"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
evangeliumi spiritizmus
evangeliumi spiritizmus

MESE A SOKSZÍVŰ ZSOFKÁRÓL

Vay Valéria előszava Az a megtisztelő feladat jutott osztályrészemül, hogy az én nagyon szeretett Eszti-nénim duáljának, kedves Lajos testvérünknek – kívánsága szerint is, próbáljam meg csokorba rendezni az „íróórák” közleményeiből kettejük XVIII. században lejátszódott …

KÁRMA ÉS KEGYELEM

KÁRMA ÉS KEGYELEM – A “NÉVTELEN SZELLEM” TANÍTÁSAI ESZTER MÉDIUM UTJÁN “Az ember nem azért ölt testet – mint ahogy azt ti magatokban tévesen kialakítottátok – hogy itt a bűneiért, tévedéseiért, hibáiért megfelelő szenvedéseket és bűnhődéseket …

EZOTERIÁK I.

EZOTERIÁK I. – A NÉVTELEN SZELLEM BÖLCSÉSZET I.KÖTET Áldott legyen az Úr, a mi Istenünk és Atyánk, aki megtekintette az ő népének nyomorúságát, és valósággá tette az ő ígéretét, amelyet azoknak adott, akik hisznek …

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon