Verein) a VII. ker. Wesselényi-u. 18. alatt volt, míg az 1900-as szerint a szerkesztőség a VII. ker. Wesselényi-u. 30-ba költözött.

Dr. Grünhut Adolf Könyvei

Dr. Med. GRUNHUT ADOLF: Tanulmányok a spiritizmus köréből. Magnetizmus, szomnambulizmus, mediumizmus.

I. köt. Budapest., 1932. (2. kiad.) A szerző arcképével. A kötet a „Szellembúvárok Pesti Egylete” kiadványa.

II. köt. Budapest., 1932. (2. kiad.) 11 szellemfényképpel. A kötet a „Szellembúvárok Pesti Egylete” kiadványa.

Hogyan fejlődik valaki médiummá? : utasítások spiritistikai ülések tartására különös tekintettel az író médiumok képzésére. Budapest : Budapesti Szellembúvárok Egylete, 1899 (Budapest : Spitzer és Somogyi Ny.

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon