"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Égi Világosság
Égi Világosság
Featured

Miért Magyarország az Evangéliumi Spiritizmus Hazája?

Miért magyarország az Evangéliumi Spiritizmus Hazája?

1920-ban nagy tragédia érte Magyarországot, és emiatt az egész ország gyászban volt. Mindenki lelkébe beköltözött a reménytelenség. A spiritiszták lelkébe is. Dr. Grünhut, a szeretett Doktor bácsi a magyarországi spiritizmus, alapítója és egyben vezéralakja jelentkezett a szellemvilágból, bíztatja és vigasztalja a spiritizmus híveit és elmondja, hogy valójában miért is búslakodnak, mikor nagy jövő vár rájuk, és az egész nemzetre a szellemi vezetők jövendölése szerint. 

Ez a közlemény 1921-ben jelent meg az Égi Világosság júniusi számának vezércikkében, amit alant mellékelünk 

Szécsényi Tibor  

2023. január 23

olvass tovább“Miért Magyarország az Evangéliumi Spiritizmus Hazája?”

Grünhut Adolf Dr. Med.

Dr. Med. Grünhut Adolf (1826-1906) Az Égi Világosság című folyóirat felelős kiadója és felelős szerkesztője 1899-től az alapítástól 1906-ig, haláláig Egy abaújszántói orvos: dr.Grünhut Adolf. …

Pátkai Pál

Pátkai Pál (1881-1942) Az Égi Világosság c. folyóirat felelős szerkesztője 1926-tól 1933-ig, felelős kiadója és szerkesztője 1933 szeptember és 1942 október között. Sikeres földmérnök 1914-ben …