"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Aus Meinem Leben
Aus Meinem Leben

Vay Adelma élete Gonobitzban

Gonobitz ma Slovenske Konjice néven Szlovénia része Vay Adelma (Adelaide von Wurmbrand-Stuppach) az egyik legjelentősebb osztrák nemesi család tagjaként született, amelyet nemzetközi elismertsége ellenére mégsem …