"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Összefüggések
Összefüggések

Tóth Vilmos mégegyszer

A VÉLEMÉNYETEKET KÉREM. DE KOMOLYAN. Visszaidéztem egy gondolat erejéig az egyik legutóbbi posztomat. Pontosabban Tóth Vilmos belügyminisztert, akit Grünhut teljes névvel jelöl Tárcájában. Grünhut ritkán tesz ilyet, csak akkor amikor nemcsak az esemény fontos, …

A Grünhut-sajtóper

Grünhut legyőzi önmagát. A sajtóper Ez most az a rész Grünhut életében, ami a ‘győzelem önmaga feletti’ kifejezéssel illethető. Nem merte ugyanis felvállalni spiritiszta mivoltát, félt attól, hogy társadalmi helyzete összeomlik, munkája elvész, páriává …

A csodatevő törzsorvos

Grünhut Adolf találkozása Görgeyvel. Avagy inkább a delejezett vízzel. Grünhut visszatekintő életrajzi töredékeiben életének minden jelentős állomását leírta az Égi világosság c. spiritiszta havilapjában az inditó tárcacikkekben. (Ma úgy mondanánk: vezércikk – többek között …

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon