"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Keresztes Ágoston
Keresztes Ágoston

A MEGTÉRÉSRŐL

A keresztény igehirdetésben gyakran esik szó a megtérésről. Azt gondolhatnánk, hogy felesleges ezt ismételgetni, hiszen éppen a megtérés különböztet meg bennünket a hitetlenektől, úgy hogy nincs miről beszélni. Beléptünk egy vallási közösségbe megkeresztelkedtünk, tehát …

KEGYELEM

KEGYELEM – témaindító A kegyelem a büntetés elengedése vagy lemondás a bosszúról annak a részéről, akinek a másik fél teljesen ki van szolgáltatva. Vallási értelemben Isten meg nem érdemelt ajándéka a bűnös részére, – …

ALÁZAT

Az alázat hitből fakadó erény, mely képessé teszi az embert a ta­nu­lásra A tomboló fogyasztói materializmus világában, ahol az önmegvalósítás, önérvényesítés és a karrier jelenti a siker kulcsát, az alázat inkább a balek és …

A GYÁSZ

A tegnapi napon kaptunk egy üzenetet. Így szól: “Tisztelt szellemi búvárok! Szeretném megkérdezni, hogy hogyan gyászoljunk? Hogyan tekintsünk innen elköltözött szerettünkre? Hogyan éljük meg a gyászmunkát? “ Alá ís írta nevét a kérdező, de …

ÖNMEGTAGADÁS

Légy önmagad? A mai világ harsog az önző pazarlás, valamint az ego nagyra növesztésére vonatkozó „jótanácsoktól”. Légy önmagad, valósítsd meg önmagad, az légy aki vagy, most vásárolj szuper áron, stb. stb.  Ezzel szemben Jézus …

ISTENKÍSÉRTÉS 1

Ne kísértsd Uradat Istenedet! Jézus megkísértésének története szerepel a szinoptikus evangéliumokban, melyben többek között a sátán arra biztatja, hogy ugorjon a mélybe, mert írva van, hogy Isten angyalai a kezükön hordozzák. Jézus határozott válasza: …

AZ IGE

„Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél. (…) A keresztény terminológiában elterjedt szó, fogalom az „ige”. Általában Isten/Jézus által az ember tanítására átadott tanításokat …

MERT ÍRVA VAN

Az írástudás veszélyei Az evangéliumokból megtudhattuk, hogy Jézus a Világ Világossága legádázabb ellenségei a farizeusok, írástudók és a főpapok voltak. Hogy lehet, hogy éppen ők adták halálra a várva várt Szabadítót? A magyarázat az …

Az eredendő bűnök

Mindannyian bűnben fogantunk? A hagyományos keresztény hittanok még ma is vallják e  – középkori hittudósok által alkotott – téves dogmát, mely azt az ellent­mondást hivatott feloldani, hogy a tökéletes és szerető Isten által a …

ÖNMEGVÁLTÁS

Az önmegváltás saját erőből A mai idők embere egyre zaklatottabb világban él, nehezen találja meg a lelki békét. Sokan a keleti vallások felé fordulnak, mert a keresztény hitről általános iskolai ismereti szinten megrekedt tudásuk …

A szektákról

A szektákról – tudjuk, az evangéliumi spiritizmus nem szekta Látszólag nem tartozik az evangéliumi spiritizmus témakörébe, de gyakran rásütik a kisebb közösségekre, hogy: szekta. A szekták olyan közösségek, amelyek az Istent kereső embereket hamis …

A KOZMOSZ

HITTUDOMÁNY A KOZMOSZ FELFEDEZÉSÉNEK TÜKRÉBEN Az űrszonda felvétele alapján érdemes elgondolkodni azon, hogy az ókorban ill. a korai középkorban lecövekelt dogmák mennyire alkalmasak a mai ember hitének megőrzésére a tagadás érveivel szemben. Az arányok …

AZ EMBER

AZ EMBER A föld bukott világ, és a rajta élő ember lelkek az Isten törvényéből kilépett, hulló csillagokhoz hasonló, pályát tévesztett szellemek testesülései, akiket az Igazság Törvénye saját elveik szerint engedi élni, hogy ezekből …

Szerencse? Véletlen?

A VÉLETLEN Az ember (mint bukott szellem) a paradicsomi „kiűzetés” óta eltelt igen hosszú idő alatt tovább zuhant, amire anyagi testben felébredhetett, hogy alkalmat, tanulási lehetőséget kapjon újbóli felemelkedésére. Elhomályosultságára jellemző, hogy egy részük …

Isten a szeretet?

Isten a szeretet. Sokszor hallottuk és olvastuk már, de éppen a keresztény hittanokban és dogmákban gyakran találkoztunk ezt cáfoló „tanításokkal”, melyek Istent de facto szeszélyesnek, igazságtalannak és könyörtelennek mutatják. Kezdjük mindjárt elölről. A teremtéstörténetben …

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon