"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Grünhut Adolf
Grünhut Adolf

Spiritizmus Budapesten

Egy elmaradt beszélgetés az idős Grünhut Adolffal 1903 májusában többoldalas cikk jelent meg Bródy Sándor lapjában a Jövendő-ben. (Főmunkatárs Ambrus Zoltán és Gárdonyi Géza.)A név nélküli újságíró arra készült, hogy Grünhut Adolffal készítsen interjút, …

A Grünhut-sajtóper

Grünhut legyőzi önmagát. A sajtóper Ez most az a rész Grünhut életében, ami a ‘győzelem önmaga feletti’ kifejezéssel illethető. Nem merte ugyanis felvállalni spiritiszta mivoltát, félt attól, hogy társadalmi helyzete összeomlik, munkája elvész, páriává …

Isten a szeretet?

Isten a szeretet. Sokszor hallottuk és olvastuk már, de éppen a keresztény hittanokban és dogmákban gyakran találkoztunk ezt cáfoló „tanításokkal”, melyek Istent de facto szeszélyesnek, igazságtalannak és könyörtelennek mutatják. Kezdjük mindjárt elölről. A teremtéstörténetben …

A csodatevő törzsorvos

Grünhut Adolf találkozása Görgeyvel. Avagy inkább a delejezett vízzel. Grünhut visszatekintő életrajzi töredékeiben életének minden jelentős állomását leírta az Égi világosság c. spiritiszta havilapjában az inditó tárcacikkekben. (Ma úgy mondanánk: vezércikk – többek között …

Grunhut kiválasztása

Hogyan kerül Grünhut Adolf Miskolcról Pestre? Máshol úgy említik, hogy nagynénje kezelésére siet Pestre, majd ottragad és onnan folytatódik a spiritiszta diadalmenet… De nem így történt. A valóság ennél sokkal csodálatosabb és bonyolultabb. Ne …

4/2. Vay Adelma

A Magyarországi Evangéliumi Spiritizmus kialakulása IV-1. (továbbiakban MES) Báró Vay Adelma élete II. – Goloptól Gonobitzig (1876-1925) Az első Golopon töltött időszakban megszülettek az alapkönyvek: Szellem, erő, anyag; Tanulmányok a szellemvilágról. Ebben voltak/vannak Ödön …

Az első magyarországi spiritiszta egylet

Kivonatok Tarjányi Eszter (1962-2017) “Madách Aladár és a magyarországi spiritizmus” c tanulmányából (Palócföld 1992/5) Az első magyarországi spiritiszta egylet “… Az (ezernyolcszáz)ötvenes, hatvanas években a spiritizmusnak ez a még kezdetlegesebb formája elrejtőzködik a szűk …

Szellemi Búvárok Pesti Egylete

A „Szellemkutatók Társasága” – később Szellemi Búvárok Pesti Egylete megalakulása 1871 Vay Adelma, és Vay Ödön, a túlvilági vezetők javaslatára 1871. április 21-én Budapestre utaztak, ahol aznap megalakult a „Szellemkutatók Társasága” Vay Ödön, Vay Katalin (Katharina …

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon