"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Evangéliumi Spiritizmus
Magyarország

Magyarország

Az Evangéliumi Spiritizmus – miért pont Magyarországon terjedt el?

Számtalanszor felvetődött már, hogy a magyar nép Isten választott népe, Mária országa, mert csakis ezért tudott fennmaradni több, mint ezer éven át a Kárpát-medencében. Különösen azért érdekes ez a felvetés, mert ez a terület geopolitikailag talán a legjobban sérülékeny része egész Európának.

Magyarország a Szent Korona országa, Szűz Mária népe, ezzel a különös csodálatos egyedi és nehezen megtanulható magyar nyelvvel, benne a fantasztikus erejű pilisi szívcsakrával, a Kárpátokkal ölelt gyógyvizekkel teli ország.

Bárki kelt fel ellenünk, vagy eltiporni akart, már sehol sincs. Választott nép vagyunk. Ezért feladatunk van.

Ez az ország népek átjáróháza Kelet és Nyugat, Észak és Dél között, védőbástyája a Keletről vagy éppen Dél felől érkező hódításoknak. Itt mindig elakadtak a hódítani akarók, vagy éppen a hódítók. Hol vannak már a rómaiak, csak nyomukat látni, a tatárok, kiknek pusztítását csak a történelem és néhány cölöpvár romjai jelzik. Valahány dzsámi és török fürdő emlékeztet a 150 éves török uralomra, és talán a történelemkönyvek meg az épületeink egy része a több, mint 300 éves Habsburg elnyomásra. Lassan már a szovjet-szocialista terror is feledésbe merül, pedig az is több volt mint 40 év volt.

Az Ellentét felfedte magát

Ám, ami most van készülőben, az az “Ellentét” eddigi legnagyobb világméretű összeesküvése-összefogása a normalitás ellen. Nem az ember elleni pusztításba fogott. Az Ellentét az Isteni törvények ellen kelt fel, és bizony sok eltévelyedett, tébolyult követője van.

Szellem, erő, anyag. Betét

Harcmodora a racionalitás tagadása, a mindentagadás, a káoszteremtés mesteri alkalmazása. Felforgatása a több ezer éves eszményeknek, ez az Ellentét jelenlegi harca a józan ész ellen. Ehhez pedig – utolsó lehetőségként – az Ellentét mindent bevet. Évtizedek óta készülődik, először rejtetten, fondorlatosan, most azonban megmutatkozott.

Észre kell vennünk: Az utolsó időket éljük.

Ezért nekünk is nyilvánosságra kell lépnünk. Itt az idő, talán nem késtünk el. Mindenkire szükség van, ott abban a közegben amiben él, ott kell megtennie mindazt amire lehetősége van, amire képes.

Idézet

Szükséges tehát az Evangéliumi Spiritizmus eddigi tanításainak szélesebb körű terjedésére, terjesztésére. Ki kell lépnünk a Fényre, tudtára adni az Ellentétnek, hogy vagyunk harcolunk, velünk az Isten.

Itt ma Magyarországon, az Evangéliumi Spiritizmus földjén.

Össze kell fognunk, nemcsak nekünk magyaroknak, de mindenkinek, ott ahol jelenleg élünk, vagyunk létezünk, ott kell megtennünk mindent képességeink, a magunk lehetőségei szerint az Ellentét megállítására.

Az utolsó óra munkásai

Itt az idő, “Az utolsó óra munkásai” vagyunk, vagytok. Mert “A Szentlélek az utolsó időkben” óráit éljük, mi az “Az elszórt kalászok” szereplői, akik “A mai kor vallását” hisszük, akikben él a “Hit, remény, szeretet“, mi, akik olvassuk “A titkos tanításokat” “Mikor a lélek ünnepel” és miénk “A kegyelem törvényvilága“, akiknek megadatik a “Kárma és kegyelem“, hiszünk a “Duáltörvényben” , és olvasva tanulunk” A Névtelen Szellem közleményeiből“.

Az Evangeliumi Spiritizmus magyarországi felmutatása 150 évvel ezelőtt kezdődött, és nincs vége. Harcban állunk. Az Evangéliumi Spiritizmus magyar nyelven került kinyilatkoztatásra Magyarországon, mert a nyelvünk csodálatos egyedisége és sokszínűsége volt képes kifejezni Isten, a Névtelen Szellem teljes körű kinyilatkoztatását.

Benne élünk a változásban, tőlünk is függ, hogy mekkora lesz, lehet az Ellentét pusztítása.

Okuljunk spiritiszta elődeinktől, és jelenlegi képviselőitől, akik Isten Evangéliumát tekintették a kinyilatkoztatások alapjának.

Vegyük fel a harcot, fogjunk össze, de óvakodjunk a hamis prófétáktól.

Aeonok Antal médium A Névtelen szellem bölcsészete A szentlélek az utolsó időkben Az utolsó óra munkásaihoz I. Az utolsó óra munkásaihoz II. Az utolsó óra munkásaihoz III. Az utolsó óra munkásaihoz IV. Biblia Bánfi János Cleveland Dohányos János Ellentét Eszter médium Golop Grünhut Adolf Hangoskönyv Herminka néni Korszakzárás előtt Kókai Lajos Könyvek Lélekben és igazságban I. Madách Aladár magnetizmus Magyar Szellemkutatók Társasága mediumizmus médium Nérei Ödön Papp Eszter Pataky Árpád Pátkai Pál Pünkösd Szellemi Búvárok Pesti Egylete szerkesztő szomnambulizmus Tanulmányok a spiritizmus köréből Teleki Lilla Tárcaíró Tóvölgyi Titusz Vay Adelma Vay Lajos Vay Valéria Vay Ödön Zita médium Égi Világosság