"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Trombitás Gyula
Trombitás Gyula

Trombitás Gyula

Trombitás Gyula ( 1893-1969)

Az USA-ban (Cleveland, Ohio) évtizedek óta létezik és működik egy spiritiszta egyesület „Clevelandi Szellemkutatók Társasága” néven. Az egyesületet 1916-ban Trombitás Gyula Amerikába kivándorolt magyar alapította. 53 évig volt a kör vezetője. Kezdetben a tagság a századforduló után kivándorolt magyarokból tevődött össze.

A század elején kibontakozó hazai spiritiszta mozgalom nyomán az Amerikába kitelepült magyarok körében is megjelent a spiritizmus iránti érdeklődés. 1906-ban vándorolt ki fiatalon Trombitás Gyula is Amerikába, aki később meghatározó szerepet játszott a spiritizmus iránt érdeklődő amerikai magyarok összefogásában.
Trombitás Gyula csak 19 éves volt, amikor először hallott a szellemvilággal való érintkezés lehetőségéről. Mivel erre vonatkozó ismeretekkel nem rendelkezett, kénytelen volt kisérleteket folytatni. Kitartóan kérte imáiban Istent, ha lehetséges és az megegyezik az Ő akaratával, tegye lehetővé egy ilyen kapcsolat létrejöttét számára. Kitartása rövidesen meghozta vágya beteljesülését, Pálné-Mária személyében megtalálta első médiumtársát.
Trombitás Gyula 1916-ban már érett, elkötelezett spiritiszta volt, amikor vezetésével megalakult Clevelandben a Harmadik Magyar Spiritiszta Kör, melynek Pálné-Mária volt az első médiuma.
Később általa jelentkezett be a Kör első szellemi vezetője: a Nap szellem, és attól kezdve rendszeresen kaptak szellemi tanításokat.
Az 1920-as évek elején már három médium révén kaptak szellemi tanításokat.
Körünket 1916-ban – csodás égi irányítással – a kassai származású Trombitás Gyula testvérünk alapította. Gyula testvérünk 53 éven át volt körünk vezetője, mindenkor az evangéliumi spiritizmus eszmeiségét tartva szem előtt. Mondhatom, Krisztus lánglelkű követője volt, akire a tagság mint követendő példaképre szeretettel és tisztelettel emlékezik.
A Körnek ez időben nem volt még székháza, ezért előbb lakásban, majd egy-egy bérelt teremben tartották összejöveteleiket. Közben a Kör létszáma növekedett, amíg elérte a 150 főt is. A tagság az 1900-as századforduló után a hazánkból kivándorolt munkás emberekből, iparosokból tevődött össze. Aztán jöttek az I. világháború, majd a II. világháború, és az 1956-os szabadságharc menekültjei.
1948-ban már önálló épületet vettek a város keleti oldalán lévő magyar negyedben. A tagság önerőből maga újította ezt fel és alakította ki benne az összejövetelekre alkalmas termet.

Trombitás Gyula munkássága

Trombitás Gyula sokrétű programot állított össze: rendszeresen tartott magyar nyelvoktatást a másodgenerációs gyermekek számára, akik közül felnőtt korukra többen tagjai lettek gyülekezetünknek.
A tanév, amikor szellemi tanítások hangzottak el, szeptembertől Pünkösdig tartott, heti két összejövetellel. A nyári szünidőben pedig az evangéliumi spiritizmus alapkijelentéseivel, valamint a Szentírás tanulmányozásával foglalkoztak felolvasás és beszélgetés formájában. Ma is ebben a formában zajlanak a köri foglalkozások.

Rögtön a kezdeti években tudomást szereztek a magyarországi spiritiszta Egylet működéséről, kiadványairól. A tagság előfizetője lett az Égi Világosságnak, és megrendelték az akkor rendelkezésükre álló teljes magyar nyelvű spiritiszta irodalmat. Ennek eredményeként a Kör kitűnő szellemtani könyvtárat épített fel. Benne a Magyarországon ma már ritkaságnak számító korai kiadványok éppúgy megtalálhatók, mint a magyar evangéliumi spiritizmus kitűnő folyóiratának, az Égi Világosságnak teljes, 42 évet felölelő kötetei.
Trombitás Gyula vezetésével feldolgozták a szellemtani irodalmat, melyet aztán tananyagként lehetett használni.
Kötet formában is kiadták ezt a gyűjteményt. 1921-ben és 1941-ben jelent meg két vaskos, több mint ezer oldalas kötetben a szellemtani irodalom legértékesebb részeinek jól csoportosított anyaga, amelynek a mélyen hívő Trombitás Gyula, a kötetek szerkesztője a Jézus által az Atyához címet adta. A nyomtatás és díszes könyvkötés is az ő nevéhez fűződik, amiben a Kör fiataljai voltak segítségére. Ez a két kötet tulajdonképpen a korai hazai spiritiszta irodalom enciklopédiájának tekinthető, és értékük felbecsülhetetlen.

https://www.ancientfaces.com/surname/trombitas-family-history/476331

Download this article as an e-book

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon