"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Evangéliumi Spiritizmus
Eszter médium

Eszter médium

Eszter médium (1882-1977)

 Böhm Mihályné szül. Papp Eszter (1882-1977)

 Médiumitása felvállalt elhivatottságával együtt fejlődött olyan szintre, hogy őt – Eszter médiumként – a legnagyobb magyar médiumegyéniségek közt tartjuk számon. Médiumi fejlődéséről a Médiumi élmények című könyvéből kapuk igazán képet.
   Ebben magyarázza el a médiumitás jelentőségét:
   “Az egész spiritizmus középpontja és tengelye a médiumitás. A médium megbízhatóságán áll, vagy bukik annak a törekvésünknek a sikere, amelyet az igazság keresésével kifejtünk. Nem szabad tehát egyetlen médiumot sem úgy tekintenünk, mintha az igazság privilegizált hordozója volna. Az a médium, aki ezt a maga számára megköveteli, máris eltévesztette rendeltetését, és nemcsak méltatlanná válik nemes feladatára, hanem a maga tökéletlen egyéniségével egyenesen gátul szolgál a megnyilatkozni kívánó igazság útjában.”
   Bár erről a tárgyról már sokan írtak, mégis szükségesnek tartom, hogy a “Névtelen Szellem“-nek egy erre vonatkozó tanítását közöljem, mert ebben a tévhitben látom az egészséges szellemi haladásnak egyik legnagyobb kerékkötőjét:
   “A médium lelki természete az a bizonyos közvetítő, mely a saját és az idegen szellem között a kapcsolatot létesíti; amivel a médium lelke saját szellemének a burka, magától értetődik, hogy a lelki és testi kölcsönhatás teljes felfüggesztése a médium halálát jelentené. Nagyon jó, engedelmességhez szokott médium az, akinek lelkén 80%-os hűséggel lehet közleményt leadni.
   Nem minden szellem tud minden médium által megnyilatkozni és nem tudja a gondolatait pontosan kifejezni, mert sokszor nem képes megbirkózni a médium gondolattömegével. A médium lelke legyen feltétlen becsületes, egyszerű és őszinte, és ne akarjon nagyon még jót nyújtani se, hogy passzív maradhasson”

   Nos, Eszter kitűnő médium volt. Erről Pátkay Pál is tanúbizonyságot tesz, aki pedig évtizedekig együtt dolgozott vele (1929-1942-ig, amikor is Pátkai Pál váratlanul meghalt).
   Eszter azonban emellett látomásos médium is volt. Egyik látomása ma különösen érdekes. Az alábbiakat 1945-ben, még a második világháború idején mondta Európa jövőjéről:
   “Egy nagy térkép van kiterítve előttem, rajta főleg az egész Szovjetunió látszik. Egyszerre csak elmozdul a térkép, rázkódni kezd, és hullanak szét, válnak le az egyes tagországok. Majd kialakulni látom az Európai Egyesült Államokat, benne Magyarországot”

Böhm Mihályné, Papp Eszter médium (1882-1977) a két világháború közti korszak középponti szereplője. Ő a „Névtelen Szellem” fennkölt világnézetét közvetíti. Fő művei: A Névtelen szellem közleményei Eszter médium útján (I—III. Budapest, 1929-1934). Ezen kívül Az evangéliumi spiritizmus (I—III. Budapest, 1934-1936) és a Titkos tanítások (I—III. Budapest, 1941-1937). A Misztériumok (1937) magának Eszter médiumnak az írásai. Az Elszórt kalászok (I—II. Budapest, 1940) hasábjain Lajos szellem tanításai is megtalálhatók. Az utolsó óra munkásaihoz (I-IV. Budapest, 1933-1941) már Pál médium (Pátkai Pál 1898-1944) szövegei, de azonos irányúak, mint a Névtelen Szellem tanai.

A betegségről A Magyarországi Evangéliumi Spiritizmus kialakulása I. A Magyarországi Evangéliumi Spiritizmus kialakulása II. A Névtelen szellem bölcsészete Aus Meinem Leben Beavatás Beleszülettem… Bánfi János Catharina Vay-Geymüller Cleveland Dohányos János Ernst von Wurmbrand-Stuppach Eszter médium Evangéliumi Spiritizmus Golop Grünhut Adolf Hangoskönyvek Herminka néni József médium Könyvek Madách Aladár Magyar Szellemkutatók Társasága Mali Lošinj médium Médiumi élmények Nérei Ödön Papp Eszter Pátkai Pál Rosa Teleki von Szék Szellem, Erő, Anyag Szellemi Búvárok Pesti Egylete szerkesztő Szférák Tarnopol Tálentumok Tóvölgyi Titusz Vay Adelma Vay Miklós Vay Ödön Villa Adelma Zita médium Égi Világosság Összefüggések új könyveink Čikat

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon