"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Blog
Blog

EGYLETI HELYISÉG

BUDAPEST VII. KER. WESSELÉNYI-UTCZA 30. – Az Egylet első helyisége Mint az eddigiekből nagyon is kitűnik: Grünhut minden lépése kissebb nagyobb – akár keserves is – leckékből állt, melyek után vált számára világossá az, …

ÖNMEGTAGADÁS

Légy önmagad? A mai világ harsog az önző pazarlás, valamint az ego nagyra növesztésére vonatkozó „jótanácsoktól”. Légy önmagad, valósítsd meg önmagad, az légy aki vagy, most vásárolj szuper áron, stb. stb.  Ezzel szemben Jézus …

HONLAPOK

Technikai segítség a honlapokhoz Nem tudom közületek ki és mennyire tájékozott az internetes oldalak eligazodásában, ezért azt gondoltam megmutatnék néhány lehetőséget az oldalainkon. Egyelőre 5 honlapot mutatok be 6 videóban, ezek vannak összekapcsolva csaknem …

A PRÓFÉTAI LÉLEK

INTELMEK – Grünhut és Prohászka szellemi oktatása Már többször említettem, hogy ámulva és csodálattal követem, ahogy Grünhutot és kis csoportját a szellemi vezetés irányítja. Minthogy véletlenek nincsenek, szükséges látni azt az abszolút konkrét és …

ISTENKÍSÉRTÉS

Ne kísértsd Uradat Istenedet! Jézus megkísértésének története szerepel a szinoptikus evangéliumokban, melyben többek között a sátán arra biztatja, hogy ugorjon a mélybe, mert írva van, hogy Isten angyalai a kezükön hordozzák. Jézus határozott válasza: …

AZ IGE FOGALMA

Az Ige Adáról Ágoston igéről szóló posztja utáni napon érkeztek Adáról Lajosék gondolatai is. Először szóban, azután írásban. Egyidőben, egy helyen szoktak a jó dolgok történni. Most ez két időben, két helyen valósult meg. …

HELYISÉGKERESÉS

1871 nyara – Grünhuték bujkálása Most, hogy már egy kicsit megnyugodhattunk abban, hogy biztosan van túlvilág, vannak életünket rendező szellemek, (mert hisz láttuk, hogyan szerveződött meg az Egyesület engedélyezése Grünhut és Tóth Vilmos között), …

AZ IGE

„Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél. (…) A keresztény terminológiában elterjedt szó, fogalom az „ige”. Általában Isten/Jézus által az ember tanítására átadott tanításokat …

Karsay István

MINDANNYIUNKAT A NÉVTELEN SZELLEM ÍRÁSAI VEZETNEK Ha már a köztünk (nemrégiben) élők szóba kerültek, szükséges szerintem a még köztünk élők (éljenek soká!!ig ) közül néhányukat megemlíteni. És itt a szálak összefutnak. Van egy Névtelen …

Pataky Árpád emlékeiből

Solymosi Lajos * Balogh Dezső Újrakezdés – kapcsolatok Karsay István hozzáfűzött néhány érdekes és (fontos) információt a Tóth Vilmos mégegyszer poszthoz.Ezzel kapcsolatban kell megemlítenem, hogy nemrégen olvastam Dr. Pataky Árpád könyvét (BEVEZETÉS A SPIRITOLÓGIÁBA …

Tóth Vilmos mégegyszer

A VÉLEMÉNYETEKET KÉREM. DE KOMOLYAN. Visszaidéztem egy gondolat erejéig az egyik legutóbbi posztomat. Pontosabban Tóth Vilmos belügyminisztert, akit Grünhut teljes névvel jelöl Tárcájában. Grünhut ritkán tesz ilyet, csak akkor amikor nemcsak az esemény fontos, …

MERT ÍRVA VAN

Az írástudás veszélyei Az evangéliumokból megtudhattuk, hogy Jézus a Világ Világossága legádázabb ellenségei a farizeusok, írástudók és a főpapok voltak. Hogy lehet, hogy éppen ők adták halálra a várva várt Szabadítót? A magyarázat az …

Antal csapdája

Nincsen miért félni az ördögtől, mert butasággal verte meg a jó Isten A SZELLEMI-BULVÁRLAT – Médiummal Corvinákra című posztra Ágoston (az alkalmazott spiritizmusról szólt) írt egy figyelmeztetést, amit így fejez be: “Tekintsük tehát az …

Az eredendő bűnök

Mindannyian bűnben fogantunk? A hagyományos keresztény hittanok még ma is vallják e  – középkori hittudósok által alkotott – téves dogmát, mely azt az ellent­mondást hivatott feloldani, hogy a tökéletes és szerető Isten által a …

ÖSSZEJÖTTÜNK

Dolgunk van egymással Most, hogy már közel 500-an vagyunk, eljutottunk (bocs:eljutottam) arra a pontra, hogy összegezzük az eddigieket. Felléphetünk a következő lépcsőfokra.Itt van közöttünk a magyarországi szellemi búvárok ÉLŐ, (jaj de jó ezt kimondani!) …

AURA, Auralátás

Tanuld meg az auralátást Nyisd ki a képet teljes méretűre a képernyődön, ülj kényelmesen és arra figyelj hogy a két ujj közötti fekete pontot kell nézni Arra kell figyelni hogy ne pislogj. Nem szabad …

ÖNMEGVÁLTÁS

Az önmegváltás saját erőből A mai idők embere egyre zaklatottabb világban él, nehezen találja meg a lelki békét. Sokan a keleti vallások felé fordulnak, mert a keresztény hitről általános iskolai ismereti szinten megrekedt tudásuk …

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon