"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Eszter médium
Eszter médium

Eszter médium

Eszter médium – Papp Eszter (1882. 12. 13. Kőröshegy – 1977. Budapest)

Papp Eszter, Eszter médium

Hívő keresztény szülők gyermeke volt. Médiumitása azonban már korán jelentkezett, saját maga számol be arról, hogy már hat éves kora óta tapasztalt olyan titokzatos jelenségeket, amelyek a médiumitással együtt járnak.

Eszter 18 évesen keresi az “Égi Világosságot” és rátalál a reinkarnációra

“Egyszer egy egész délután az Égi Világosság után kutattunk, de nem tudtuk megtalálni. Itt ismét a „véletlen” jött segítségemre. Egyik ismerősömnél elbeszéltem hiábavaló fáradozásomat, mire elővesz vagy négy évfolyam „Égi Világosság”-ot a tanárképzőbe járó nagy fia, s leteszi elém ezekkel a szavakkal: „Tessék Esztike néni, egy fiú jár hozzánk, akinek az apja spiritiszta; az hozott egy szóra annyit, amennyi csak kell. Én soha bele sem nézek; ha tetszik, csak vigye el.
Elvittem. Elkezdtem benne lapozgatni. A szellemnyilatkozatok abszolút nem érdekeltek. Azonban megragadták a figyelmemet dr. Grünhut Adolf tárcái: Médiumizmus, szomnambulizmus, fluid, ód, delej.” Megörültem neki. Hiszen ez az én világom, itt én itthon vagyok!
Végigolvastam a Csevegés a kandalló mellett c. tárcákat.
Előttem nem volt ismeretlen semmi, amit dr. Grünhut tapasztalt a szomnambulájával, mégis nagyon boldog voltam, hogy nem vagyok egyedül az én tapasztalataimmal. Csak a szellemekkel nem voltam kibékülve; jobban féltem tőlük, mint valaha, mert kezdtem elhinni, hogy talán mégis csak vannak.Olvastam tovább a folyóirat füzeteit, s kezdett előttem derengeni az igazság. Különösen a szellemek híradásai, a materializáció,s a reinkarnáció érdekelt. Az utóbbit rögtön elfogadtam, annál is inkább, mert visszaemlékeztem rá, hogy egyszer régenvita közben, tudtomon és akaratomon kívül így fejeztem ki magamat: „Ahogyan az Isten itt, ebben a világban felöltöztetett engem ezzel a testtel, úgy adhat ő nekem bármelyik világban annak a világ természetének megfelelő testet, ahová ő az én lelkemet vezérli.” Akkor még csak a 18. életévemben voltam.
Emlékeztem rá, hogy amikor ezt kimondtam, csak azután gondolkoztam felette, honnan vettem én ezt az érvet? Most már tudtam, hogy a reinkarnáció igazsága bennem volt, csak nem tudtam róla.”

Médiumi élmények 1931

A betegségről A Magyarországi Evangéliumi Spiritizmus kialakulása I. A Magyarországi Evangéliumi Spiritizmus kialakulása II. A Névtelen szellem bölcsészete Aus Meinem Leben Beavatás Beleszülettem… Bánfi János Catharina Vay-Geymüller Cleveland Dohányos János Ernst von Wurmbrand-Stuppach Eszter médium Evangéliumi Spiritizmus Golop Grünhut Adolf Hangoskönyvek Herminka néni József médium Könyvek Madách Aladár Magyar Szellemkutatók Társasága Mali Lošinj médium Médiumi élmények Nérei Ödön Papp Eszter Pátkai Pál Rosa Teleki von Szék Szellem, Erő, Anyag Szellemi Búvárok Pesti Egylete szerkesztő Szférák Tarnopol Tálentumok Tóvölgyi Titusz Vay Adelma Vay Miklós Vay Ödön Villa Adelma Zita médium Égi Világosság Összefüggések új könyveink Čikat

Download this article as an e-book

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon