"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Szécsényi Tibor és Lajos
Szécsényi Tibor és Lajos

Péter apostolról

Péter apostolról – Látomás és erkölcsbölcselet Szécsényi Lajos kérésére – márminthogy tegyük közzé Péter apostol tragédiáját Jézus megtagadásával kapcsolatban – örömmel teszek eleget. Különösen, mert begépelve megküldte Emmerich Katalin ide vonatkozó látomását. Mellétéve A …

A betegségről 4.

POSZT A POSZTRA – ADA Adáról jelentkezett Szécsényi Lajos és csoportja. A betegségről az eddigi gondolatokhoz (A betegségről 1., A betegségről 2. A betegségről 3.) járulnak hozzá. Lajos legutóbbi közleményének egy részében erősen és …

AZ IGE TESTTÉ LETT

KARÁCSONY — Az Ige testté lett MIKOR A LÉLEK ÜNNEPEL – A NÉVTELEN SZELLEM tanítása Eszter médium útján — a Bevezető ima utolsó bekezdése Tibor és Lajos Karácsonyi üdvözlete Krisztus a világ VilágosságaAz 1939-es …

LAJOS VÁLASZA KOLOMANNAK

Roppant Örömmel tölt el, hogy Koloman kérdésére hiteles emberektől komoly válaszok érkezetek. Köszönöm mindannyiótoknak. Különösen is azért, mert nemcsak elkötelezett Névtelen Szellem-hívők jelentkeztek az értelmezéssel, hanem Lajosék (Adáról) is vették a fáradtságot, hogy (értelmező) …

KARÁCSONY

Szécsényi Lajos – vagyis az ADA-i csoport – küldött egy karácsonyi üdvözletet. Olvassátok szeretettel. . Eszter látomása szerint I. kép Ott vagyok, ahol a Megváltó született. Látom, amint sokan sietnek Betlehembe. Mindenfelé vásári zűrzavar. …

ISTENKÍSÉRTÉS 4

Istenkísértés – a Névtelen Szellem megvilágításában Ígéretünkhöz híven a harmadik szemszögből, a Névtelen Szellem szemszögéből világítjuk meg Jézusnak a sátán által való megkísértését. A téma terjedelme miatt azonban kényszerülünk több részre osztani a szöveget. …

ISTENKÍSÉRTÉS 3

ISTENKÍSÉRTÉS? Az Istenkisértés témában ADA újabb gondolatokkal állt elő. Emmerich Katalin (akiről az oldal alján tudhatunk meg bővebbet) hosszan foglalkozott ennek a problémának kifejtésével. Előszőr tiltakoztam Lajosék felvetésével – ugyan mi köze van Emmerich …

AZ IGE FOGALMA

Az Ige Adáról Ágoston igéről szóló posztja utáni napon érkeztek Adáról Lajosék gondolatai is. Először szóban, azután írásban. Egyidőben, egy helyen szoktak a jó dolgok történni. Most ez két időben, két helyen valósult meg. …

KARMA

Vétkeztél ember, nincs megbocsátás! Ha a földi ember az isteni igazságok után kutat, elkerülhetetlen, hogy bele ne ütközzék a karma-elmélet felületesebb, vagy mélyebb voltába, taglalásába, melyen már évszázadok óta hittudósok, laikusok vitatkoznak és hol …

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon