"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Evangéliumi Spiritizmus
Három időszak

Három időszak

Három időszak, Három Oszlop

A Magyar Evangéliumi Spiritizmus három időszaka

Az evangeliumi spiritizmus történetét Tolnai György kezdte el feldolgozni, az alábbi honlapon: http://www.spiritualitas.hu. Tolnai György többrészes tanulmányában 5 oszlopról gondolkodik. Én azt gondolom, hogy (egyetértésben az első hárommal) a negyedik, ötödik oszlop vagy továbbgondolja az eredeti írásokat, vagy újat ad ugyan, de melléktémákban. Az eszme továbbvitele, továbbéltetése pedig (azok számára akik ismerik) inkább kötelesség, mint újdonság.

Első időszak – Első Oszlop

Vay Adelma és dr. Grünhut Adolf. 

Az elindítók, akik Egyesületet alapítanak, megalapozzák a magyar spiritiszta mozgalom evangéliumi jellegét, elindítják az Égi Világosság című folyóiratot, amely aztán 46 éven át él.  Adelma kiemelkedő médiumi képességével magasrendű tanításokat közvetített, több könyve is megjelent. A Szellem, Erő, Anyag címmel legelőször németül közreadott könyvével olyan ismereteket adott át, a kozmikus világ felépítéséről és kialakulásáról, amelynek pontos értelmezése még ma is várat magára. Adelma németül jelentette meg első műveit, így személye világviszonylatban is jól ismert.

 

Második időszak – Második Oszlop

Eszter médium és Pátkai Pál.

Nevükhöz, közös együttműködésükhöz kötődik A Névtelen Szellem Tanításai néven ismertté vált magasrendű szellemi tanítás-sorozat, amely egymásra találásuk nélkül nem jöhetett volna létre. Találkozásuk 1929.
   1933-ban Eszter médium Pátkaival együtt belépett az Egyesületbe. Ezután a folyamatosan megjelenő kötetek már Pátkai szerkesztésében a Szellemi Búvárok Pesti Egylete kiadásában jelentek meg.
   Eszter első nagyobb lélegzetű médiumi alapon vett művének, a három kötetes “Névtelen Szellem közleményei”-nek megjelenése már jelzi, hogy Pátkai Pál bekapcsolódásával hogyan stabilizálódik a további kötetek kiadása.
   Az első kötet 1929-ben jött ki, a második kötet 1931-ben már Pátkai Pál kiadásában jelent meg, a harmadik kötet 1934-ben pedig már a Szellemi Búvárok Pesti Egyletének kiadásában. Amint aztán a továbbiakban az összes többi is, egészen az 1942-es Duáltörvényekig, az utolsó kötetig.
   A közös munka tehát gyümölcsözőnek bizonyult. Még vagy egy évtizedig szépen zajlott, és sorozatban hozta a Névtelen szellem tanításait, ezzel egy egész könyvtárnyi sorozat került a magyar spiritiszták kezébe, amely mögött magasrendű szellemi erő volt érzékelhető.
   Eszter médium közvetítésével 1913-tól 1942-ig huszonkilenc év alatt 13 mű 22 kötete látott napvilágot , ezzel a magyar szellemtan különleges tanítás-sorozata, meghatározó része született meg.

 

Harmadik időszak – Harmadik Oszlop

Zita médium és Pőcze József.

Az idegenbe került – hasonló szellemiségű – magyarok 1916-ban Harmadik Magyar Spiritiszta Kör néven az amerikai Clevelandben megalapították körüket. Az azóta is élő, már több mint száz éves múltra visszatekintő közösség szoros kapcsolatot tartott fenn a magyarországi Szellemi Búvárok Pesti Egyletével, így annak a szellemiségét őrizte és adta tovább Amerikában, maga is jelentős szellemi eredményekkel gazdagítva a magyar gyökerű evangéliumi spiritizmust.
A kör centenáriumát ünnepelte 2016-ban.