"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Pünkösd
Pünkösd
Featured

Miért Magyarország az Evangéliumi Spiritizmus Hazája?

Miért magyarország az Evangéliumi Spiritizmus Hazája?

1920-ban nagy tragédia érte Magyarországot, és emiatt az egész ország gyászban volt. Mindenki lelkébe beköltözött a reménytelenség. A spiritiszták lelkébe is. Dr. Grünhut, a szeretett Doktor bácsi a magyarországi spiritizmus, alapítója és egyben vezéralakja jelentkezett a szellemvilágból, bíztatja és vigasztalja a spiritizmus híveit és elmondja, hogy valójában miért is búslakodnak, mikor nagy jövő vár rájuk, és az egész nemzetre a szellemi vezetők jövendölése szerint. 

Ez a közlemény 1921-ben jelent meg az Égi Világosság júniusi számának vezércikkében, amit alant mellékelünk 

Szécsényi Tibor  

2023. január 23

olvass tovább“Miért Magyarország az Evangéliumi Spiritizmus Hazája?”