"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Reiner Ágoston
Reiner Ágoston

Reiner Ágoston

Reiner Ágoston

Reiner Ágoston 2004-ben alapította meg Pécsett az Ókeresztényi Hit Újjáélesztéséért Alapítványt, melynek keretében egy jelenleg 34 könyvből és több tanulmányból álló elektronikus könyvtárat hozott létre. Könyv formájában is megjelentette saját írásait Keresztény hittan útkeresőknek címen, továbbá kiadta Johannes Greber: Kapcsolat Isten szellemvilágával című könyvét, Balogh Dezső fent említett írását, és a korábban a régi Egylet által is kiadott: “Emánuel Szellem nyilatkozatait.

Reiner Ágoston: Keresztény hittan útkeresőknek

A mai ember elveszítette tájékozódó képességét az egyre bonyolultabbá váló világban, ahol szinte követhetetlenné váltak az érték-, és érdekviszonyok. Nincsen iránytű az emberi meggyőződést kisajátítani akaró szellemi és politikai áramlatok közötti eligazodásban. Valamennyi érzékszervén keresztül agresszív „megdolgozásban” részesül, holott ő már rég nem központi értéke a társadalomnak, hanem adóalany, statisztikai szám, profitot rontó tényező, és mindenekelőtt manipulált fogyasztója a „jólét” produktumainak.

Első Kijelentés:

a Törvény, mely Mózesen és a prófétákon keresztül adatott meg az emberiség számára. Világos és kiszámítható útmutató volt Isten megismerésére, követésére és a helyes út áldásos következményeire. Az akkori szellemi fejlődési szintnek megfelelően Isten a Törvény Isteneként nyilatkozta ki magát, átadván az egyetemes erkölcs ma is legvilágosabb törvényét a tízparancsolatot. Erre épülő mózesi („polgári”) törvények a kornak megfelelő formában szabályozták a vallás gyakorlásának módját és a társadalmi együttélés normáit. A törvény vezette, nevelte és védelmezte a benne élőket szellemi és anyagi síkon egyaránt, míg keményen büntette az elhajlókat.

Második Kijelentés:

a Szeretet, melyet Jézus nyilatkozott ki az emberiség részére. Megmutatta és megnyitotta az Isten országába vezető utat, teljessé tette a törvényt a formalitások útvesztőjében tévelygők részére. A ragyogó fényű erkölcsi tanítások mellett Isten igaz lényegét mutatta meg a bűnben vergődő emberiségnek. Elhozta a reményt és a megbocsátás lehetőségét, világossá tette a bűn fogalmát és a bűntől való szabadulás módját. A legmagasabb rendű tanítást adta az emberi kapcsolatokra. (Szeresd ellenségedet, ne kívánd embertársadnak, amit magadnak nem kívánsz, nem hétszer, de hetvenhétszer meg kell bocsátani…). Jézus tanításai ma is messze meghaladják a keresztény emberek és társadalmak gyakorlatát

Harmadik Kijelentés:

a Vigasztalás, melyet Isten a téves hitgyakorlás, a materializmus tévtana és az egeket ostromló gőgős tudomány szellemi legyőzésére adott. A jó szellemvilág tanító szellemei az 1800-as évek második felétől – a korábbi prófétálás eszközének felhasználásával – megvilágították azokat a tévedéseket, melyeket az emberi tévelygés és hatalomvágy rakott a hitre szomjúhozó emberek vállára. Helyre állították a Krisztus által elhozott igazságok fényét és a keresztény eszme páratlan szépségét és erejét. Továbbá megtisztították a szerető és igazságos Mennyei Atya fogalmát az emberi gyarlóság és tévedések által ráhordott hazugságoktól és torzításoktól. A mai korra aktuális erkölcsi tanítások mellett a szentírás ragyogó fényét láthatóvá tették, megértetve az ún. modern emberrel, hogy a szentírás ma is a leghatalmasabb mennyei táplálék. Az ateista tudományfelfogás fényes cáfolata mellett tisztázták a zavaros és ellentmondásos „hittitkok” lényegét a kritikus gondolkodók és hittudósok számára is. Tudományos igényű magyarázatot adtak a mindenségről, Isten törvényeiről (amilyen mértékig az a véges emberi értelem fogalomrendszerével felfogható), valamint a filozófiák mindez ideig megválaszolatlan kérdéseiről.

Download this article as an e-book

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon