"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Médiumi élmények – 1931
Médiumi élmények – 1931

Médiumi élmények – 1931

Médiumi élmények – 1931

ELŐSZÓ

A »Médiumi élmények«-ben a legkülönfélébb médium! jelenségekről lévén szó, szükségesnek és alkalomszerűnek tartom, hogy a médiumitás lényegéről – amennyit e tekintetben fejlettebb szellemek tanításaiból és saját tapasztalataimból merítettem s amennyi egy előszó keretében e terjedelmes és ma még kevéssé ismert tárgykörből felölelhető – előadjak.
Rendkívüli fontossággal bír a médíumitás helyes megismerése és értelmezése, lévén a médium uj ismeretek és igazságok közvetítője. Már pedig, ha az igazságot kutatjuk, sem tudatos csalásnak, sem jóhiszemű tévedésnek, de még csak kényelmes önáltatásnak sem szabad áldozatul esnünk. A médiumi jelenségek megvizsgálásánál tehát nagyon résen kell lennünk; az egészséges kritikát sohasem szabad mellőznünk s a megszokott emberi szempontoknak, mint pl. a tekintélytisztelet elvének az igazságszeretetet, az igazság után való szomjuhozást sohasem szabad alárendelnünk.
Az egész spiritizmus középpontja és tengelye a médiumitás. A médium megbízhatóságával áll vagy bukik annak a törekvésünknek a sikere, amelyet az igazság keresésébén kifejtünk. Nem szabad tehát egyetlen médiumot sem ugy tekintenünk, mintha az Igazság privilégizált hordozója volna s az a médium, aki ezt a maga számára megköveteli, máris eltévesztette rendeltetését s nemcsak méltatlanná válik nemes feladatára, hanem a maga tökéletlen egyéniségével egyenesen gátul szolgál a megnyilatkozni kívánó igazság útjában.

Névtelen Szellem és Laurentius (Az utolsó óra munkásai 4 kötet) könyvei

Download this article as an e-book

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon