"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
MESE A SOKSZÍVŰ ZSOFKÁRÓL
MESE A SOKSZÍVŰ ZSOFKÁRÓL

MESE A SOKSZÍVŰ ZSOFKÁRÓL

Vay Valéria előszava

Az a megtisztelő feladat jutott osztályrészemül, hogy az én nagyon szeretett Eszti-nénim duáljának, kedves Lajos testvérünknek – kívánsága szerint is, próbáljam meg csokorba rendezni az „íróórák” közleményeiből kettejük XVIII. században lejátszódott tragédiájának történetét és az annak kapcsán megvilágított tanulságokat. Kettejük: Zsofka=Eszter és Lajos – élete oktatnivalóan szemléletes, így mintegy kézikönyvként veheti maga elé minden gondolkodó, igazságot kereső lélek. – Vajon melyik az a szó – bármely nyelvben – amely a leggyakrabban hangzik el? – ez a szó a „miért?” – Általam az együttérzés könnyei között oly sokszor forgatott kéziratok lapjain hányszor, de hányszor vetődik fel, fogalmazódik meg ez a kiáltás: „Miért?!” –

Majd a múló idők körforgásában az évtizedek során egyre inkább megvilágosodnak összefüggések, különösképpen azért, mert mennyei Édesatyánk, a Szentlélek segítségével – 1913-tól 1972-ig – a komoly kutatók számára világossá tette, hogy a szellem nem csupán egyetlen alkalommal ölt testet, továbbá az egyes testöltések között összefüggések vannak. Zsofka és Lajos történetének fontossága abból is kitűnik, hogy kedves Vezetőnk, a Névtelen Szellem 1913. novemberében elkészült első könyvében, „A mai kor vallásá”-ban munkatársának, Eszternek életeit ismerteti. Mindenkor rámutatva nemcsak a következmények törvényére, hanem Istennek csetlő-botló gyermekei iránti végtelen szeretetére, kegyelmére.

Bevezetésképpen ebből a könyvből idézünk a 16., 17-26 oldalig, betoldással a 27.oldalról. Zsofka és Lajos életéről és annak tanulságairól szintúgy ismereteket lehet nyerni az Eszter által írt és a feledhetetlen Pátkai Pál testvérünk által 1931-ben kiadott könyvből, a „Médiumi élmények”-ből. Tehát ebből a könyvből is ideiktatjuk a vonatkozó részeket 26., 27. oldal, 42. és 46. oldal valamint a 126-147 oldalig.

FEJEZETEK
00:00
Mese a “sokszívű Zsofkáról”… Lajos és Zsofka-Eszter története-Életrajz-emlékek könyve 06:16 A mai kor vallása Névtelen szellem 1913 32:21 Idézetek a “Médiumi élmények”-ből Földi rendeltetésem szimbolikus képe Praexistenciális jelenetek 44:16 Lajos szellem 55:43 Az én életem regénye 01:12:50 Fekete mágia és a boszorkányság 01:20:25 A regény folytatása 01:38:08 Nem minden szenvedés karmatikus eredetű 01:47:50 A tiszta szellemek hazája. Találkozásom Lajos szellemmel

S most néhány szót a mintegy harminc évnyi íróóra anyagból válogatottakról. – Mindenekelőtt szívből jövő köszönet illesse Lajos testvérünket azért, hogy úgyszólván bonc-asztalon demonstrálja önmagát az olvasó számára. Meleg szeretettel mondunk hálát Eszternek, azaz Zsofkának, aki 1912. december 8-a óta hűséges és engedelmes munkatársa kedves Vezetőnknek, a Névtelen Szellemnek. Ebben a minőségben való szolgálatával Ő is részese az önmagáról tett tanúbizonyságoknak és a Szentlélek eszközeként, hatvan éven át folytatott munkálkodásával felmérhetetlen fontosságú kijelentéseket tett az igazságot szomjúhozók számára továbbíthatóvá.

Ezek a közlemények, amelyek ebben a könyvben is szerepelnek, nagy hangsúllyal mutatnak rá a cselekedetek fontosságára, beleértve a szavakat is, hiszen Lajos testvérünknek még „kétszázhuszonöt év távolából” is fáj Zsofka elutasító hangja és felkérdezi: „De hát miért!?” – Bizony különleges találkozásuk immár ötven éve „valóság” – mikor elhalkulnak fájdalmas miértjei. A sebet, melyet a szeretet volt kénytelen elszenvedni és elhordozni, csak az alázatosság és szeretetből való engedelmesség képes elsimogatni, begyógyítani, mint ahogyan ez Lajos számos írásából kiviláglik… Lajos nagyértékű megnyilatkozásai szinte kézzelfogható formáját nyújtják azoknak az igazságoknak, összefüggéseknek, amelyekkel éppen foglalkozik. A szépérzésű lélek szívdobogtatóan vonzó fogalmazása szintúgy letehetetlenné teszik sorsait, mint magasröptű gondolatainak ékes magyarsága. – Lajos szeretnivaló lélek és Eszter nem kevésbé…

Drága Eszti-nénimmel való kapcsolatom – Édesanyám jóvoltából – mintegy négy-öt éves koromban kezdődött és Isten végtelen kegyelméből haláláig egyre szorosabbá vált, s tudom, hogy ma is számon tart… Éppen ezért is legfőbb óhajom, hogy kegyelmes mennyei Édesatyánkat buzgón kérjem: hallgassa meg imádságomat – „e Föld legkésőbben érő gyümölcsei” egyikének vágyát: adna időt, szellemi és fizikai erőt, hogy Eszter munkálkodásából minél többet juttathassak az Olvasók elé és azt, hogy annak sorsát, ami a kezemben, szívemen és felelősségemen van, legigazabb indulatom szerint elrendezhessem.

Budapest, 2000. február 12. Vay Valéria

Download this article as an e-book

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon