"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
ÖSSZEFÜGGÉSEK – PESTALOZZI
ÖSSZEFÜGGÉSEK – PESTALOZZI

ÖSSZEFÜGGÉSEK – PESTALOZZI

Hogy kerül a csizma az asztalra?

Vagyis: mi köze Pestalozzinak a Magyarországi Evangéliumi Spiritizmushoz?
Sok.
Azt, ugye mindenki tudja, hogy ki volt Allan Kardec? Csakhogy amikor még nem volt Allan Kardec, hanem Hippolyte Léon Denizard Rivail volt, (mert a Kardec az írói álneve, ezen a néven írta spiritiszta könyveit) és fiatal, aki Pestalozzi iskolájában tanult. Olyannyira, hogy könyveket is írt a tőle eltanult módszerekről. Rövid ideig Pestalozzi munkatársává is fogadta.
Most már itt lenne az ideje, hogy megtudjunk akkor valamit Pestalozziról.

Johann Heinrich Pestalozzi.

Svájci születésű, Zürichben 1746-ban született és Bruggban (Aargauban) 1827-ben halt meg. Először lelkész szeretett volna lenni de egy prédikáció eltérítette ettől, azután pedig a jogi pálya felé fordult. Amikor azonban elolvasta Rousseau Emil c. könyvét (1762) a pedagógia lett az életcélja.
Pestalozzi elkezdte a pedagógia új irányát kidolgozni. Először is kitalált egy népszerűbb módszert a latin nyelv tanítására. Mindenét eladta, hogy földet vásároljon Argovie kantonban, ahol felépítette mintagazdaságát, amit Neuhofnak nevezett el. 1775-ben egy népiskolát alapított nincstelen, elhagyott gyerekek számára. Pestalozzi így körülbelül 50 gyermek nevelője lett. Oktatási tervében Pestalozzi gyakorlati gondolkodású és ez megnyilvánul a mezőgazdasági és háziipari oktatásában. Ebben a korban a legnagyobb nehézség az volt, hogy a tanulók hol tudnak elhelyezkedni tanulmányaik befejeztével.
Yverdon lett végül az a hely, ahová a világ minden tájáról érkező gyerekek gyűltek össze. Yverdon az univerzalizmus és a gyermekek testvériségének iskolája lett, akikből idővel felelősségteljes férfiak válnak.
Itt Yverdonban, Pestalozzi tanában és példamutatásában találja meg Rivail a becsületes ember típusát, amilyenné ő maga is lesz, és aki a spiritiszta erkölcs ideáljává válik.

És most térjünk rá a magyarországi szálra.

Adelma férje, Vay Ödön neveltetésében rendkívüli szerepet játszott a nagymama, Adelsheim Johanna.
Johanna taníttatását édesapja és édesanyja halála után (korán vesztette el őket édasanyja 6 éves korában édesapja 8 éves korában haltak meg) először a nagyszülők vették magukhoz, majd keresztanyjához került, végül a badeni hercegi udvarnál folytatódtak a tanulmányai azzal a három hercegkisasszonnyal együtt akikből orosz cárné, svéd és bajor királynék lettek.
Vagyis mondhatjuk, hogy rendkívüli neveltetésben részesült. Ilyenképpen a tájékozódása a világban is rendkívüli volt, ismerte Pestalozzi iskolájának hírét is. Rábeszélte férjét Vay Miklóst hogy gyermekeik (ifj. Miklós és Lajos) taníttatására fogadjanak házitanítót. Azonban nem is akárkit.

A sárospataki kollégiumban végzők közül Vay József fõgondnoknak javaslatára kiválasztották a legrátermettebb végzős hallgatót. Így lett Váradi Szabó János báró Vay Miklós tábornok gyermekeinek a nevelője.
Mindenekelőtt azonban külföldre küldték tanulni. Előbb Heidelbergben hallgatott elõadásokat, majd 1810-ben Svájcba utazott és Yverdonban személyesen ismerkedett meg Pestalozzi nevelési gyakorlatával.
Egy év múlva hazatért és a Pestalozzi módszerrel kezdte meg a két Vay fiúcska nevelését. Sőt, Pestalozzi munkatársának, Wilhelm Eggernek a személyében segítőtársat is hozott maga mellé a Vayak alsózsolcai birtokára. Egger korszakalkotó módon a fiúk testi fejlesztéséért volt felelős. Ő volt a világ első tornatanára.
Mindezt az idősb Vay Miklós a félszemű generális finanszírozta. Sőt Váradi kísérte a fiúkat Pestre is. Végül ottragadt Alsózsolcán ahol tisztes járadékot is kapott a bárói családtól

Pestalozzi árvákat tanít a svájci Stansban. Konrad Grob (1828 – 1904) festménye.

Hol az ÖSSZEFÜGGÉS?

Ott, hogy egy időben egy helyen van Váradi Szabó és Rivail.
Pestalozzinál.
Nincsenek véletlenek.
Rivail élete utolsó 12 évében megalapítja a spiritizmust, Váradi Szabó pedig átadja Ödönnek az apján keresztül a Pestalozzi-féle ismereteket. Gondolkodást, világlátást.
Pestalozzi nélkül nincsen Kardec sem.
Pestalozzi számára a nevelés végső célja az erkölcsi fejlődéshez kapcsolódott. A cél az, hogy teljes emberi lényünk kialakításához, intellektuálisan forduljunk a világ megértéséhez, az értelmen keresztül. Ezek a fogalmak mélyen megérintették Rivailt. Pestalozzi elmélete befolyást gyakorolt a hit újrafogalmazására, később erős hatása volt a spiritizmus elméleti kidolgozására.

Download this article as an e-book

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon