"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
JÚLIA LEVELEI – LEGÚJABB KÖNYVÜNK
JÚLIA LEVELEI – LEGÚJABB KÖNYVÜNK

JÚLIA LEVELEI – LEGÚJABB KÖNYVÜNK

Júlia levelei – hogy könnyebben elviselhessük szeretteink halálát.

Ez a könyv, az elengedés könyve. Hogyan tudjuk elviselni szeretteink halálát. Korábban írtam arról, hogy többen kerestétek nálunk ezt a könyvet. Miután azonban csak egy támpéldány volt, és újraolvasás után úgy gondoltam segítség lehet azoknak, akik elvesztett szeretteik után vágyódva, nehezen barátkoznak meg a halál gondolatával. Az ittmaradóknak, sőt az egyedülmaradóknak szól tehát ez a könyv és bár nem mostanában íródott az aktualitása rettenetesen fontossá teszi. Az összes kiadásra váró könyvünk elé téve azonnali megjelenést vállaltunk. Változatlan utánnyomásban készült, csak néhány szó kiigazítására volt szükség.

Kíváncsi voltam, ki lehet az a Júlia akivel W. T. Stead olyan beszélgetést folytat, hogy még az ő életében hatszor kellett utánnyomni, alig tíz év alatt. Sikerült is kideríteni, így a könyv legvégére bekerült egy informatív szerkesztői írás a könyv keletkezéséről és az írókról.

És még a legvégi csattanót nem is említettem: STEAD a mindenki által ismert Titanicon halt meg. Halálát előre megjósolta egy korábban megírt könyvében… Erről bővebben a könyv végén íródott áttekintésben.

Részlet az írómédium (W. T. STEAD) előszavából

“Júliát és Ellent kora ifjúságuktól fogva oly szoros, benső barátság kötötte össze, hogy még a halál sem volt képes elválasztani őket. Mindketten, mint igazi keresztények, inkább az élőkkel szemben igyekeztek jó cselekedeteket gyakorolni, semhogy a halál utáni dolgokkal törődtek volna. De koronkint, mikor tevékeny életükre egy-egy sír vetette szomorú árnyékát, mint oly emberek, kinek szeretete a síron túlra is kihat, ünnepélyesen megígérték egymásnak, hogy az, aki előbb költözik el, az ittmaradotthoz vissza fog térni, – föltéve, ha ez meg lesz engedve neki, hogy időnkint egy-egy örömteljes viszontlátást ünnepelhessenek. Az elköltözöttnek tényleges jelenléte – úgy gondolták – oly látható bizonyíték lenne, mely minden kételyt kizárna és a tovább élőt meggyőzné arról, hogy úgy az élet, mint a szeretet a síron túl is megszakíthatatlanul tovább tart.

Múltak az évek s Júlia meghalt.

Ez a csapás minden barátjának nehezére esett, de senkit sem ért oly kegyetlenül, mint Ellent. Úgy látszott, mintha az ő életének fényét is kioltotta volna a halál fekete sötétségével. Néhány hónapon keresztül úgy tűnt fel neki, hogy barátnője nélkül az élet terhét el sem bírhatja. Egy éjjel azonban Ellen az ő régi otthonában aludt, s egyszerre hirtelen felébredt. Dacára a sötét éjnek, szobájában teljes világosság volt és ágya mellett látta Júliát állani, abban a ruhájában, amit életében hordani szokott, szinte sugárzott az élettől, békességtől és az örömtől.

Beváltotta ígéretét.

Pár pillanatig állt így mosolyogva, de hallgatagon. Ellen is sokkal inkább meg volt hatva, semhogy beszélni tudott volna. Szíve vágyának ez a hirtelen és kétségbevonhatatlan teljesedése szinte megfosztotta őt minden képességétől, egy kimondhatatlan öröm érzését kivéve. Az alak aztán lassan, jóformán észrevétlenül eltűnt és Ellen ismét egyedül volt. Pár hónappal később Júlia ígéretéhez képest ismét megjelent Ellennek. Véletlenül én is a falusi házban tartózkodtam, s miután Júliát ismertem és az efféle dolgok iránt érdeklődtem, Ellen közölte velem Júlia mindkét látogatásának részleteit.”

Amikor a könyv készítésekor a szerkesztői utolsó simításokra került sor és rákerültek a dátumok a borítóra, döbbenten láttam, hogy pont száz éve jelent meg magyarul (1924-2024) Kempelen Farkasné fordításában.

Még egy érv volt a megjelentetésre: utánanézve az eredeti könyv fellelhetőségének hihetetlen árakat láttam – 16-20 ezer forint közötti áron lehetne előjegyezni. Nos, ennek az ára 3.000,-Ft.

A könyvet itt tudjátok megrendelni: konyvek.evangeliumispiritizmus.hu

.

W. T. STEAD-ről röviden

“Bátran mondhatjuk, hogy W. T. Stead az angol újságírás fenegyereke volt. Mai fogalmunkkal: oknyomozó újságíró. Megteremtette a magazin típusú újságírást.

Stead 1873-ban vette feleségül gyermekkori barátját, Emma Lucy Wilsont (1849-1932). Az esküvői szertartás kissé eltért a hagyományos szertartásoktól. A kölcsönös fogadalom kimondásakor a menyasszonynak nem kellett megígérnie, hogy “engedelmeskedik” férjének. Hat gyermekük született: négy fiú és két lány.

Kora legnagyobb újságírójaként tartották számon.

1871-ben amikor mindössze 22 éves volt, ő lett a legfiatalabb újságszerkesztő Nagy-Britanniában – a Northern Echo-nál helyezkedett el.

(Miről is emlékezetes számunkra az 1871-es év?

Igen, a Szellembúvárok Egyletének megalapítása, Budapesten.)

Ekkor még csak egy éve volt újságíró. Az ambiciózus Stead országos példányszámúvá növelte a lapot, olyan mértékben, hogy tevékenysége Gladstone – 1880-as miniszterelnökké választásában is szerepet játszott. (William Ewart Gladstone (1809-1898) az Egyesült Királyság többszörös miniszterelnöke). Ebben az évben a Pall Mall Gazette segédszerkesztője lett, amely akkoriban az ország egyik legbefolyásosabb újságja volt, 1883-ban pedig ő lett a szerkesztője.

Azt lehet mondani, hogy konzervatív liberális beállítottságú volt. Hogyan? Nézetei, gondolkodása konzervatív, írásmódja és módszerei azonban keményen liberálisok. Legalábbis a spiritizmussal való megismerésig. Keresztes lovagként volt ismert, forradalmi szerkesztési stílusa miatt. Stead vezette be azt a stílust, hogy a hírek olyan módon befolyásolhatják a közvéleményt, hogy képes legyen akár a törvények megváltoztatására is a társadalmi haladás vagy más kívánatos célok elérése érdekében.”

W. T. Stead az angol újságírás fenegyereke volt. Fenti szöveg idézet a könyv végén levő történeti részből.

.

Download this article as an e-book

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon