"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Evangéliumi Spiritizmus
Első időszak – első oszlop

Első időszak – első oszlop

Báró Vay Adelma és Dr. med. Grünhut Adolf – az első oszlop

A Nagy Háború előtt és után

A XIX. század eleji nagy világégés, a Nagy Háború és a magyarság számára oly tragikus Trianon megváltoztatta Európát, tovább rombolta a keresztény világértelmezést és az erkölcsi alapokat.
   Erre a korszakra esik a szellemi világból érkező fontos és összefüggő tanításrendszer, amely itt Magyarországon jelent meg, amelynek jelentőségét csak később ismerhettük fel. Ez az üzenet-sorozat nem is az adott kornak szól, hanem már a következő korszakot készíti elő, amelyben az emberek spirituális érdeklődése ismét megnövekszik.
   Már több mint százötven év telt el eme nagy tanítás-sorozat megjelenése óta. Európa azóta egyre távolodóban van a keresztény/keresztyén értékeitől, szellemi hagyományainak megtagadása mára már létét fenyegeti. A szellemi értékeket hangsúlyozó tanítás még ma is úgy tűnik nem a mának, hanem egy eljövendő korszaknak szól, amelyben az anyagias szemléletre felépült világ csődje mindenki számára világossá válik.

Az eszmélés kezdete

   A szellemi régióból a századelő Magyarországában átadott összefüggő tanítások és a Krisztusi elvekhez kapcsolódó új szellemi ismeretek iránymutatónak szolgálnak az összezavarodott világban. Ahhoz azonban, hogy egy ilyen nagyléptékű tiszta tanítás létrejöhessen, sok tényezőnek az együttlétére volt szükség. Mindenekelőtt magasszintű, meggyőző tiszta tanításnak a megjelenésére, ami esetünkben magasrendű médium megjelenését igényli (Vay Adelma-dr. Grünhut Adolf). Ki kell alakuljon a nyitott, érdeklődők köre, amely intézményrendszerével, folyóirataival, illetve könyvkiadásával összefogja, tanítja az új terület iránt érdeklődőket (Vay Ödön, Tóvölgyi Titusz, Nérei Ödön, Havas Andor, Tordai Vilmos, Pátkai Pál) . Ebben a miliőben aztán beindulhat az a munka, amelyért mindez létrejött. Magyarországon a 19.század elején több évig tartó folyamatos és magasszintű médiumi munkával született meg a “Névtelen Szellem tanításaiként” ismert összefüggő, nagyívű keresztény szellemű tanítás-sorozat (Eszter médium- Pátkai Pál).
   Ilyen mélységű és léptékű, a szellemi régiókból érkező tanítás a világon másutt nem jelent meg. Ezt a mozgalmat úgy hívjuk

MAGYAR EVANGÉLIUMI SPIRITIZMUS

amelyről bízvást kijelenthetjük, egyedi a világon. Ez a tanítás sorozat összegyűjtheti az elhulló “Elszórt kalászok“, tétova tömegeit, hogy azokat ebben a hitetlen korban, a válságos “Utolsó idők“-ben segítse, a feladatokat felismerhetővé tegye.

Vay Adelma és dr.Grünhut Adolf az elindítók, 1871-ben Egyesületet alapítanak, (Szellemi Búvárok Pesti Egylete), megalapozzák a magyar spiritiszta mozgalom evangéliumi jellegét, elindítják az Égi Világosság című folyóiratot, amely aztán 46 éven át él.

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon