"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Evangéliumi Spiritizmus
Dr. Grünhut Adolf

Dr. Grünhut Adolf

Grünhut Adolf (1826-1906)

A “Magyarországi Spiritiszta Egylet” működésének első korszaka leginkább Grünhut Adolf nevéhez fűződik, amiből alakult a “Szellemi Búvárok Pesti Egylete” , később az “Égi Világosság” című spiritiszta folyóirat, melyben Grünhut jelentős népszerűségre tett szert, miután a tárgykörét könnyed és élvezhető formában tudta közölni. Híres tárcacikkei “Csevegés a kandalló mellett” címen 1899 és 1906 között 164 folytatásban jelentek meg. Bennük azt is leírja, hogyan lett Krisztus-hívő kereszténnyé.

Pesten a spiritiszták csoportokat kezdtek alakítani, köztük az egyik legjelentősebb Prohászka Antal, illetve Dr. Grünhut Adolf irányításával, amelyből 1871-ben egy spiritiszta gyűlésen megszervezték a Pesti Spiritiszták Szövetségét. Ennek tiszteletbeli elnöke Vay Ödön báró, míg ügyvezető elnöke Grünhut Adolf, főmédiuma pedig Adelma bárónő lett. 1873-ban “Szellemkutatók Társasága” néven bejegyezte a társaságot a magyar Belügyminisztérium is.1876-ban ezt a társaságot a Bécsi Spiritiszta c. lap a legjobb ilyen körnek tekintette.

Bár Vay Adelma szigorúan ragaszkodott a krisztusi elvekhez, katolikus egyház mégis kiközösítette. Első munkái csak Bécsben jelenhettek meg. Bécsben is csak 1865-ben alakult meg az első spiritiszta szövetség, de érdeklődés hiányában ez is hamarosan megszűnt. Ugyanakkor

Bővebben

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon