"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Tibor és Lajos
Tibor és Lajos

AZ IGE FOGALMA

Az Ige Adáról Ágoston igéről szóló posztja utáni napon érkeztek Adáról Lajosék gondolatai is. Először szóban, azután írásban. Egyidőben, egy helyen szoktak a jó dolgok történni. Most ez két időben, két helyen valósult meg. …

KARMA

Vétkeztél ember, nincs megbocsátás! Ha a földi ember az isteni igazságok után kutat, elkerülhetetlen, hogy bele ne ütközzék a karma-elmélet felületesebb, vagy mélyebb voltába, taglalásába, melyen már évszázadok óta hittudósok, laikusok vitatkoznak és hol …

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon