"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
SZELLEMI BULVÁRLAT – VAY ADELMA ROKONAI
SZELLEMI BULVÁRLAT – VAY ADELMA ROKONAI

SZELLEMI BULVÁRLAT – VAY ADELMA ROKONAI

III. Friedrich Hermann zu Solms-Baruth herceg

III. Friedrich zu Solms-Baruth herceg I. vh. katonatiszti uniformisban

Adelma kiterjedt rokoni világa időnként hatalmas meglepetésekkel szolgál. Tucanyi herceg temérdek gróf, megszámlálhatatlan a bárók tömege. Mind magasrangú évszázadokig tartományokon, országokon uralkodó teljhatalmú urak, hölgyek. Most Adelma németalföldi hercegi unokaöccséről lesz egy történetem.

III. Friedrich zu Solms-Baruth hercegről.

Különös módon, – legalábbis innen a messzi időtávolból – csaknem minden Adelma rokon nemeslelkű humánus, jóért küzdő, akár önfeláldozó egyéniségek voltak.

Ez év július 20-án lesz 80 éve, hogy 1944-ben ezen a napon vallott kudarcot a Hitler elleni merénylet.
A Valkür hadművelet. Van-e valaki, aki nem hallott róla?

A kelet-poroszországi Rastenburg közelében fekvő „Farkasodú”-ban („Wolfsschanze” ), ahová Hitler tanácskozást hívott össze, néhány tucat összeesküvő Hitler meggyilkolását tervezte. A csoportot Claus von Stauffenberg gróf, a Wehrmacht ezredese vezette. De részt vett benne Canaris tengernagy, Ludwig Beck tábornok volt vezérkari főnök, mind-mind, elkötelezett hazafiak.Tervük az volt, hogy von Stauffenberg egy bőröndbe helyezett bombát a tanácskozáson a Führer közelében helyez el egy asztal alatt, majd egy telefonhívás ürügyén elhagyja a betonbunkert. Minden a terv szerint történt egy dolgot kivéve: valaki gyanútlanul Hitlertől távolabb helyezte a bőröndöt. A bombamerénylet sikerült, csakhogy Hitler éppencsak megsérült a karján.

Iszonyú megtorlás kezdődött.

Az összeesküvők után hatalmas hajsza kezdődött, több mint 7000 embert tartóztatott le a Gestapo, akik közül csaknem 5000-et ki is végeztek.

No, de hogyan került ebbe történetbe Adelma unokaöccse III. Friedrich zu Solms-Baruth herceg?

Vay Adelma családi kapcsolata III. Friedrich zu Solms-Baruth herceggel. Nagynéni-unokaöccs.

III. Friedrich Solms-Baruth Hitler iránti ellenszenve a kezdetektől megvolt.

Még mielőtt Hitler igazi hatalom közelébe került volna, világosan látta a fenyegetettséget, és azt jósolta, hogy ez az őrült földbe fogja döngölni Németországot. III. Friedrich azt is mondta barátainak és rokonainak, hogy „én magam is lelőném a fattyút, ha elég közel kerülhetnék hozzá”.

III. Friedrich számos alkalommal ellenállt az SS nyomásának, hogy csatlakozzon a náci párthoz, és nem alkalmazta a birtokán azokat, akik annak tagjai voltak. Azt is megtagadta, hogy a náci tisztelgést alkalmazza, és megtiltotta a neki dolgozóknak, hogy ezt tegyék. A náci sajtó kétségtelenül nem rajongott a hercegért, azzal vádolták, hogy „nem mutatott kellő örömet a Führer születésnapja alkalmából”, és „megpróbált államot alkotni az államban” hatalmas földjein.

Valójában III. Friedrich, aki azért hagyta el a német hadsereget is, hogy ne kelljen hűségesküt tennie Hitlernek, ellenállt a nácik azon kísérleteinek is, hogy katonai célokra földet vegyenek el tőle, és megpróbálta leküzdeni a hatalmas mennyiségű fa és gyanta iránti követeléseiket. . Rendkívüli módon bíróság elé vitte ezeket az erőfeszítéseket. Végül a herceget hivatalosan és nyilvánosan megvádolták a „háborús erőfeszítések szabotálásával”, és 1943-ban egy náci adminisztrátort neveztek ki sziléziai birtokainak irányítására. A távolmaradásra kötelezett herceget gyakorlatilag száműzték brandenburgi birtokára.

A Valkűr hadművelet

A merénylet helyszíne: 20. Juli 1944

Ez a brandenburgi birtok hamarosan nagyon fontos és titkos szerepet töltött be a Valkűr hadműveletben. A Wehrmacht Berlin külvárosában, Zossenben található főhadiszállásától mindössze 15 kilométerre található birtok, „tökéletes fedezéket” nyújtott az összeesküvők számára, miután félnapos lovaglásra volt Berlintől. A lelepleződés elkerülésére, III. Friedrich gyermekeit is csatlakoztatta az alkalmi kilovaglásokhoz, biztonságosan „négy lóhosszal” a felnőttek mögött, hogy a gyerekek ne hallhassák meg a beszélgetéseiket. Kilovagolva az erdőbe, a náciellenes katonai vezetők biztosak lehetnek abban, hogy biztonságban lesznek a Gestapo lehallgatása ellen.

A legendás III. Friedrich zu Solms-Baruth kastélya

III. Friedrich azt is megengedte, hogy az összesküvők még veszélyesebb tevékenységeket is végezzenek birtokán. Wilhelm Canaris admirális, az Abwehr egykori hírszerzési főnöke, aki nagymértékben részt vett a Hitlerrel szembeni ellenállásban, és a herceg régi, első világháborús bajtársa is volt, a birtokot „repszabotázs-egység” bázisaként használta. A Baruth-kastély vendégszárnyában található irodát, álcázva egy régi ellenállási tag, Georg Hansen ezredes, Canaris szövetségese vezette.

Canaris úgy gondolta, hogy a nácik soha sem jönnek rá, hogy egy igazán komoly egység egy ismert náciellenes főnemes kastélyában állomásozik, ezért ez egy tipikusan Canarisra jellemző tökéletes “kettős megtévesztés” volt.

A szerencsétlen kimenetelü merénylet után III. Frigyest letartóztatták, és birtokait elkobozták „az 1944. július 20-i összeesküvés eredményeként”. A herceget Canarishoz és az összeesküvés másik kulcsfigurájához, Ludwig Beck tábornokhoz való közelsége miatt gyanúsították meg. Beck, a vezérkar egykori főnöke július 20-án este öngyilkos lett, míg Canarist 1945 áprilisában, két héttel a flossenburgi koncentrációs tábor felszabadítása előtt felakasztották.

III. Friedrich zu Solms-Baruth herceget a Gestapo bebörtönözte és kilenc hónapig kínozta.

De miért nem ölték meg?

Himmler ravasz trükkje

Heinrich Himmler az SS főnöke.

Igen, vajon miért nem végeztette ki Himmler egyszerűen III. Friedrichet, és foglalta le birtokait? Ehelyett, azt a látszatot keltette mintha beleegyezett volna a Solms-Baruth birtokok törvényes átruházásába?

Az ok abban rejlik, hogy az SS-főnök látta a nyilvánvaló bukást és igyekezett egy pénzügyi háborús pénzalapot megteremteni, hogy megfelelő összeg álljon rendelkezésre egy esetleges Hitler-utódlás idejére.

Himmler tudta, hogy a Gestaponak és az SS-nek pénzügyileg teljesen függetlennek kell lennie, amikor eljön a megfelelő idő. Akkortájt, 1944-ben a fa rendkívül értékes nyersanyagforrás volt. A birtokokon rengeteg kitermelhető erdő volt. De ha Himmler úgy döntött volna, hogy a herceget a hírhedt Népbíróság elé küldik és felakasztják, vagyona automatikusan az állami pénzügyminisztérium kezébe került volna, és az SS-főnök kezéből kicsúszott volna a hatalmas vagyon.

Himmler így kitalált egy „nagyon okos tervet”. Írásban III. Frigyesnek kézbesíttetett egy átruházási okiratot, és azt követelte, hogy a herceg adja át a birtokai feletti teljes irányítást Himmlernek, egy menedzser kinevezésével, aki eltitkolja az SS tulajdonjogát a birtok felett. Cserébe a herceg szabadul, és veszélyben lévő családja megmenekül. Az „ajánlat” tárgyalhatatlan volt, az ingatlan átruházásáról szóló jogi dokumentumban egy szót sem módosíttatott, aláírta.

Ez nagyon egyértelmű kényszer volt, és nem egyedi – mert Himmler 1943 végén kiadott egy titkos rendeletet is, amely szerint az SS kapott egy eligazítást arra vonatkozóan, hogyan lopja el lépésről-lépésre a nagybirtokokat, kastélyokat és műkincseket úgy, hogy ezt eltitkolják a rivális náci versengő csoportok elől. A jogi struktúra elfedte, hogy Himmler volt az új „vagyontulajdonos”. Emellett Solms-Baruth azért is maradhatott életben, mert Heinrich Himmler azt is remélte, hogy vészhelyzet esetén segítségére lehetnek Solms-Baruth svéd királyhoz fűződő rokoni kapcsolatai.

III. Friedrich zu Solms-Baruth-ot 1945 márciusában engedték szabadon, azzal a feltétellel, hogy azonnal elhagyja az országot. Ekkorra a nácik által elkobzott kastélyt már az oroszok elfoglalták. Rövid néhány hónap rejtőzködés után külföldre távozott családjával. Volt egy utolsó reménysugaruk: Dél-Afrikában egy 49 582 hektáros Kalahári farm, Dabib, amelyet Canaris javaslatára és barátja, egy ismert délnyugat-afrikai üzletember, Albert Voigts közreműködésével és tanácsaival vásárolt meg 1937-ben.

Menekülés

Friedrich Hermann feleségével és 22 éves fiával távozott Németországból, Dánián és Svédországon keresztül. Hajóval érkeztek Dél Afrikába, Walvis Baybe 1948-ban. A Harmadik Birodalom ellenfeleként ismert volt, hírneve megelőzte őt, és a dél-afrikai miniszterelnök, Jan Smuts személyesen segítette letelepedését, neki és családjának azonnali vízumot adott. Amikor a Marientaltól északkeletre fekvő Kalahári farmra érkeztek, Friedrich Hermann 62 éves volt.

Karakul juhokkal kezdett gazdálkodni, Dabibot sikeres birkafarmmá építette, de csak néhány évig tudta élvezni. 1951-ben egy bonyolult műtéti beavatkozáson kellett átesnie, amiből nem épült fel. Mielőtt kórházba vitték, meglátogatta kedvenc helyét a tanyáján – egy kis dombot egy pásztorfával. Érezte, hogy talán nem éli túl a műtétet, kérte, hogy halála esetén ott temessék el. A műtétet nem élte túl. Kis keresztet állítottak, és a helyet rá emlékezve „Solmscher Posten”-nek nevezték el.

Download this article as an e-book

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon