"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Evangéliumi Spiritizmus
Evangéliumi Spiritizmus

Spiritizmus Budapesten

Egy elmaradt beszélgetés az idős Grünhut Adolffal 1903 májusában többoldalas cikk jelent meg Bródy Sándor lapjában a Jövendő-ben. (Főmunkatárs Ambrus Zoltán és Gárdonyi Géza.)A név nélküli újságíró arra készült, hogy Grünhut Adolffal készítsen interjút, …

A Grünhut-sajtóper

Grünhut legyőzi önmagát. A sajtóper Ez most az a rész Grünhut életében, ami a ‘győzelem önmaga feletti’ kifejezéssel illethető. Nem merte ugyanis felvállalni spiritiszta mivoltát, félt attól, hogy társadalmi helyzete összeomlik, munkája elvész, páriává …

Isten a szeretet?

Isten a szeretet. Sokszor hallottuk és olvastuk már, de éppen a keresztény hittanokban és dogmákban gyakran találkoztunk ezt cáfoló „tanításokkal”, melyek Istent de facto szeszélyesnek, igazságtalannak és könyörtelennek mutatják. Kezdjük mindjárt elölről. A teremtéstörténetben …

A csodatevő törzsorvos

Grünhut Adolf találkozása Görgeyvel. Avagy inkább a delejezett vízzel. Grünhut visszatekintő életrajzi töredékeiben életének minden jelentős állomását leírta az Égi világosság c. spiritiszta havilapjában az inditó tárcacikkekben. (Ma úgy mondanánk: vezércikk – többek között …

Áldozat és bűn rendezés

Áldozat és bűnrendezés a Bibliában és a keresztény írástudásban Az ószövetségi áldozat az egyistenhitre nevelés eszköze volt az emberiség szellemi gyermekkorában. Célja Isten felsőbb hatalmának elfogadtatása, a bűn és következményeinek megismertetése. Valójában nem Istennek, …

Grunhut kiválasztása

Hogyan kerül Grünhut Adolf Miskolcról Pestre? Máshol úgy említik, hogy nagynénje kezelésére siet Pestre, majd ottragad és onnan folytatódik a spiritiszta diadalmenet… De nem így történt. A valóság ennél sokkal csodálatosabb és bonyolultabb. Ne …

ISTEN AKARATA

ISTEN AKARATA: EGYETEMES ÜDVÖSSÉG A szentírásban, vallási tanításokban és igehirdetésekben gyakorta szó esik Isten akaratáról. Mégis – ennek mélyebb értelmébe ritkán kíván behatolni a kereső-kutató emberi elme, beér­vén néhány felszínes magyarázattal. Ennek tudható be, …

Politika és hit

A politika és az igazság nem járnak „kéz a kézben” „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek ami az Istené”. – mondotta Jézus végtelen bölcsességgel és szeretettel – utat mutatva az utókor …

4/2. Vay Adelma

A Magyarországi Evangéliumi Spiritizmus kialakulása IV-1. (továbbiakban MES) Báró Vay Adelma élete II. – Goloptól Gonobitzig (1876-1925) Az első Golopon töltött időszakban megszülettek az alapkönyvek: Szellem, erő, anyag; Tanulmányok a szellemvilágról. Ebben voltak/vannak Ödön …

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon