"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Evangéliumi Spiritizmus
Három időszak – három oszlop

Három időszak – három oszlop

Három időszak, Három Oszlop

A Magyar Evangéliumi Spiritizmus három időszaka

Az evangeliumi spiritizmus történetét Tolnai György kezdte el feldolgozni, az alábbi honlapon: http://www.spiritualitas.hu honlapon. Tolnai György többrészestanulmányában 5 oszlopról gondolkodik. Én azt gondolom, hogy (egyetértésben az első hárommal) a negyedik, ötödik oszlop vagy továbbgondolja az eredeti írásokat, vagy újat ad ugyan, de melléktémákban. Az eszme továbbvitele, továbbéltetése pedig (azok számára akik ismerik) inkább kötelesség, mint újdonság.

Első időszak – Első Oszlop

Vay Adelma és dr. Grünhut Adolf. 

Az elindítók, akik Egyesületet alapítanak, megalapozzák a magyar spiritiszta mozgalom evangéliumi jellegét, elindítják az Égi Világosság című folyóiratot, amely aztán 46 éven át él.  Adelma kiemelkedő médiumi képességével magasrendű tanításokat közvetített, több könyve is megjelent. A Szellem, Erő, Anyag címmel legelőször németül közreadott könyvével olyan ismereteket adott át, a kozmikus világ felépítéséről és kialakulásáról, amelynek pontos értelmezése még ma is várat magára. Adelma németül jelentette meg első műveit, így személye világviszonylatban is jól ismert.

Második időszak – Második Oszlop

Eszter médium és Pátkai Pál.

Nevükhöz, közös együttműködésükhöz kötődik A Névtelen Szellem Tanításai néven ismertté vált magasrendű szellemi tanítás-sorozat, amely egymásra találásuk nélkül nem jöhetett volna létre. Találkozásuk 1927. február 17..
   1933-ban Eszter médium Pátkaival együtt belépett az Egyesületbe. Ezután a folyamatosan megjelenő kötetek már Pátkai szerkesztésében a Szellemi Búvárok Pesti Egylete kiadásában jelentek meg.
   Eszter első nagyobb lélegzetű médiumi alapon vett művének, a három kötetes “Névtelen Szellem közleményei”-nek megjelenése már jelzi, hogy Pátkai Pál bekapcsolódásával hogyan stabilizálódik a további kötetek kiadása.
   Az első kötet 1929-ben jött ki, a második kötet 1931-ben már Pátkai Pál kiadásában jelent meg, a harmadik kötet 1934-ben pedig már a Szellemi Búvárok Pesti Egyletének kiadásában. Amint aztán a továbbiakban az összes többi is, egészen az 1942-es Duáltörvényekig, az utolsó kötetig.
   A közös munka tehát gyümölcsözőnek bizonyult. Még vagy egy évtizedig szépen zajlott, és sorozatban hozta a Névtelen szellem tanításait, ezzel egy egész könyvtárnyi sorozat került a magyar spiritiszták kezébe, amely mögött magasrendű szellemi erő volt érzékelhető.
   Eszter médium közvetítésével 1913-tól 1942-ig huszonkilenc év alatt 13 mű 22 kötete látott napvilágot , ezzel a magyar szellemtan különleges tanítás-sorozata, meghatározó része született meg.

Harmadik időszak – Harmadik Oszlop

Zita médium és Pőcze József.
Magyar Szellemkutatók Társasága – Cleveland

Az idegenbe került – hasonló szellemiségű – magyarok 1916-ban Harmadik Magyar Spiritiszta Kör néven az amerikai Clevelandben megalapították körüket. Az azóta is élő, már több mint száz éves múltra visszatekintő közösség szoros kapcsolatot tartott fenn a magyarországi Szellemi Búvárok Pesti Egyletével, így annak a szellemiségét őrizte és adta tovább Amerikában, maga is jelentős szellemi eredményekkel gazdagítva a magyar gyökerű evangéliumi spiritizmust.
A kör centenáriumát ünnepelte 2016-ban.1974-ben az egyesület megújul, új neve: Magyar Szellemkutatók Társasága. Vezetőjük Pőcze József, médiumuk Zita.

MAGUNKRÓL
Pőcze József, Cleveland, 2015. december havában

Mindketten Kisbéren születtünk, hazánkat a forradalom leverése után, 1956 november közepén hagytuk el Zitával és öccsével, Grosswald Pállal. Clevelandben telepedtünk le, mivel édesapjuk itt élt, és 1958 decemberében itt házasodtunk össze.
Az evangéliumi spiritizmussal 1960-ban ismerkedtünk meg, sógorom súlyos – majdnem halálos kimenetelű – betegsége kapcsán. Akkor, Isten különös gondviselése révén, találkoztunk Havasy Imre bácsival, és az Ő közvetítésével kerültünk a Körbe.
Ezután mind a könyvek olvasása, mind a Kör médiumai által elhangzott tanítások révén egy csodálatos világ tárult ki előttünk. A harmadik isteni kijelentés megvilágításában ismertük meg igazán Krisztus Urunk szeretetének, áldozatának és Igéinek nagyságát, illetve életünk valódi értelmét és célját.
1968-ban szellemi vezetőnk engedelmével Gyula testvér médium képzéssel foglalkozott a zártköri üléseinken. Ugyanis szükségessé vált, mivel a működő médiumok idősebbek voltak, és Gyula testvér szeretett volna fiatalabb utánpótlásról gondoskodni.
Zitánál ez sikerrel járt, így 1969 január első vasárnapján a gyülekezetben elfoglalta a médiumi székjét. Azóta eszköze a gyülekezet szellemi tanítói gárdájának, élükön Szürke Szellemnek, valamint a szenvedő lelkeknek, akik körünkben ébredtek annak tudatára, hogy már a túlvilágon élnek. Közben nagyon sok értékes látományban is részesülhettünk általa, amelyek közül többet közreadtunk könyveinkben. Zita transzbeszélő médium, nincs tudomása arról, ami általa történik.
A Körünkben folyó szellemi munkálkodás intenzitása a szellemvilág részéről folyamatos, baj azonban a tagság fogyásával van. Éppen most számoltúk össze: az elmúlt tizenkét év alatt tizenhat testvérünket hívta haza az Úr, három újonnan csatlakozó közül kettő kimaradt, így csak tizenkilencen maradtunk. Sajnos a többség 77 éven felüli, közülük nem egy egészségi problémákkal küzd, ami akadályozza őket az üléseken való rendszeres részvételben.
Összejöveteleket ezért sajnos már csak vasárnaponként tartunk, amikor is többnyire evangéliumi alapú erkölcsi tanításokban van részünk. Az utóbbi időben elég sok utalás történik az ellentét földi eszközei által az emberi lelkekben, a társadalmakban, a természetben véghezvitt rombolásra, illetve arra, hogy ezek között a körülmények között miként kell helyt állnunk. Természetesen az egyéni önmunkálkodás fontosságát is hangsúlyozzák. Ezek közül évente 12-15 tanítást lektorálunk és adunk ki. Ebben Kotányi Ottó testvérem is segítségemre van, amennyiben a végső átnézést és szükséges korrektúrát ő végzi el Magyarországon.
2016 áprilisában ünnepeljük körünk fennállásának 100-ik évfordulóját, és arra kérjük Istent, hogy még egy ideig hallhassuk a Szentlélek tanításait. Erre biztatást is kaptunk szellemi Vezetőnktől, aki azt mondta, hogy amig lesz igaz és őszinte érdeklődés részünkről, amig Zita, mint eszköz képes lesz munkálkodni, addig Ők jönnek és elhozzák számunkra a szükséges lelki táplálékot.
Adja Isten, hogy így legyen!

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon