"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Bánfi János
Bánfi János

Bánfi János

Bánfi János (1851-1916)

Bánfi János

Bánfi (Wolfshörndl) György korábban két évig a Rejtelmes Világ tárcaírója, 1898-1900 között, majd miután az megszűnt, és írógárdájának legjavát, Madách Aladárt és Bánfi Jánost az Égi Világosság átvette. 1900-tól az Égi Világosság főmunkatársa

Bazinban született, 1851 szept. 8-án apja Wolfshörndl György, anyja Krön Rozina voltak, akik tisztes megélhetésüktől (ház- és szőlőbirtok) kénytelenek voltak megválni, majd egy állampapír-ügylet miatt tönkrejutottak, így napszámosként, kenyérsütőként, kiskereskedőként tengették életüket, de fiuk iskoláztatásáról nem mondtak le. A gimnázium első évét magánúton végezte el, s eredményei felkeltették a figyelmet, így beiratkozhatott a modori evangélikus német algimnáziumba, ezt befejezve az 1870-ben alapított modori állami tanítóképző 3 évfolyamát végezte el kitűnő eredménnyel.[5] Ezután a csallóköz-somorjai állami felső leányiskolához megbízással nevezték ki a történelem, földrajz s a nyelvtudományok tanítására 800 forint fizetéssel. 1874-ben Budapesten polgári iskolai tanítói oklevelet és a tornászatból képesítést nyert, s ez évben a somorjai polgári fiúiskolánál kapott tanári állást. 1879 augusztusában a pápai polgári leányiskola igazgatójának nevezték ki. 1882-ben az oravicabányai polgári iskolához, 1885-ben a karánsebesihez helyezték át és egyúttal a többi állami tanintézet és az általa szervezett ipar- és kereskedelmi iskolák igazgatásával is megbízták. 1896-tól 1903-ig a turócszentmártoni állami polgári és felső kereskedelmi iskola tanára és az állami ipariskola igazgatója, 1903-tól a zayugróci állami polgári iskola igazgatója volt.

Társadalmi egyesületekben is dolgozott: A somorjai jótékonysági egylet jegyzője és működő tagja volt, valamint a somorjai tűzoltó-egylet segédtisztje. A Pápa város és vidéki tanító egyesület elnöki tisztét is betöltötte.[6]

magyar nyelvet csak mint ifjú tanulta meg, ezenkívül megtanult szlovákulszerbül és svédül; fordított is ezen nyelvek irodalmából.

Borovszky

http://vmek.uz.ua/09500/09536/html/0017/22.html

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon