"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
TERÍTETT ASZTAL 4. – HITTITOK.HU
TERÍTETT ASZTAL 4. – HITTITOK.HU

TERÍTETT ASZTAL 4. – HITTITOK.HU

KINCSESBÁNYA REINER ÁGOSTON-tól – A HITTITOK.HU

Van az interneten egy honlap, amit először a jóemberek egy része szentségtörésnek tartott. “Hogyan is szabadna a legszentebb spiritiszta könyveket föltenni a hálóra? Nem oda valók. Azt csak zárt bennfentes körökben szabad olvasni, terjeszteni.”

Igen, így volt ez addig, amíg csak könyvek voltak, amíg a világunk úgy meg nem változott, amilyennek most látjuk. Kifordult sarkaiból. Minden kötelezően a fonákra került. Pontosan fordítva lenne szabad élnünk. Nem sorolom, de ha egy pillanatra megállunk és belegondolunk, biztosan tudni fogjuk mit lenne szabad tennünk és mit nem?

Emiatt sürgősebbé váltak a tennivalóink.

Nem szabad befordulni, és kínlódva szenvedni. Hogyan ís olvassuk Zitától 1981-ből?
“Az ellentét, mivel kegyelmi időket élünk – nagyobb lehetőségekkel tódul bele az asztrális és mentális világból a fizikai világba, … más a harcmodora, mivel még inkább felveszi az igazság köntösét, … és jönnek az antikrisztusok, ezért más harcmodort kell felvenni az ellentéttel szemben.

És akkor mi a feladat?

“Veszélyes dolog ma gyávaságból hallgatni, embertestvéreim!”
“… ki mennyire felfegyverzett, ki mennyire felkészült, kinek mennyi tudása van, aszerint váratik el tőle, hogy tegye meg a maga helyén, a maga idejében azt, amit az igazság elvár tőle. Ne másutt akarjon babérokat aratni; ne másutt akarja az igazságot prédikálni; ne mástól várja el, hogy az igazság érdekében az áldozatot hozzon;”

“Mikor akartok felnőni végre?” – fejezi be a Szürke Szellem a Zita által írt kinyilatkoztatást.

Ezt ismerte fel Reiner (Keresztes) Ágoston, előttünk több mint egy évtizeddel, amikor elkezdte szisztematikusan, hatalmas munkával beszkennelni, feltölteni honlapjára a Szellemi búvárok legfontosabb elérhető könyveit, ügyelve a szöveghűségre.

Nagyon fontos, amit Ágoston megvalósított! Ezt a honlapot szeretném most bemutatni.

Világos, áttekinthető, visszafogott. Megtalálsz rajta (benne) mindent, amire ebben a témában szüséged lehet. Különösen pedig azért is, mert folyamatosan frissíti javítja, ápolja a honlapot.

Ágoston azonban ennél tovább ment.

A könyvekkel kapcsolatos sok éves munkája közben, felismerte, hogy szükség lenne egy alapkönyvre, egy hittankönyvre. Ahonnan elindulhassanak azok, akik most találkoznak ezzel a világnézettel először.
Megírta.
Sőt, kiadott három másik olyan könyvet is aminek vonalán Ő eljutott a felismerésekre.

De, hogy hiteles legyen ez a beszámoló, megkértem Őt, írna néhány szót a felismerés folyamatáról.
Íme:

1./ Balogh Dezső: A hittitkok megnyíltak

A könyvet Pataky Árpi bácsi ajánlotta először a figyelmembe. Akkor – friss spiritisztaként – a szellemi tanítások ámulatában – nem tulajdonítottam különösebb jelentőséget a bibliai elemzésen alapuló igazság feltárásnak. Csak később jutottam arra a véleményre, hogy nagy horderejű – talán az elmúlt évtizedek legjelentősebb – teológiai művéről van szó. A hittankönyvem megírását követően fel is vettem a kapcsolatot, és rövid levelezés után szoros barátság alakult ki közöttünk a kölcsönös nagyra becsülés alapján. Oly annyira, hogy – időskori gyengeségét érezve – ránk bízta a könyv második kiadásának terjesztését, mintegy 1000 példány átadásával – díjmentesen, azzal a feltétellel, hogy amennyiben elfogy újra kiadjuk..
Csak egy részlet a levelezésünkből:
„Teljesen világos, hogy az új bor új tömlőt kíván. A protestantizmus a középkorban a kereszténység megmentését látta el – megálljt parancsolva züllés mélységeiben járó egyház tévelygéseinek. Mégis – 450 év alatt az emberi gyarlóság ez új tömlőt is elkoptatta, a friss és igaz gondolatokra rátelepedett az EMBER….


Az egyházi méltóságok minden időben foglyai rangjuknak, beosztásuknak vagy katedrájuknak, (a ritka kivételektől eltekintve).
Jézus bölcsen alulról épített, tudta, hogy a tartós épületet alulról kell építeni. A nép szívében elültetni az alapokat, elhivatott és őszinte „amatőrök”-re bízva a további szervezést (legyen az vámos, halász, vagy megtért farizeus, római katona, meggyógyított nyomorék). Elvileg a Te könyvedet sem Neked kellett volna megírni, hiszen rengeteg „hivatásos” tehette volna ezt már sokkal korábban – igen jó feltételek mellett (idő és szakirodalmi korlátok nélkül). Mégis egy gépjárműtervezésben felkészült fiatalember (Balogh Dezső) volt az Úr alkalmas eszköze, hogy tudományos alapossággal bontsa ki a szentírás igazságait és szálljon szembe a tévedésekkel.”

2./ Johannes Greber: Kapcsolat Isten szellemvilágával.

A könyvet Engel Zoltán fedezte fel Németországban, fordította magyarra, és adta ki magán kiadásban. Katartikus élményt jelentett, és a lelkesedés eredménye Pécsett a Greber kör megalakítása Zoltán útmutatása és segítsége alapján. Utólag úgy látom, hogy kulcs szerepet játszott az elindulásban, és a még értékesebb spiritiszta könyvek „felfedezésében” és egyáltalán – a szellemi kapcsolat személyes megtapasztalásának hatalmas élményében. Ma is az egyik legjobb bevezető alapműnek tartom a spiritizmus iránt érdeklődők számára, jóllehet a létmagyarázata, kereszténységgel kapcsolatos tanításai elmaradnak az igazi klasszikusoktól (Adelma, Eszter nyilatkozatok). A könyvet többször kiadtuk, több ezer példányban került a piacra könyvesboltok és internetes értékesítés által. A digitalizált verzió végképp széles „terítést” biztosított, egyben lecsökkent a papír alapú változat iránti érdeklődés. Karsay István által jelentős példányszám átadására került sor hazai és külföldi csoportok számára.

3./ Emánuel szellem nyilatkozatai

A mélyebb ismeretek megszerzésében számomra mérföldkő volt ez a páratlan könyv. Szinte minden kérdésemre választ kaptam lenyűgöző bölcselete és létmagyarázata alapján. Ezt tekintettem a Biblia után az első számú spiritiszta műnek. Lenyűgöző, értelmes, mély és logikus. Így aztán szükségesnek láttam a magánkiadást, nem foglalkozva szerzői jogi kérdésekkel, mivel úgy gondoltam, hogy a szerző nem ember, hanem szellem. Nagy megdöbbenésemre viszonylag csekély volt és maradt az érdeklődés a könyv iránt, számomra továbbra is a top3-ba tartozik a spiritiszta könyvek között… Utóbbi időben – nagy örömömre Szántai Jóska hasonló lelkes érdeklődést tanúsított a könyv irányt, és több ismerőse részére eljutatta a mennyei üzenetet. Karsay István akciójához ezzel a könyvvel is csatlakoztam.

Download this article as an e-book

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon