"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Pszichotronika
Pszichotronika

Pszichotronika

Szellemgyógyászat – pszichotronika

Különös dolog történt velem az elmúlt napokban.
Jelentkezett Erdélyből Csíkből a “magyarság közepéből” egy ránk találó, hogy szeretne csatlakozni hozzánk. Feltárta azt a kapcsolatát – is, egy Szegeden élő úriemberben – akitől ismertséget szerzett rólunk.
Ő azután elmondta, hogy az Ágoston által kezelt oldalon (honlap) keresztül – hittitok.hu – jutott el a megismerésig.
Egy szó mint száz sor került a beszélgetésünk során arra is, hogy a gerincfájdalmaimat pszichotronikus módon meg tudná gyógyítani. Találkozni fogunk. Előtte vagyok ennek a dolognak – ti mit gondoltok: sikerülhet?
Sokan úgy hívják a pszichotronikát, hogy szellemgyógyászat.

Közben utánanéztem ennek a gyógyítási módszernek. Sok-sok javaslat, ötlet bukkant fel, amely ismeretlen volt eddig előttem. Mutatok egy oldalt, amiről azt gondolom, hiteles:

Miről szól a tanfolyamunk?


A pszichotronika
A szellemgyógyászat, vagy pszichotronika a szellem tisztítását, energetizálását végző spirituális módszer. Ez leginkább az élő ember szellemén végzett spirituális, energetikai munka. Valamit, a pszichotronikus szelleme végez különböző energetikai feladatokat, beavatkozásokat, a szellemi, tudati erejét működtetve, szellemi segítséggel.

A témával kapcsolatos, hogy Adelma akkoriban az ő idejében foglalkozott hasonlóval: a tárgyak előéletét volt képes felidézni.

A PSYCHOMETRIÁRÓL (Adelma kisérletei)

“Országainkban, sőt a spiritiszták között is a psychometriával való foglalkozás csaknem teljesen ismeretlen valami. A psychometriát a legérdekesebb tanulmányok egyikének tartom, melynek kutatási területe végtelen. Legelőször Buchanan professzor Amerikából tájékoztatott felőle, kinek első felesége egyike volt a legjelentősebb psychometrikus médiumoknak, azonban ezen tudomány felfedezője – mert hiszen ez tudomány, melynek kísérletét munkába állíthatjuk – Denton professzor. Könyvei: „he Soul of things” by Professor Denton 3 kötetben és Buchanan „Psychometriája” rendkívül érdekesek. Tehát Denton felesége által fedezte fel a psychometriát, hogy minden dologhoz (tárgyhoz) egy lélek, egy emlékezés tapad, mely beszélni kezd, mihelyt egy szenzitív médium a kezébe veszi vagy ha a homlokára helyezi azt!

Denton műveit feltétlenül le kellene fordítani német nyelvre, mivel felesége médiumitása útján a legérdekesebb módon, történelem előtti felfedezésekhez jutott. Ha egy tehetséges médium psychometriára képezné ki magát, sok tanulságosat, hasznosat művelhetne. Denton könyvének olvasása után néhány kísérletet tettem, kikeresve olyan tárgyakat, melyeket psychometrikusan akartam megvizsgálni. Természetesen arról nem volt szabad tudnom, hogy miről is van szó – de én nem is óhajtottam azt tudni, mert látásomat az előretudással nem akartam megzavarni. Tehát:

  1. Kísérlet
    A tárgyat papírba, fehér nyomtatás nélküli papírba csomagoltuk, mert ellenkező esetben a nyomtatott szöveg zavart volna. Ezután a homlokomra kötöttek egy briliáns, F. betűvel ellátott arany dobozt: Ferenc császár ajándékát, melyet Vay nagyapámnak adományozott. Midőn a tárgyat a homlokomra kötötték, behunytam szemeimet és kikapcsoltam minden gondolkodást és fontolgatást s hagyom a tárgy lelkét beszélni. Bátran, őszintén meg kell mondani azt, amit látunk és érzünk. Tehát ennél a doboznál azonnal megmondottam: ez arany! Ezután tüsszentenem kellett és mondám: tüsszentőpor; majd egy fénylő F.-et és Vay nagyapámat láttam, akit azonban én sohasem ismertem. A dobozt sem láttam soha. Ezután felnyitottuk a csomagot és a dobozt. Valóban, még tüsszentőpor apró atomjai voltak a dobozban. Ez nagy örömet szerzett nékem.
  2. Kísérlet
    Négy papírba csomagolt rózsafüzért kötöttek a homlokomra. Egy idősebb urat láttam, kit pontosan leírtam: haldokolva feküdt ágyában, kezében rózsafüzért tartva. Szép, fehér, keskeny kezet írtam le és láttam, hogy egy üveg vörösbor után nyújtja azt ki, mely az éjjeliszekrényen állott. Vele együtt éltem át az agóniáját. Oly sápadt lettem és oly nehezen lélegeztem, hogy a férjem aggódva lefejtette homlokomról a csomagot. Valóban, minden úgy történt, amiként átéltem: N. gróf e rózsafüzérrel a kezében halt meg. ’Fivérem, ki halálos ágyánál mellette volt, mélyen megindulva megerősítette, hogy minden úgy történt, amiként én leírtam. Erősítésül mindig bordói vörösbort ivott az elhunyt.
  3. Kísérlet
    Egyik unokafivérem homlokomra kötött egy csomagot. Egy előttem ismeretlen fiatal hölgy fényképét láttam, bőrnek szagát éreztem; a fényképre „Rodeck” név volt ráírva, végül éreztem, hogy valaki megcsókol. A tárgy – melyet Bécsben a „Rodeck”-nél vásároltak – egy bőrbe kötött fénykép volt és unokafivérem menyasszonyát ábrázolta, akit én még nem ismertem. Ugyanezen unokafivérem – ki antropológiai tanulmányokat folytatott – birtokában több perui indán halálfej, koponya volt a cölöpépítmények korából. Természetesen nem tudtam, hogy milyen koponyák ezek. Az ölembe helyezték azt és én lehunytam szemeimet, mert csak így tudok bensőleg látni. Kezemet a koponyákra téve, pontosan elmondtam, hogy honnan valók, igen, az egész cölöpépítményt leírtam.

A kísérletek a legtöbb esetben sikerrel járnak s csak akkor hiúsulnak meg, ha nincs erőm a koncentráláshoz, melyet egyedül a tárgyra kell irányítanom, vagy ha meglep az aggodalom, hogy tévedhetek. Valamennyi – emberektől eredő tárgyat – a homlokomra erősítették és teljesen elképedve hallgatták szavaimat, sőt sírtak és elmondották, hogy mi történt. A homlokomra kötött levelek alapján jellemvonásokat adtam az emberekről és ez gyönyörűséges és hasznos. Sógornőm C., egy alkalommal, egy tőlem származó levelet helyezett elém. Sokáig egyetlen szót sem szóltam, végül is a levelet félretéve, ezt mondtam: „ez egy érdektelen személy”. Különös, önmagamat nem ismertem fel.”

Pszichometria
A tárgyak érintése, kézben tartása által a belőlük érkező információk érzékelését jelenti. Feltétele a fizikai jelenlét, azaz az érintett tárgynak és az érzékelést végző személynek ugyanazon a helyen kell lenniük. Ez a körülmény egyértelműnek tűnhet elsőre, viszont ha ismerünk más, pszichikus érzékelési folyamatot, például a távérzékelést vagy a hipnózis egyes fajtáit, ahol a vizsgált tárgy, személy, folyamat (stb.) nem a vizsgálatot végző személy fizikai közelségében van, feltétlenül meg kell említeni ezt.

A távérzékelés
A távérzékelés (angol kifejezéssel: remote viewing, distant seeing, stb.) a tudatban keletkező állapot. Olyan tudati folyamat, amely során egy személy megváltozott (megváltoztatott) tudatállapotban az ismert érzékeken túli észleléssel képes részletes információkat gyűjteni tőle akár jelentős távolságban lévő helyszínekről, eseményekről, személyekről, tárgyakról, objektumokról (stb), és az információgyűjtés során nem alkalmaz semmiféle tárgyi segédeszközt.

Download this article as an e-book

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon