"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
AZ ÉLŐK IRIGYELNI FOGJÁK A HOLTAKAT
AZ ÉLŐK IRIGYELNI FOGJÁK A HOLTAKAT

AZ ÉLŐK IRIGYELNI FOGJÁK A HOLTAKAT

Most megválaszolnám a korábban feltett kérdésemet.

* MI A CÉLOM EZEKKEL A HONLAPOKKAL?

Előrebocsátom, semmiképpen nem a riogatás, vagy esetleges Fake News elindítása a célom. Mindig mindenhonnan csak idézek. Ez a dolgom.

* A FELKÉSZÍTÉS

Veszélyes dolog ma gyávaságból hallgatni, embertestvéreim! Más időket éltek, mint akár kétszáz évvel ezelőtt is. Sokszor hallottátok tőlünk, hogy az idő közel van és hogy a Föld mindennemű vajúdáson megy át. És ezekben ti benne éltek! Az igazság törvénye csak azokat mentheti meg és szállíthatja a megmentettek közé, akiknek lelkében, szívében, cselekedeteiben, beszédeiben Krisztus igazsága élt és nyilvánult meg. Ezekben az időkben nincs református, baptista, katolikus, zsidó vagy spiritiszta, hanem vannak, akiket az igazság felment, és vannak, akiket az igazság elítél. Természetes, hogy a harcnál, ki mennyire felfegyverzett, ki mennyire felkészült, kinek mennyi tudása van, aszerint váratik el tőle, hogy tegye meg a maga helyén, a maga idejében azt, amit az igazság elvár tőle.”

A Szentlélek az utolsó időkben c. könyvből, – 1981 május 17. Zita médium által

* MIRE? – a jelenre, amiben élünk – Zitával felelek

“A ti életetekben is vannak idők, vagy ha még nem voltak, majd lesznek idők, amelyek az ellentété és nem alkalmasak a jóban való tevékenységre, vagy a félelem gátol majd benneteket. De az idő múlik és változik, más idők jönnek és ebben a más időben meg kell mutatnotok azt, mivé lettetek Krisztus igazsága mellett, miként Péter, a tanítványok és az apostolok. Meg kell mutatnotok időnként szellemi értékeiteket, erőtöket, más esetben el kell takarni azokat, hogy az ellentét idő előtt észre ne vegye, ki ne foszthasson, vagy erős kísértés révén le ne dönthessen benneteket a lábatokról. Mert mint az előbb mondottam, az is fontos, hogy ki melyik lépcsőfokon bukik el; nem mindegy, hogy valaki már az első lépcsőn elesik, vagy csak később és nem mindegy, hogy lent marad-e a porban vagy feláll és tovább megy az úton. Nem mindegy, hogy leteszi és ott hagyja-e a keresztjét, vagy ha összeesett is alatta, újra felveszi és viszi azt tovább a Golgotáig, ahol bűnei a kereszten elvérezhetnek. Tehát erősödnötök kell lélekben a Krisztus igazsága által, erősödnötök kell az ima által, egymás támogatása révén, és eggyé kell válnotok, eggyé kell lennetek a mi Urunk, a Jézus Krisztusban!
Így legyen! Isten legyen mindannyiótokkal! Isten veletek!”

Korszakzárás előtt (2004) c könyvből – Zita médium

* RÖVID AZ IDŐ

“Az utolsó időkre megígért szellemi mozgalom az embert új igazsággal, új céllal, új erővel látja el. Ez a szellemi mozgalom, az – Evangéliumi Spiritizmus – Krisztus igazságát, a nagy isteni igazságot közel hozza az emberhez és megtanítja, hogyan kell először is értelmezni, majd megvilágosodni általa, és végül betölteni azt!”

Tehát a Föld népessége megnövekszik, és mivel – szellemi zempontból nézve – az emberiség legnagyobb része kárhozatra készíti magát, (…) a jó képviselői közül pedig egyre kevesebben öltenek testet, ezért a Föld teljesen kilendül az egyensúlyából és a rossz a jó rovására alaposan szaporodik.
Ha a rossz elszaporodik, akkor szava, hatalma és ereje lesz és elsöpri mindazokat, akik tisztább ideákhoz és nem a materialista elvekhez kapcsolták magukat. Megint szellemi szempontból mondom: a fehér faj veszélybe kerül, és ebben a legszomorúbb az, hogy mindehhez a lehetőséget maga ez a faj szolgáltatja, és így kiteszi önmagát azoknak a viharos és sötét erőknek, amelyek átveszik az uralmat és tombolni fognak e világ felett. Így még azokat is, akikben némi jó, némi ellenállás van a rosszal szemben és egészséges szemlélettel rendelkeznek, ez a megduzzadt, ez a mindent elárasztó, tomboló sötét erő megtöri, mert olyan napok lesznek ekkor, hogy AZ ÉLŐK IRIGYELNI FOGJÁK A HOLTAKAT. Ezt viszont a szeretet Istene nem akarja, ezért a választottak kedvéért megrövidíti ezeket a napokat, hogy azok is áldozatul ne essenek.”

Korszakzárás előtt (2004) c könyvből – Zita médium

* KORSZAKZÁRÁS

Misztériumok, utolsó oldal, utolsó bekezdés (1932)

Most egy korszakos átalakulás előtt állunk. Úgy nézem, hogy a … nemzet a régi rómaiak egy részének reinkarnációja abból a célból, hogy elvégezzék itt a Földön a lelki megigazulásuk munkáját, amelyet akkor nem végeztek el. Ez a törekvésük nagy változásokat hoz bele az emberi világba. S úgy nézem, hogy a Jelenések könyvének ez a kifejezése: a vér a lovak zablájáig ér, most fog bekövetkezni. Nem emberileg értendő az, hogy a lovak zablájáig ér a vér, hanem a szférákban, ahol szintén nagy és ádáz harcok dúlnak az eszmékért. Mert én látom közeledni azokat a lovasokat, akik a zabláig érő vérben gázolnak a lovaikkal. Úgy látom, hogy ez a század és még kb. egy harmadrész, vagyis mostantól számított kb. 100 esztendő: és be fog következni a vég.

A Korszakzárás előtt (2004) c könyvből – Zita médium

Ha időt akarnék mondani, miként azt mondottam már nektek a XX. század végén: ez az évszázad és talán még egy harmad. Természetesen a pontos időt még az ég angyalai sem ismerik, annak ismerete csakis a mi Atyánk, Istenünknél van!

“AZ ÉLŐK IRIGYELNI FOGJÁK A HOLTAKAT” – ezt olvashatjuk Zita Korszakzárás előtt c. könyvében (2001. november 11.)

Download this article as an e-book

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon