"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Evangéliumi Spiritizmus
Magyarország

Magyarország

Az Evangéliumi Spiritizmus – miért pont Magyarországon terjedt el?

Számtalanszor felvetődött már, hogy a magyar nép Isten választott népe, Mária országa, mert csakis ezért tudott fennmaradni több, mint ezer éven át a Kárpát-medencében. Különösen azért érdekes ez a felvetés, mert ez a terület geopolitikailag talán a legjobban sérülékeny része egész Európának. (Biztosan sokan vannak akik ezzel nem, vagy csak részben értenek egyet)

Magyarország a Szent Korona országa, Szűz Mária népe, ezzel a különös csodálatos egyedi és nehezen megtanulható magyar nyelvvel, benne a fantasztikus erejű pilisi szívcsakrával, a Kárpátokkal ölelt gyógyvizekkel teli ország.

Bárki kelt fel ellenünk, vagy eltiporni akart, már sehol sincs. Választott nép vagyunk. Ezért feladatunk van.

Ez az ország népek átjáróháza Kelet és Nyugat, Észak és Dél között, védőbástyája a Keletről vagy éppen Dél felől érkező hódításoknak. Itt mindig elakadtak a hódítani akarók, vagy éppen a hódítók. Hol vannak már a rómaiak, csak nyomukat látni, a tatárok, kiknek pusztítását csak a történelem és néhány cölöpvár romjai jelzik. Valahány dzsámi és török fürdő emlékeztet a 150 éves török uralomra, és talán a történelemkönyvek meg az épületeink egy része a több, mint 300 éves Habsburg elnyomásra. Lassan már a szovjet-szocialista terror is feledésbe merül, pedig az is több volt mint 40 év volt.

Az Ellentét felfedte magát

Ám, ami most van készülőben, az az “Ellentét” eddigi legnagyobb világméretű összeesküvése-összefogása a normalitás ellen. Nem az ember elleni pusztításba fogott. Az Ellentét az Isteni törvények ellen kelt fel, és bizony sok eltévelyedett, tébolyult követője van.

Az ellentét erősebb, mint hinnétek és mint mondottam, nem lehet az ember ma olyan naiv, hogy ne lásson a dolgok mögé; hogy ne tudjon olvasni a történések könyvéből; hogy ne tudja, hogy mindazokból, amiket napilapjaitok, rádióitok és távolbalátóitok nap mint nap elétek tesznek, azokból ki ne válassza, mi az, ami táplálék, és mi az, ami szemét; mi az, ami lehúzza és mi az, ami előnyére van. A Föld irodalmából mi az, ami szellemi érték; mi az, ami felemeli és örömmel, boldogsággal, tiszta érzésekkel tölti el benső világát, vagy olyan testies, emberies és érzéki vágyakat korbácsol fel benne, amelyek majd annyira elhatalmasodnak rajta, hogy azoknak nem lesz képes ellenállni. Ma nem lehet valaki olyan naiv hogy azt mondja a rosszra: ez is szükségszerű; ennek is teret kell adni, hogy éljen, virágozhassék és erősödhessék; hogy ennek éppen olyan létjoga van, mint az Istentől való jónak; hogy semmiféle életet meggátolni nem lehet. Azt az életet sem, amely az alacsony világokból táplálkozik és légióként lepi el a világotokat; és azokon keresztül, akik az ő közvetlen eszközei, megfojtja a Földön a szépet, a jót és a nemeset. Nem mondhatja az ember: „nekem nincs dolgom az ellentéttel; az én számomra nincs harc és nincs küzdelem”. Ki védi meg akkor az Isten szerint való jót? Ki áll ki annak védelmére, ha azok, akiknek a lelkében csak minimálisan is, de már kibontakozóban van a jó, azok erkölcsileg gyávák és hallgatagok?*

Harcmodora a racionalitás tagadása, a mindentagadás, a káoszteremtés mesteri alkalmazása. Felforgatása a több ezer éves eszményeknek, ez az Ellentét jelenlegi harca a józan ész ellen. Ehhez pedig – utolsó lehetőségként – az Ellentét mindent bevet. Évtizedek óta készülődik, először rejtetten, fondorlatosan, most azonban megmutatkozott.

Észre kell vennünk: Az utolsó időket éljük.

Ezért nekünk is nyilvánosságra kell lépnünk. Itt az idő, talán nem késtünk el. Mindenkire szükség van, ott abban a közegben amiben él, ott kell megtennie mindazt amire lehetősége van, amire képes.

Tehát ma jobban résen kell lenni, mint valaha! Mint mondom, más harcmodort kell felvenni az ellentéttel szemben! Ma nem lehet az ember naiv, ma nem lehet az ember tudatlan, amikor ez a nagy mennyiségű ismeret és tudás tódul a világotokba akár az igazság területén, akár a társadalmi területeken, akár a tudomány terén. Az embernek ezek között mozogni kell tudnia; tudnia kell, minek ad hitelt, mit fogad el és mit utasít vissza. Ma nagyobb bűn, mint valaha a tudatlanság bűne, mert a lehetőség meg van a legnagyobb és legmélyebb titkoknak az ismeretére is, mivel a Szentlélek a világotokban van; a Szentlélek kijelentései itt vannak, a Szentlélek, ahogy Krisztus mondotta, minden igazságra elvezérel benneteket.**

Szükséges tehát az Evangéliumi Spiritizmus eddigi tanításainak szélesebb körű terjedésére, terjesztésére. Ki kell lépnünk a Fényre, tudtára adni az Ellentétnek, hogy vagyunk harcolunk, velünk az Isten.

Itt ma Magyarországon, az Evangéliumi Spiritizmus földjén.

Ma is áll, hogy mindent az igazság törvénye szerint kell megcselekednie. De a harcmodor változott; az ellentét élesebb megfigyelő ma, mint valaha. Az ellentét erősebb és erőszakosabb. Nagyobb mennyiségben, nagyobb erőszakkal – és mivel kegyelmi időket élünk – nagyobb lehetőségekkel tódul bele innen az asztrális és mentális világból a fizikai világba, ahol nektek is élni kell az életeteket. Mivel más a harcmodora, mivel még inkább felveszi az igazság köntösét, mivel nagyobb számban jönnek az antikrisztusok, mivel az igazságot ma jobban éhezik és szomjúhozzák a lelkek, ezért rafináltan, igazságnak látszó hamisságot kínál nekik. A tiszta, egyszerű igazság helyett hazugsággal, képmutatással, álszenteskedéssel a szeretet törvényére hivatkozó segítőkészséget kínálja, de valójában hurok van annak a végén, amivel az emberi lelkeket megfogja és magával cipeli az alantas szférák világaiba.***

Össze kell fognunk, nemcsak nekünk magyaroknak, de mindenkinek, ott ahol jelenleg élünk, vagyunk létezünk, ott kell megtennünk mindent képességeink, a magunk lehetőségei szerint az Ellentét megállítására.

Az utolsó óra munkásai

Itt az idő, “Az utolsó óra munkásai” vagyunk, vagytok. Mert “A Szentlélek az utolsó időkben” óráit éljük, mi az “Az elszórt kalászok” szereplői, akik “A mai kor vallását” hisszük, akikben él a “Hit, remény, szeretet“, mi, akik olvassuk “A titkos tanításokat” “Mikor a lélek ünnepel” és miénk “A kegyelem törvényvilága“, akiknek megadatik a “Kárma és kegyelem“, hiszünk a “Duáltörvényben” , és olvasva tanulunk” A Névtelen Szellem közleményeiből“.

Az Evangeliumi Spiritizmus magyarországi felmutatása 150 évvel ezelőtt kezdődött, és nincs vége. Harcban állunk. Az Evangéliumi Spiritizmus magyar nyelven került kinyilatkoztatásra Magyarországon, mert a nyelvünk csodálatos egyedisége és sokszínűsége volt képes kifejezni Isten, a Névtelen Szellem teljes körű kinyilatkoztatását.

Benne élünk a változásban, tőlünk is függ, hogy mekkora lesz, lehet az Ellentét pusztítása.

Okuljunk spiritiszta elődeinktől, és jelenlegi képviselőitől, akik Isten Evangéliumát tekintették a kinyilatkoztatások alapjának.

Vegyük fel a harcot, fogjunk össze, de óvakodjunk a hamis prófétáktól.

*, **, ***, az idézetek helye: A SZENTLÉLEK AZ UTOLSÓ IDŐKBEN – Zita médium által. FELKÉSZÜLÉS AZ UTOLSÓ IDŐKRE fejezet, Harcmodor az ellentéttel szemben (május 17.)

A betegségről A Névtelen szellem bölcsészete Aus Meinem Leben Beleszülettem… Bánfi János Catharina Vay-Geymüller Cleveland Dohányos János Ernst von Wurmbrand-Stuppach Eszter médium Evangéliumi Spiritizmus Golop Grünhut Adolf Hangoskönyvek Herminka néni Katharina von Geymüller Könyvek Leidenfrost Sándor Lélekben és igazságban I. Madách Aladár Magyar Szellemkutatók Társasága Mali Lošinj Misztériumok médium Médiumi élmények Nérei Ödön Papp Eszter Pátkai Pál Rosa Teleki von Szék Szellem, Erő, Anyag Szellemfényképezés Szellemi Búvárok Pesti Egylete szerkesztő Szférák Tabló Tarnopol Tóvölgyi Titusz Vay Adelma Vay Miklós Vay Ödön Villa Adelma Végidők Zita médium Égi Világosság Čikat

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon