"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Válasz Gyenis Gábornak
Válasz Gyenis Gábornak

Válasz Gyenis Gábornak

Válasz Gyenis Gábornak

Gyenis Gábor, Ágoston cikkére hosszú tartalmas gondolatokat is bíró hozzászólását szükségesnek látom nyilvánosabbá tenni, mert ő átfogóbb témában jelentkezett. És kíváncsi lennék mások véleményére is.

Az első mondat Gáboré, a második az enyém.

Íme:

Elolvastam. A véleményem semmit nem változott.

Kár…

Csak azzal egészíteném ki, hogy a Szellemtan, vay spiritizmus sem leledzik a bban a helyzetben, hogy kijelentse, ő az igazság, a teljes igazság letéteményese.

Nem is erről van szó Ágoston írásában. Ráadásul félreviszi a témát.

Számos kérdéssel tudnék kellemetlen pillanatokat szerezni.

Én is feléd. De nem teszem.

A kozmológiai ismereteim a tárgyalt résznél egy kicsit tágabb.

Ennek nagyon örülök. De nem erről van szó.

A Szellemtani ismereteim azt gondolom elégségesek ahhoz, hogy megfelelő képet alkossak a spiritizmusról.

Ennek mégjobban örülök. Különösen azért, mert akkor tökéletes képed van világunkról. Egyedül Neked.

A Szellemtan előszeretettel felülmagyarázza a Kereszténység bizonyos részleteit, említve a harmadik kinyilatkoztatásra.

A szellemtant nem kellene általánosítanod, mert elviszed a gondolatot az ezoterikus téma felé. Vagy még rosszabb irányba. És itt a magyarországi evangéliumi spiritizmusról és annak kialakulásáról van szó. Ez egyedi, speciális. Maradjunk a tárgynál.

Közben az első kettőről lényegében megfeledkezik, vagy nem ismeri mélységeiben.

Mégsem hiszem, hogy bőséges ismereteid mindenre kiterjedőek lehetnek, mert minden megnyilatkozásban arról van szó, hogy a Harmadik kijelentés az első kettő következménye. A három együtt kezelendő. Bibliai alapon. Azért evangéliumi. A spiritizmus, amiről beszélünk.

A másik fele, hogy a mediumitás pontos vázrajza ott található a Szellemtani iratokban. Aki olvasta, ismeri, és meg is értette, az pontosan tudja, hogy az információ az emberen keresztül realizálódik, ez által nagyrészt modulálódik is. Így a szellemi közlő csak olyan információt tud közölni, aminek tartalmi struktúrája itt a foldi viszonylatokban értelmezhető.

Mi,  az evangéliumi spiritizmus szellemi iratairól beszélgetünk. Ha erre gondolsz, igazad van, egyetértek. Csak azt nem értem hogy kerül ide ez a gondolat? Mert ez megint nem kapcsolódik a témához.

A Szellemi síkon nincsenek durva értékiségek, és a nyelvezet is egyforma. Így egy adott információ más angolul, indusul, és magyarul.

Itt már kicsit billeg az egyetértésem Veled, de nem bontom ki, mert ez sem kapcsolódik Ágoston témájához.

Kaptam már én is mint más sok esetben inspirációt, gondolati vonalvezetést. Erre igen sokan képesek.

Ennek örülök. Pláne, ha előrevivő volt.

A Szellemtan is egy lépcső a fejlődés végtelen emelkedőjén. Nem gondolom, hogy kijelenthető, hogy a spirituálitás jelen állapota kész, és nem érdemes kellő korrekcióra.

Ezt senki nem jelentette ki. Egyetértünk. Hiszen ezen dolgozunk. Tele vagy hasonló gondolatokkal.

Az Evangéliumi Spiritizmus tehát nem kötelező. Végül – saját gondolataim után – fontosnak tartom ideilleszteni:

“A megtérés a jelszó, szeretett testvéreim, mert a spiritizmus nem színház, a spiritizmus nem cél, a spiritizmus nem vallás, a spiritizmus nem tudomány! A spiritizmus egy eszköz, amely segítségével az ember egy magasabbrendű célt, az ő megtérését, a lélek és szellem átalakulását ezen keresztül elérheti.” (A Szentlélek az utolsó időkben – 1994 )

“A spiritizmus és a Szentlélek Kijelentése nem azonos (…) az Evangéliumi Spiritizmus, ami pedig maga a Szentlélek Kijelentése sokkal több, nagyobb, értékesebb, és tisztább világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli…” (Korszakzárás előtt, 32. oldal “AZ EVANGÉLIUMI SPIRITIZMUS” fejezet.)

Tehát: A SPIRITIZMUS ÉS AZ EVANGÉLIUMI SPIRITIZMUS NEM AZONOS!

Rövid összefoglaló erről: https://evangeliumispiritizmus.hu/evangeliumi-spiritizmus/

Vagyis senkinek nem muszáj ebben gondolkodni. Neked sem, kedves Gábor! Ez egy életforma, melyet lehet elfogadni, vagy elutasítani, de senkire nem lehet és nem is kell erőszakolni. Ha Neked ez nem megfelelő, hagyd ki az életedből. Van szabad akarat, hála Istennek.

És további megnyilvánulásaidban kérlek, hogy tedd rendszeressé ebben a témában a szellemtan általánosító kifejezés helyett, az Evangéliumi Spiritizmus szókapcsolatot. Javasolt hozzáfűzni: magyarországi… Itt erről van szó.

Így korrekt. A fentiek miatt is.

Szép napot mindenkinek.

András

Download this article as an e-book

One comment

 1. Karsay István
  Hú, ehhez az íráshozhoz gratulálok! Tökéletes!!!!!!!!
  Válasz
  1 n.
  Módosítva
  Ágoston Keresztes
  András tökéletesen kifejtette a lényeget. Nem filozofálgatásról szól az evangéliumi spiritizmus, hanem létmagyarázatával, mindenség koncepciójával és főleg hit és erkölcs bölcseletével a gondolkodó ember számára értékes szellemi táplálékot nyújt a megtéréshez, hitének megszilárdításához.
  Válasz
  1 n.
  Módosítva
  Gyenis Gábor
  A válaszok zárójelben, dőlt betükkel. “”HITTUDOMÁNY A KOZMOSZ FELFEDEZÉSÉNEK TÜKRÉBEN
  Az űrszonda felvétele alapján érdemes elgondolkodni azon, hogy az ókorban ill. a korai középkorban lecövekelt dogmák mennyire alkalmasak a mai ember hitének megőrzésére a tagadás érveivel szemben.
  • A ma ismert kozmosz kb 13 milliárd éves. ( Ez tudományos feltételezés. Nem objektív tényeken alapul. A Mindenség Önmagába ciklikusan visszatérő dinamikus folyamat. Lásd: Rigveda, vagy Origenész. A Mindenség nagyságáról, közelítőleg, ha egy számítóépet rávennénk, hogy számolja össze az Univerzumunkban lévő égitesteket, és másodpercenként 10 milliárdot számolna több mint 30évig kellene számolnia. Az Omniverzumban ugyan ennyi számú univerzum található. A Multiverzumben pedi hasonlóan ennyi Omniverzum. Ebből következően a Föld olyan elenyésző, hogy át kellene gondolni, hogy a vélt Teremtőnek mi is a szándéka az emberiséggel.
  • Az űrteleszkópok segítségével kb. 10 milliárd fényévnyi távolságra látunk el. (Az adat nem releváns. Értelmezhetetlen. )
  • Az égbolt feltérképezése szerint kb. 1000 milliárd galaxist tartalmaz a látható (anyagi) univerzum.( Ez a megfogalmazás igen pongyola.)
  • A saját galaxisunk kb 100 ezer fényév átmérőjű, kb 200 milliárd csillagot tartalmaz. A csillagok többsége körül bolygók keringenek.
  • A 200 milliárd csillag egyike a mi napunk, körülötte 8 nagyobb bolygó és 5 törpebolygó kering.
  • A Cassini űrszonda kb 10 éves száguldás során jutott a Szaturnusz közelébe, mintegy 1.5 milliárd km távolságra a földtől. Ezt az utat a fény kb 80 perc alatt futja be.
  • Ezzel a tempóval 200 ezer évig kellene utazni, hogy elérjük a legközelebbi szomszéd csillagot, amely. kb 4 fényévnyire van tőlünk. Ez még a galaxisunkon belül is roppant közelinek számít, a kozmoszban pedig elenyészően parányi távolság.
  • Az űrszonda a Napot eltakaró Szaturnusz árnyékából a Földet is lefényképezte. Egy pontocska a fehér nyíl végén.
  • ( Jelen kozmológiai ismereteink folyamatosan bővülnek. Ahogy a műszerek modernizálódnak. Így a mért adatok, csak hozzávetőlegesek, és nem relevánsak. Nem tudunk semmit a Mindenség szerkezetéről, és nagyságáról. )
  Sajnos a dőltbetűt nem adta.
  Válasz
  15 ó.
  Gyenis Gábor
  Következő válasz. —Az arányok ismeretében az írástudóknak el kellene gondolkodni.
  (( Kit takar itt az Írástudók meghatározás??
  • Valóban a Föld a teremtett mindenség közepe, valóban az ember a legfontosabb teremtmény?
  • Saját galaxisunk elenyésző paránya a Föld. Valóban olyan hatalmas jelentőségű, hogy csak Isten személyes szenvedése és halála vezetheti ki a bűnből?
  • A mindenség hatalmas Ura gerjedhet e rettenetes haragra e kozmikus porszem lakóinak bűnei miatt? (( A Mindenségnek nincs Ura. Ha un. Teremtőről beszélünk, figyelembe kell venni, hogy nem rendelkezik érzékiséggel, így haraggal sem. Jellemző „Rá” maximum,, az Abszolút Törvény, Rend, Igazság, És Szeretés. A bűn fogalma irreális, mivel a Mindenség fejlődése ne az ismertbe halad, hanem az ismeretlenbe. Ennek oka, hogy az ismertet ismételni, józan belátás szerint is okafogyott.
  • Lehet e sikertelen Isten üdvterve a teremtettség egy része szempontjából. Vagyis – teremthet-e a Mennyei Atya élő lelkek millióit, akiket később elpusztít (és akiket eleve erre rendelt)? ((( A kérdésfelvetés irányított. A reinkarnáció erre pontos útmutatást ad. ))
  • Ha az ókori hittudósok rendelkeztek volna a mai tudomány ismereteivel, ugyanezeket a hittételeket alkották volna? (( A „Ha”-val kezdődő mondatok feleslegesek, és irrelevánsak. ))) A mostani tudás mindenképpen más válaszokat generáltak volna. De csak volna. )))
  • A fenti elmélkedés felesleges, mivel olyan adatokra támaszkodik, amiváltozó a tudás, és az idő. valamint a technikai fejlődés viszonylatában. Így kijelenteni, hogy mi lett volna, HA??? Fatális üresség.
  És még igen sok kérdést fel lehetne tenni az emberi sorsok, szenvedések szélsőségesen széles skálájáról Isten igazságosságának tükrében. Annyit minimum illene tenni az írástudóknak, hogy a tudományos ismeretek birtokában újra értelmezzék a Biblia szimbolikus tanításait, pontosabban helyesen válasszák szét a szimbólumokat a konkrétumoktól, a megváltástanban pedig nagyobb alázatot gyakorolnának. Szeszélyes, bosszúálló, kicsinyes istenképüket felül kellene vizsgálni. (( Vélhetően a sorok írója nem ismerkedett a Teológia mibenlétével, annak mélységeivel. Nem ismeri azokat a teológus nagyságokat, akik írásaikban számos kérdésre adtak választ. Vélem, hogy a szöveg alkotója összekeveri a liturgiát a teológiával. )))
  (Ezen kijelentés tevője nincs tisztában a Vallások szerepével, a Mindenség Fejlődtető struktúrájával. Miért kellene számon kérni a csecsemőtől, hogy 3 hónapos korában a pelenkát tele pakolja. Ha ezt 3 évesen teszi, akkor az kicsit kérdéses. Isten fogalmi tartalmát nem fektette le. Nem tiszta miért von felelősségre Istent, majd mint abszolutumot állít .
  Válasz
  14 ó.
  Gyenis Gábor
  Folytatás.—– És még igen sok kérdést fel lehetne tenni az emberi sorsok, szenvedések szélsőségesen széles skálájáról Isten igazságosságának tükrében. Annyit minimum illene tenni az írástudóknak, hogy a tudományos ismeretek birtokában újra értelmezzék a Biblia szimbolikus tanításait, pontosabban helyesen válasszák szét a szimbólumokat a konkrétumoktól, a megváltástanban pedig nagyobb alázatot gyakorolnának. Szeszélyes, bosszúálló, kicsinyes istenképüket felül kellene vizsgálni. (( Vélhetően a sorok írója nem ismerkedett a Teológia mibenlétével, annak mélységeivel. Nem ismeri azokat a teológus nagyságokat, akik írásaikban számos kérdésre adtak választ. Vélem, hogy a szöveg alkotója összekeveri a liturgiát a teológiával. )))
  (Ezen kijelentés tevője nincs tisztában a Vallások szerepével, a Mindenség Fejlődtető struktúrájával. Miért kellene számon kérni a csecsemőtől, hogy 3 hónapos korában a pelenkát tele pakolja. Ha ezt 3 évesen teszi, akkor az kicsit kérdéses. Isten fogalmi tartalmát nem fektette le. Nem tiszta miért von felelősségre Istent, majd mint abszolutumot állít .
  Sajnos ezekben a kérdésekben a legegyszerűbb, Biblia-konform javítás, újítás vagy feltárás olyan felháborodást váltana ki a hivatásos írástudókból, mint annakidején annak bizonyítása, hogy nem a Nap kering a Föld körül, hanem fordítva. (Miért kellene egy 2000 éves szöveget revidiálni? ) Annak a tanításnak akkor ott volt értelme, és realitása. Hogy a vallásoknak mi a szerepe az emberiség életében, morális fejlődésében, annak íve ott található a Bibliában. Igaz kell némi etológiai ismeret, meg más is. )))
  Ezért marad a helyben járás, szubkultúrán belüli önismétlés, a tanok értelmetlen csiszolgatása, terméketlen rutinszerű hitgyakorlás és szellemi gettó a keresztények számára. ( Mivel evangéliumi spiritizmusról beszélünk, és az evangéliumok csak egy kis része a Bibliának, nem beszélve arról, hogy Máté, Márk, Lukács Szinoptikus, János pedig misztikus. A Bibliában lévő könyvek, kanonikusak. Ez mellett vannak Apokrif iratok, amiket nem rejtettek el, olvashatók, sőt a Tanító hivatal, belső olvasásra, vizsgálódásra is érdemesnek tartotta, tartja. Pszeudó-epiráf iratok, hamisított iratok, stb. „”Mindenkinek a magáét. )))
  Pedig a szentírás igaz! (((((Ez a Sola Scriptura elv, amit nem minden felekezet tart, és a teológiában is széles az értelmezés.))))
  Isten örök értékű hatalmas kinyilatkoztatása, a szeretet és üdvösség egyetemes tankönyve! ((((((A Biblia nem tankönyv. Van Ószövetségi rész, és van Újszövetségi rész. A kettőt ne tessék keverni. )))
  Válasz
  14 ó.
  Gyenis Gábor
  A harmadik isteni kijelentéssel megadatott az emberiség számára a kor szellemi szintjéhez igazodó tudás, amely valóban elvezethette volna a teljes igazságra.
  ((( Nem gondolom, hogy ezt a kijelentést, gondolkodó, kereső ember komolyan tudná venni. ))))
  Úgy a tudomány, mint a vallás hatalmasat profitálhatott volna belőle. A vallások megújulhattak volna, visszanyerve az erkölcsi alapú társadalomszervező erejüket, a tudomány előtt pedig új hatalmas távlatok nyílhattak volna meg a sok kártékony hiábavalóság helyett; a pusztítás és természetrombolás helyett az emberiség és a természet, sőt a test és lélek harmonikus együttműködésén munkálkodhatott volna.
  (((Ez egy szimpla álmodozó, realitást vesztett feltevés, semmi konkrétum. )))
  Ehelyett a spiritizmus a tudomány és a vallások támadásának kereszttűzébe került. Így aztán méltatlan írástudók, hűtlen sáfárok, illetéktelen tudósok élősdi hadának kezében az elásott talentum sorsára jutott. Ezáltal a hit a hiszékenység és tudatlanság szinonimájává vált, a vallás pedig a haladás mindenkori ellensége, valamint naiv emberek önámítása az elmúlástól való félelem kompenzálására. Szomorú tény, hogy az emberi szabadságjogokat istentagadó eszmék mentén hozták el, szemben az egyházi zsarnoksággal.
  Az Evangéliumi spiritizmus egy igen kis közösség számára adatott. Olyan emberek számára, akik azt meg is értik, és gondoskodnak annak fennmaradásáról. Hogy az ott leírtakat mindenki meg is értette, abban ne vagyok biztos. Pl. Szellem, Erő, Anyag. Hogy be is építette az életrendjébe, az meg megint csak kétséges. Természetesen számtalan ember van aki megismerkedve az Evangéliumi spiritizmussal, kellő morális fejlődésen ment keresztül. Változtatott életvitelén, gondolkodásán.
  Nem üdvözítő olyan megállapításokat tenni, hogy mi lett volna „ha”, meg a vallási dogmák ilyenek, a tudományok meg olyanok. Fatális tévedés. Jelen állapotunk az Ábrahámi vallásoknak, és a Távol-Keleti életfilozófiáknak köszönhetően van ott ahol. Mivel ez van, nincs más, vagy jobb.
  Kijelenteni hogy csak és egyedül az Evangéliumi Spiritizmus a teljes igazság letéteményese egyszerűen NEM igaz. A fejlődés a Mindenség fundamentuma, ebből kifolyólag minden okkal történik, és legfőkép céllal. Mivel a Mindenség nem következmény-vezérelt, hanem Cél-vezérelt.
  Szép estét.
  Tisztelettel: Gyenis Gábor
  Válasz
  14 ó.
  Szellemi Búvárok Pesti Egylete
  Kedves Gyenis Gábor Új posztot írtam megint, és ezzel ezt a történetet a magam részéről le is zárom
  Válasz
  53 p.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon