"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Agoston
Agoston

ÖNMEGTAGADÁS

Légy önmagad? A mai világ harsog az önző pazarlás, valamint az ego nagyra növesztésére vonatkozó „jótanácsoktól”. Légy önmagad, valósítsd meg önmagad, az légy aki vagy, most vásárolj szuper áron, stb. stb.  Ezzel szemben Jézus …

ISTENKÍSÉRTÉS

Ne kísértsd Uradat Istenedet! Jézus megkísértésének története szerepel a szinoptikus evangéliumokban, melyben többek között a sátán arra biztatja, hogy ugorjon a mélybe, mert írva van, hogy Isten angyalai a kezükön hordozzák. Jézus határozott válasza: …

AZ IGE

„Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél. (…) A keresztény terminológiában elterjedt szó, fogalom az „ige”. Általában Isten/Jézus által az ember tanítására átadott tanításokat …

MERT ÍRVA VAN

Az írástudás veszélyei Az evangéliumokból megtudhattuk, hogy Jézus a Világ Világossága legádázabb ellenségei a farizeusok, írástudók és a főpapok voltak. Hogy lehet, hogy éppen ők adták halálra a várva várt Szabadítót? A magyarázat az …

Az eredendő bűnök

Mindannyian bűnben fogantunk? A hagyományos keresztény hittanok még ma is vallják e  – középkori hittudósok által alkotott – téves dogmát, mely azt az ellent­mondást hivatott feloldani, hogy a tökéletes és szerető Isten által a …

ÖNMEGVÁLTÁS

Az önmegváltás saját erőből A mai idők embere egyre zaklatottabb világban él, nehezen találja meg a lelki békét. Sokan a keleti vallások felé fordulnak, mert a keresztény hitről általános iskolai ismereti szinten megrekedt tudásuk …

A szektákról

A szektákról – tudjuk, az evangéliumi spiritizmus nem szekta Látszólag nem tartozik az evangéliumi spiritizmus témakörébe, de gyakran rásütik a kisebb közösségekre, hogy: szekta. A szekták olyan közösségek, amelyek az Istent kereső embereket hamis …

A KOZMOSZ

HITTUDOMÁNY A KOZMOSZ FELFEDEZÉSÉNEK TÜKRÉBEN Az űrszonda felvétele alapján érdemes elgondolkodni azon, hogy az ókorban ill. a korai középkorban lecövekelt dogmák mennyire alkalmasak a mai ember hitének megőrzésére a tagadás érveivel szemben. Az arányok …

AZ EMBER

AZ EMBER A föld bukott világ, és a rajta élő ember lelkek az Isten törvényéből kilépett, hulló csillagokhoz hasonló, pályát tévesztett szellemek testesülései, akiket az Igazság Törvénye saját elveik szerint engedi élni, hogy ezekből …

Szerencse? Véletlen?

A VÉLETLEN Az ember (mint bukott szellem) a paradicsomi „kiűzetés” óta eltelt igen hosszú idő alatt tovább zuhant, amire anyagi testben felébredhetett, hogy alkalmat, tanulási lehetőséget kapjon újbóli felemelkedésére. Elhomályosultságára jellemző, hogy egy részük …

Isten a szeretet?

Isten a szeretet. Sokszor hallottuk és olvastuk már, de éppen a keresztény hittanokban és dogmákban gyakran találkoztunk ezt cáfoló „tanításokkal”, melyek Istent de facto szeszélyesnek, igazságtalannak és könyörtelennek mutatják. Kezdjük mindjárt elölről. A teremtéstörténetben …

Áldozat és bűn rendezés

Áldozat és bűnrendezés a Bibliában és a keresztény írástudásban Az ószövetségi áldozat az egyistenhitre nevelés eszköze volt az emberiség szellemi gyermekkorában. Célja Isten felsőbb hatalmának elfogadtatása, a bűn és következményeinek megismertetése. Valójában nem Istennek, …

ISTEN AKARATA

ISTEN AKARATA: EGYETEMES ÜDVÖSSÉG A szentírásban, vallási tanításokban és igehirdetésekben gyakorta szó esik Isten akaratáról. Mégis – ennek mélyebb értelmébe ritkán kíván behatolni a kereső-kutató emberi elme, beér­vén néhány felszínes magyarázattal. Ennek tudható be, …

Politika és hit

A politika és az igazság nem járnak „kéz a kézben” „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek ami az Istené”. – mondotta Jézus végtelen bölcsességgel és szeretettel – utat mutatva az utókor …

A kisértés

Miért engedi Isten a kísértést? Sokunkban felmerülhet a kérdés: Ha Isten mindenható, miért nem akadályozza meg a körülöttünk ólálkodó kísértő gonosz ténykedését, miért tesz ki bennünket ilyen veszedelemnek. „Az ember szellemi fejlődésének egyik legfontosabb …

A földönkívüliek

A földönkívüliek leleplezése A 90-es évek elején Pécsváradon egy családnak félelmetes UFO élménye volt, leginkább az elrablásos esetekhez hasonló. Beszéltünk velük, megkérdeztük az esetről az akkori körünkben a nyilatkozó szellemeket, akik nagyon határozottan kijelentették, …

Tálentumok

A ránk bízott tálentumok A talentum a mai szóhasználatban valamilyen képességet, tehetséget jelent, – művészek, kiváló emberek, élsportolók kapcsán emlegetjük. Ismeretségi körömben pl. valaki azt mondta, hogy a tragikusan végződött hegymászás áldozatának a sport …

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon