"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Felkészülés a feltámadás ünnepére 1. – Adai közlemény
Felkészülés a feltámadás ünnepére 1. – Adai közlemény

Felkészülés a feltámadás ünnepére 1. – Adai közlemény

Felkészülés a feltámadás ünnepére, és a ti feltámadásotok lehetőségének a megünneplésére 1.

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan…”

Az ember mélyen bukott lény, minek következtében sokszor nem találja meg a szenvedésteljes állapotából a kivezető utat, hiába keresi, kutatja azt. Sok esetben nemhogy kifelé evickélne, hanem mind mélyebbre és mélyebbre zuhan bele a dolgok sűrűjébe. Mindaddig lefelé halad az ember a problémák felszámolásában, amíg a külső körülményekben keresi a problémák gyökerét és nem önmagában. Amíg a rákkeltő anyagok, a génmanipulált ételek és rákkeltő italok a bűnösek vagy a balesetet okozó egyén, talán a szomszéd stb. és nem jut el az ember a „mea culpa, mea culpa” állapotig, és ameddig nem tudja magára vonatkoztatni Jézus kijelentését, miszerint a „Bűn zsoldja a halál”, addig nem fogja megtalálni a megoldást és nem fogja „segítségül hívni az Úr nevét” a problémáinak a megoldására.

Az össz-emberiség a bűn, az áteredendő bűn terhét cipeli a vállán,

mint keresztet, mert az ősbukással a szellemi halálba süllyedt bele, amely állapot kivetítődik a fizikai síkra is. Ezért minden egyes emberen, aki megszületik, be kell igazolódnia annak az igazságnak, miszerint a „bűn zsoldja a halál”, tehát meg kell halnia és minél inkább emelkedik ki a bűnei állapotából a feloldozás és megtisztulás által, amál inkább emelkedik ki ezen fentebb említett törvényból is. Nézzétek meg, hogy bizonyos, magasról jött komoly missziókat vállaló szellemeknek megmaradt a testük a haláluk után, sőt olyan esetek is voltak, még a magyar nép körében is, hogy a testük a haláluk után azonnal szétsugárzódott, ami annak bizonyítéka, hogy a halál, mint a bukás által létrehozott igazság már nem része a lelküknek. Sem a szenvedésteljes pokoli állapotokat, sem a halál törvényét nem Isten alkotta, hanem a bukás hozta létre. Isten csak rendszerezte a káoszt, törvényekbe zárta a törvénytelenséget.  Magas szellemeket küldött ezekbe az állapotokba a szellemi halált eredményező állapotokba, hogy megmutassák a kivezető utat és hogy ki is vezessék onnan a megdermedt szellemeket.

Róma 6:23  – “Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.”

Maga az Úr a leghatalmasabb missziós szellem,

akit az Atya azért küldött, hogy haza vezesse mind az eltévelyedett szellemeket a mennyei hajlékokba, ahol „Az én Atyám házában sok hajlékok vannak”-mondja Ő. De Ő is sokat szenvedett az emberi bukottságból kifolyólag, sőt mi több bele kellett pusztulnia az emberiség vakságába és bűnös állapotába. Az életével kellett fizetnie azért, hogy a mindeneket megmentő Életet lehozza a halál sivár birodalmába. „Azért jöttem, hogy nekik életük legyen és bőségben legyen.” De csak azokat tudja igazából felkarolni, akik már belátták bűneiket, azok következményeit, azaz akik már bűnbánatra jutva tehetetlenségükben bele roskadtak az út porába és képtelenek felemelkedni, hogy tovább haladhassanak a feljődés útján. „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve, én felüdítelek titeket.” Akik még ellenállnak a hívásnak, mert leköti őket a bűn hajszolása és élvezése, vagyis akik még nem útálták meg a bűnt, hanem jól érzik magukat benne, mert nem tapasztalták meg következményeit, azok nem alkalmasak az Isten Országára: „Nem megyek, mert feleséget vettem, mert hat iga ökröt vettem.” Csak azok alkalmasak az előrehaladásra, akik már szabadulni szeretnének a bűnös hajlamaiktól és azok következményeitől, de emberi erővel képtelenek erre. Őértük jött az Úr. „Menjetek és szedjétek össze a (mindenki maga írja oda a saját felismert és beismert állapotát és „fogyatékosságát”) és vezessétek el a király menyegzőjére”, valamint, kiküldi az ő angyalait a szélrózsa minden irányába, hogy összegyűjtsék az övéit, mielőtt az a nagy kataklizma megkezdődik, amire azt mondta az Úr, hogy nem volt a világ kezdete óta és nem is lesz soha.

Az Úr Jézusban Isten hazahívó szava manifesztálódott,

öltött testet, és aki követi az Úr tanait, az az Atya hazahívó szavát követi gyakorlatilag, ami nem más, mint levetkőzni, megtagadni a bűnös hajlamokat, elfogadni mindazt, amit Isten szeretetből kínál az ő bukott gyermekeinek, vagyis a mindennapi önmegtagadás és a kereszt felvételének történő engedelmesség útja az, ami elvezeti az embert az Isten Országába.

Ahhoz tehát, hogy a földi ember magához tudja „vonzani” az Urat, bűnbánatra kell jutnia, el kell jutni odáig, hogy szüksége van az Úr segítségére. Erre szolgált és szolgál gyakorlatilag a feltámadási ünnepeket megelőző hat hét, de maga az egész élet, mert az élet is egy hatalmas nagy böjt sokak számára, sőt az egész föld egy bűnhődő hely, ahol az emberek vezeklési idejüket élhetik, és ahonnan csakis a bűnök felismerése, beismerése, a bűnbánatra való eljutás és az ebből fakadó feloldozás révén juthat el az ember. Ennek a helynek valaha ragyogó mennyei állapottá kell átalakulnia a szellemek megtérése és megjavulása révén.

Ez az egyetlen út az Úr feltámadásának, a ti feltámadásotok lehetőségének a megünneplésére, ami ezen kívül való az mind az enyészetté válik.

Az Úr kegyelme legyen veletek!

Ada, 2024. lll. 24.

Szécsényi Lajos

Download this article as an e-book

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon