"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Evangéliumi Spiritizmus
Könyvek

Könyvek

Az Evangéliumi Spiritizmus témájával foglalkozó könyvek (a kiadások időrendjében)

(folyamatosan frissítve, javítva)

Vay Adelma bárónő könyvei (ebben a felsorolásban a mesekönyvei nincsenek benne)

 • Elmélkedések könyve, (Betrachtungsbuch für Alle 1866), Szellemi Búvárok Pesti Egylete, Bp., 1926, 1999)
 • Szellem, erő, anyag, (Geist, Kraft, Stoff, Wien, 1870). Tóvölgyi Titusz fordításában és értelmező jegyzeteivel. Bpest, 1900, 1903. Szerzőnő két fénynyom. arczk.).
 • Tanulmányok a szellemvilágról, (Studien über die Geisterwelt. Leipzig, 1874). Szerzőnő kőny. arczk. Báró Vay Ödön kiadása, Bp., 1905
 • János evangéliumának szellemi magyarázata Adelma írómédium útján Szellemi Búvárok Pesti Egylete, Bp., 1917-1918, 1999, Megjelent a Reformierende Blaetter I. kötetében, (1874)
 • János jelenéseinek szellemi magyarázata Adelma írómédium útján Szellemi Búvárok Pesti Egylete, Bp., 1926-1927, 1999 (Megjelent a Reformierende Blaetter II. kötetében, 1879).
 • Pál apostol leveleinek szellemi magyarázata Adelma írómédium útján Szellemi Búvárok Pesti Egylete, Bp., 1918-1921, 1999 (Megjelent a Reformierende Blaetter II. kötetében, 1879)
 • Aeonok 1887, Elmélkedések és intelmek, Szellemi Búvárok Pesti Egylete, Bp., 1926
 • Szférák a nap és a föld között Szellemi Búvárok Pesti Egylete, Bp., 1894
 • Hephata 1894, Hephata imák Szellemi Búvárok Pesti Egylete, Bp., 1924
 • Aus meinem Leben – Életemből 1900 (nincs magyar fordítása)
 • Látományok a pohár vízben, (Bilder aus dem Jenseits), Szellemi Búvárok Pesti Egylete, Bp., 1905
 • Geisterkundgebungen aus den Jahren 1865-1910 (Szellemközlemények 1865-1900-ból. Vay Adelma, férjének, báró Vay Ödönnek szentelt ajándék 1910-es aranylakodalmuk napján…) 1910. (nincs magyar fordítása)

A Névtelen Szellem megnyilatkozásai – Eszter médium útján

 • A mai kor vallása, Eszter médium által írta a Névtelen Szellem. Dr Leidenfrost Sándor Bp., 1913, 1922, Szellemi Búvárok Pesti Egylete, Bp., 1936, 1940. 200+4 oldal
 • Bepillantás a túlvilági élet titkaiba, szemelvények Eszter médium írásaiból, Dr Leidenfrost Sándor Bp., 1920. 64p
 • A Névtelen Szellem közleményei Eszter médium útján I., Dr. Leidenfrost Sándor, Bp., 1929, 264p.
 • A Névtelen Szellem közleményei Eszter médium útján II., Pátkai Pál, Bp., 1931, 346p.
 • Médiumi élmények, Eszter médium közleményei, Kiadó: Pátkai Pál, Bp., 1931. 160p
 • A kegyelem törvényvilága, Eszter médium útján írta a “Névtelen Szellem”. Szellemi Búvárok Pesti Egylete, Bp., 1933. 142p
 • A Névtelen Szellem közleményei Eszter médium útján III., Szellemi Búvárok Pesti Egylete, Bp., 1934., 280p.
 • Evangéliumi spiritizmus a “Névtelen Szellem” tanításai Eszter médium útján I. Szellemi Búvárok Pesti Egylete, Bp., 1935, 275p
 • Evangéliumi spiritizmus a “Névtelen Szellem” tanításai Eszter médium útján II. Szellemi Búvárok Pesti Egylete, Bp., 1936, 340p.
 • Evangéliumi spiritizmus a “Névtelen Szellem” tanításai Eszter médium útján III. Szellemi Búvárok Pesti Egylete, Bp.,1936, 348p.
 • Titkos tanítások I., a “Névtelen Szellem” kinyilatkoztatásai Eszter médium útján, Szellemi Búvárok Pesti Egylete, Bp. 1935, 324p.
 • Titkos tanítások II., a “Névtelen Szellem” kinyilatkoztatásai Eszter médium útján, Szellemi Búvárok Pesti Egylete, Bp. 1936, 302p.
 • Titkos tanítások III., a “Névtelen Szellem” kinyilatkoztatásai Eszter médium útján, Szellemi Búvárok Pesti Egylete, Bp. 1937, III. 228p
 • Misztériumok, különös élmények és jelenségek Eszter médium útján, Szellemi Búvárok Pesti Egylete, Bp. 1937. 203p.
 • Hit, remény, szeretet, a “Névtelen Szellem” tanításai Eszter médium útján, Szellemi Búvárok Pesti Egylete, Bp. 1938. 192p
 • Mikor a lélek ünnepel, a “Névtelen Szellem” tanításai Eszter médium útján, Szellemi Búvárok Pesti Egylete, Bp. 1938. 212p
 • Kárma és kegyelem, a “Névtelen Szellem” tanításai Eszter médium útján, Szellemi Búvárok Pesti Egylete,1939. 356p
 • Elszórt kalászok, a “Névtelen Szellem” 1933-1939. évi kisebb tanításainak gyűjteménye Lajos szellem tanításaival kiegészítve Eszter médium útján. I. Szellemi Búvárok Pesti Egylete, Bp. 1940. 240p.,
 • Elszórt kalászok, a “Névtelen Szellem” 1933-1939. évi kisebb tanításainak gyűjteménye Lajos szellem tanításaival kiegészítve Eszter médium útján. II. Szellemi Búvárok Pesti Egylete, Bp. 1940. 244p.,
 • Ezoteriák I., a “Névtelen szellem” kinyilatkoztatásai Eszter médium útján azok számára, akik az igazság benső lényegének mélységeibe behatolni képesek. Szellemi Búvárok Pesti Egylete, Bp., 1940., I. 279p.
 • Ezoteriák II., a “Névtelen szellem” kinyilatkoztatásai Eszter médium útján azok számára, akik az igazság benső lényegének mélységeibe behatolni képesek. Szellemi Búvárok Pesti Egylete, Bp., 1941., II. 286p.,
 • Duáltörvény, a “Névtelen Szellem” kinyilatkoztatásai Eszter médium útján, Szellemi Búvárok Pesti Egylete, Bp. 1942. 200p
 • Pünkösdi szózat, a “Névtelen Szellem” megnyilatkozása Eszter médium útján, 1942. 20p
 • Krisztus testének és vérének áldozata, a “Névtelen szellem” megnyilatkozása Eszter médium útján, Bp. 1942. 24p

Pátkai Pál médiumilag írt könyvsorozata

 • Az utolsó óra munkásaihoz I., szellemi tanítások Pál beszélő médium útján Szellemi Búvárok Pesti Egylete, Bp., 1933, 286p.
 • Az utolsó óra munkásaihoz II., szellemi tanítások Pál beszélő médium útján Szellemi Búvárok Pesti Egylete, Bp., 1937
 • Az utolsó óra munkásaihoz III., Hatások és viszonthatások, Szellemi Búvárok Pesti Egylete, Bp., 1939. 274p.
 • Az utolsó óra munkásaihoz IV. szellemi tanítások Pál beszélő médium útján Szellemi Búvárok Pesti Egylete, Bp., 1941. 381p

Magyar Szellemkutatók Társasága Cleveland Heights, Ohio

Cleveland – 1945 előtti könyvkiadás

 • Jézus által az Atyához, Harmadik Magyar Spiritiszta Kör, Cleveland 1921
 • Jézus által az Atyához, Harmadik Magyar Spiritiszta Kör, Cleveland 1941

Cleveland – A Névtelen Szellem 1945 utáni tanításainak gyűjteménye. (Vay Valéria által sajtó alá rendezett könyvek. Az alábbi első két könyv Clevelandben, a többi Magyarországon került kiadásra.)

 • Elszórt kalászok III. – a “Névtelen Szellem” 1950. évi kisebb tanításainak gyűjteménye Eszter médium útján, Magyar Szellemkutatók Társasága Cleveland Heights, Ohio, 1982., 183p.
 • Örökértékű igazságok Magyar Szellemkutatók Társasága Cleveland Heights, Ohio, 1988.
 • Kiáltás az utolsó órában. Idők jelei a Névtelen Szellem 1955. évi megnyilatkozásai Eszter szomnambul írómédium útján Magyar Szellemkutatók Társasága Cleveland Heights, Ohio, 1997
 • A Hegyi beszéd szellemi magyarázata, Krisztus “Hegyi beszéde” Máté evangéliuma szerint, a “Névtelen Szellem” Eszter médium útján. Cleveland 1991-1999. 158p
 • Az őrállóknak, a Névtelen Szellem bölcsészete, a “Névtelen Szellem” kinyilatkoztatásai Eszter médium útján az 1953. évből, Cleveland 1994-1999. 186p
 • Úton hazafelé, a Névtelen Szellem tanítása Eszter médium útján I-II-III-IV., Cleveland 1998-1999., I. 219p., II. 261p., III/1. 251p.
 • A “Maradék” -hoz a Névtelen Szellem tanítása Eszter médium útján I-IV. kötet, Magyar Szellemkutatók Társasága Cleveland Heights, Ohio, 2000
 • “Imé előre megmondtam néktek” a Névtelen Szellem tanítása Eszter médium útján I. kötet, 2002; II-III. 2003. Magyar Szellemkutatók Társasága Cleveland Heights, Ohio
 • Ha a só megízetlenül. A Névtelen Szellem tanítása Eszter médium útján Magyar Szellemkutatók Társasága Cleveland Heights, Ohio, 2002
 • Az út végén I-II. Magyar Szellemkutatók Társasága 2003.

Lajos szellem (Eszter duálja) megnyilatkozásainak gyűjteménye:

A clevelandi körben, Zita médium által elhangzott tanításokból összeállított könyvek:

 • Krisztus az Úr, Magyar Szellemkutatók Társasága 2000
 • Advent. A Szentlélek Küldöttjének oktatásai Zita médium útján, Magyar Szellemkutatók Társasága Bedford, 2001
 • A Szentlélek az utolsó időkben Magyar Szellemkutatók Társasága 2002.
 • Korszakzárás előtt Magyar Szellemkutatók Társasága 2005.
 • Lélekben és igazságban I., Magyar Szellemkutatók Társasága 2007.
 • Lélekben és igazságban II., Magyar Szellemkutatók Társasága 2007.

A Szellemi Buvárok Pesti Egyletének egyéb kiadványai

 • Máté evangéliumának szellemi magyarázata Antal beszélő és írómédium útján 1912-1914, (Megjelent a Reformierende Blaetter I. kötetéből, 1874)
 • Márk evangéliumának szellemi magyarázata Antal beszélő és írómédium útján 1911-1912, (Megjelent a Reformierende Blaetter I. kötetéből, 1874)
 • Lukács evangéliumának szellemi magyarázata Erzsébet írómédium útján 1915-1917, (Megjelent a Reformierende Blaetter I. kötetéből, 1874)
 • Dohányos János: A spiritizmus gondolkozásmódjának, jelenségeinek és igazságainak bibliai álláspontról való kifejtése Dr. Leidenfrost Sándor Bp., 1920
 • Szellemi szózat az emberiség hét gyülekezetéhez 1921, 2004
 • Manna a hit táplálásához Antal, József, Lipót médiumok útján közvetített szellemnyilatkozatok 1922
 • Allan Kardec: Az evangélium a spiritizmus megvilágításában 1922
 • Emánuel szellem nyilatkozatai médiumi úton megnyilatkozó szellem tanításai 1923 (összegyűjtötte: (1897-1905 között) Forsboom Bernát)
 • Dohányos János: A spiritizmus gyakorlati kézikönyve. Szellemi Búvárok Pesti Egylete Bp., 1925
 • Allan Kardec: Szellemek könyve 1925
 • Grünhut Adolf: Tanulmányok a Spiritizmus köréből I. 1932
 • Grünhut Adolf: Tanulmányok a Spiritizmus köréből II. 1932

Nem az Egyesület által kiadott, de eszmeileg közelálló ajánlott könyvek

 • Tóvölgyi Titusz: Van-e ​más világ?  A szellemek országából, Szilágyi Béla kiadása, Budapest, 1897
 • Nérei Ödön: A szellemtan (spiritizmus) története, elmélete és gyakorlata, Szerzői kiadás 1929

Ebben a témakörben 1989 után olvasandó könyvek

 • Pataky Árpád: Bevezetés a Spiritológiába I-II-III. szerzői kiadás 2003
 • Reiner Ágoston: Keresztény hittan útkeresőknek. Gyakorlati hittankönyv gondolkodó hívők és keresők részére.

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon