"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Evangéliumi Spiritizmus
Vay Adelma

Vay Adelma

Báró Vay Adelma ​(1840-1925)

Vay Adelma született Countess Adelaide von Wurmbrand-Stuppach grófnő – 1860-ban báró Vay Ödönhöz ment feleségül és Közép-Európa leghíresebb médiumává vált. 1865-ben Golopon, férje kastélyában ébredt hivatására.

1840. okt. 21 Tarnopol Adelma születése

1860. márc. 12. Golsen esküvő

1860-1876 Golopi évek

1876-1925 maj. 24. haláláig Gonobitz. Ma Slovenski Konjica.

Adelma legelső spiritiszta műve az 1866-ban megjelent “Elmélkedések könyve “, mely médiumi írással létrejött vallásos gondolatokat tartalmaz. 1869-ben, huszonhét éves korában ugyancsak médiumi úton, harminc nap alatt írta meg a Szellem, erő, anyag című, nagyon híressé vált munkáját, mely valóságos bibliájukká vált a magyar spiritisztáknak.

Gonobítzban és környékén Vay Adelma nagyon népszerű volt, homeopatikus kezeléssel, gyógyította ingyen a környék szegényeit, az egész világra kiterjedt spiritiszta levelezése volt.

Ma Adelmának szabályos kultusza van Szlovéniában, zarándokolnak a sírjához.

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon