"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Evangéliumi Spiritizmus
Médiumok

Médiumok

Médiumok

Bella barátnőm spontán megnyilatkozása.

Adelma írómédium útján – Égi Világosság, Magánülések rovata 1904-02. szám

Tőlem telhetőleg vázolni szeretném részedre, hogy mi szellemek mint látjuk az emberi dolgokat.
Az embereket, a házakat, az asztalt és minden tárgyat, az állatokat, a levegőt és felhőket nem oly képen látom, mint te, mert e dolgok anyagi részét én nem látom. A szellemszemek előtt anyag nem létezik. Mindennek csak a szellemi mivoltát látom. Amott pl. egy szép asszony, egy „beauté“. De csak haszontalan ő, erkölcsileg bűnös, közönséges lélek. Szép testét nem látom, ez az én szemeim előtt csak, mint a levegő. De látom mivolta csíráját, a lelkét, és ez rút, utálatos, egy szörnyeteg. És megfordítva: a test rútságát nem látom, de igen is, a lélek szépségét. Aztán látom, mi tapad az emberen, látom a képeket, melyek előbbi inkarnációjából származnak, látom cselekvéseit, gondolatait. Különösen gyermekeknél láthatók jól korábbi testet öltések képei. A házaknak a szellemi szemek előtt nincsenek falaik, átlátszók, mint minden tárgy és nem akadályozhat bennünket semmi. Behatolok hozzád a falakon keresztül. Asztalok, székek nem állhatják utamat. Anyagi a szellemek számára nem létezik. Tudom; hogy itt ülsz íróasztalodnál. Látom a képeket, melyek asztalodat díszítik, de mindnyájuk átlátszó. Szellemek számára az anyagnak nincsen súlya. Egy szellem mázsányi terheket emelhet a levegőbe, miként az asztalokat szeánszok alkalmával. Az állatoknak is a lelkét látom és a virágét is. Utóbbiaknak sajátos alakjuk van. A levegőben, a felhőkben, lelkektől, szellemektől zsibong az élet. Mikor látom azt a sok szellemet a földön ide s tova kavarogni, miközben gyakran keresztülmennek, áthatolnak az emberek testén, oly furcsa valami ez, hogy sokszor nevetnem kell, amiért nem is sejtik az emberek, hogy mi történik körülöttük. Ha az emberek sejthetnék ezt, s csak egy pillanatra is láthatnák, valósággal meggabalyodnának, mert meg lenne zavarva minden ténykedésük. Szellemek számára az anyag porózus és súlytalan. Ennek alapján magyarázhatók a fizikális szellemjelenségek, materializációk, melyek ellene látszanak szólni mindama természettörvényeknek, melyeket a kedves tudósok már ismernek.
A legborzalmasabb látvány, mikor az embert megszállja valamely gonosz szellem. Valósággal belecsúszik a testébe és kiszorítja belőle a lelket. Ezért kiáltott Krisztus a megszállottakhoz ekképp; „Menj ki belőle, tisztátalan lélek!“ A beteg ember szerveit is gyakran a gonosz tartja megszállva; fejgörcs, fogfájás, gyomorgörcs esetén gyakori ez az eset. Ha ekkor egy jó ember imádkozik a beteg fölött, a gonosznak távoznia kell.
Fölkutathatom a tengerek fenekét. Sok szellem geológiai tanulmányokat tesz, amennyiben keresztül kutatják pillantásukkal a hegyeket, földrétegeket. A mi látásunkról némi kis fogalmat adhat nektek a Röntgen sugár. Mikor beteg vagy és azt mondják rólad, hogy halvány vagy, a szellem ezt nem látja, de látja a betegség okát.
Kérdés: Gonosz szellem számára sem akadály az anyag ?
Persze, hogy nem akadály! Ellenkező esetben miként létezhetnének megszálltságok, fizikai tünemények, kisértet járások stb.? Beléphet szobádba egy angyal, de egy démon is. A törvény törvény, mert természettörvény!
Így édesem! Mégiscsak írtam számodra valamit, amiről még egyetlen szellem útján sem értesültél. – Szellemnek lenni nagyon érdekes valami. Isten óvjon mindkettőtöket!

Bella.

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon