"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
TERÍTETT ASZTAL 1. – Poór Edittől
TERÍTETT ASZTAL 1. – Poór Edittől

TERÍTETT ASZTAL 1. – Poór Edittől

EGY IGAZ ÚT – Spirituális életfilozófia

Mi is ez a TERÍTETT ASZTAL?

Egyik célom az, hogy az Evangéliumi Spiritizmussal kapcsolatba került – múltban és jelenben fellelhető – ismert és ismeretlen pártolókat felkutassam, majd bemutassam őket. – Persze csak akkor, ha ez nincs akaratuk ellenére. És ezzel segítséget nyújthassunk a keresőknek, tétovázóknak és az efelé kutatóknak. Elvem a “TERÍTETT ASZTAL”, mely bárkinek lehetőség, aki elfogadja, de semmiképpen nem kényszer. Mindenki eldöntheti szabad akarata szerint, van-e szüksége erre a tudásra?

Még azoknak is, akik évtizedek óta ezzel foglalkoznak, valószínűleg tudunk újat mondani – történetileg szinte bizonyos. És, miután lassan (tudomásom szerint) tíz felé közeledik azok száma, akik (itt élnek közöttünk) nemcsak, hogy elmélyültek a Szellemi Búvárok Pesti Egylete (és Cleveland) kiadványainak olvasásába hanem könyvet, esetenként könyveket írtak az így megismert szellemi tudományról. Rendkívül érdekesnek tartanám, ha itt ezen a felületen idézhetnénk tőlük ugyanarról, esetleg egyféle fogalmakról így megismerhetnénk (akár különböző) gondolataikat. Eddig is láttuk, akár ugyanazt a kifejezést, lehet nagyon is eltérő felfogással magyarázni. Hiszen mindenki önmagán (a tudatán) átszűrve adja tovább a megismerteket.

Ámbár nagyon fontos hogy óvakodjunk a FÉLREmagyarázástól!

*

Elsőként Poór Edittől kaptam bizalmat, aki, ezekről az ismereteiről két könyvet is írt. (Egy igaz út, és Egy igaz út folytatódik)

*

Poór Edit

EGY IGAZ ÚT – Spirituális életfilozófia

A SPIRITIZMUS

Szeretném először röviden a spiritizmus irányzatait általánosságban bemutatni.

Spiritizmus, avagy transzcendentális lélektan, de szellemtannak is nevezik. Spiritizmus alapja a lélek. Több ága is ismeretes, azonban a legfontosabbat sajnos kevesen ismerik emiatt már a szó hallatán is ítélkeznek. Az ismertebbek közül néhányat megemlítenék például, az úgynevezett asztaltáncoltatás. Azonban, mint mindent, ezt is igyekeztek a csalók és hitetlenek lejáratni. A komoly spiritiszta ülésekről, azonban jegyzőkönyvek készültek és tudományos irányban használták fel ezeket a szellemi közleményeket. Bizonyítást nyert, hogy a szellemvilág létezik és szellemek hívhatóak. Bizonyos közlésekre képesek. Az idő múlásával ez is tovább fejlődött, az úgynevezett ABC módszerrel. Ezekről a tudományos kísérletekről Dr. Chengery Pap Elemér,- fővegyész -, a Magyar Metapszichikai Tudományos Társaság tiszteletbeli elnöke írt könyvet –Új látóhatárok felé – címmel. Mindezek érdekes olvasmányok, bizonyságok és tanulságok, de nem ajánlom senkinek sem, hogy megpróbálkozzon vele. Akik abban az időben ezeket a kísérleteket végezték, lejegyezték, a tudomány elitjei voltak orvosok és tudósok. Ők kiválóan ismerték a természet törvényeit, valamint a túlvilág törvényeit.
Hozzá nem értő személy esetében ez nagyon veszélyes lehet. Okozhat többek között megszálltságot, aminek lehet nagyon súlyos következménye is.

A spiritizmusnak van azonban egy kevésbé ismert bölcseleti része, amiben az igazi lényeg van.

Ennek a célja, az emberi jellem javítása. Ezért életfilozófia, szemlélni, cselekedni, gondolkodni tudatosan! A Hindu tanok elvont, magas bölcseletei jórészt a spiritizmus titokzatos alaptörvényén épült fel. Ennek lényegét már a legrégebbi időkben, a kiugró korszakalkotó hivatásos próféták is jól ismerték. Így például; Krishna, Buddha, Hermész, Pythagóras, Platón, Epiktétosz, Mózes, Jézus, az evangélisták. Ez az igazi spiritizmus Isteni törvényeken alapszik. Régen a spirituális tanok képezték az igazi vallást. Ezt azonban, csak a beavatott írástudó szent férfiak, papok, egyházi doktorok, bölcselkedők ismerték.
Az ő kezükben összpontosult minden befolyás, tekintély.
Sokszor jórészt maga az államhatalom is. Ezért ezt a tudást, soha nem adták ki a köznépnek. Az is igaz, hogy mint korábban írtam, aki nincs ezen tudományok ismeretében, akár az életét is veszélybe sodorhatja.
Illetéktelen kezekben ez a tudás káoszt is okozhatott volna.

Folytatjuk

.

Azt hiszem szükséges információként tudni valamit Editről. Ezért külön ideillesztem a könyv előszavát.

KEDVES OLVASÓ! Hálásan köszönöm, hogy e könyvet, most a kezében tartja! A földi életünkben mindannyian útkeresők vagyunk. Egyszer mindenki elgondolkodik, azon vajon mi a célja és feladata az életben. Tényleg létezik-e szellemvilág, angyalok. Hogyan működik az Univerzum, mi miért történik és még sorolhatnám a rengeteg felvetődő kérdést. Hiszen mindennek oka van, e nélkül semmi sem történik, véletlenek nincsenek, csak épp nem ismerjük az eredendő okot. Jelenleg olyan korszakban élünk, ahol szabad akaratunkból megválaszthatjuk, hogy melyik vallást, vagy melyik ezoterikus irányzatot követjük, avagy éppen csak a földi életünk érdekel és mindezekről nem veszünk tudomást. Van egy olyan mondás, hogy „minden út Rómába vezet”. Igen így van, mert minden mindennel összefügg. Hiszen minden lélek egyedi, ezért mindenki más és más fejlődési szinten van. Leszületésekor azt az utat választja meg, ami őt a leggyorsabban emeli. Ezt élete során belül ösztönösen érzi, hogy melyik út vonzza. Ezeket az összefüggéseket boncolgatom és ismertetem e könyv soraiban. Sokszor megkérdezik tőlem, hogy a vallást és a spiritualitást hogyan tudom összeegyeztetni? Ehhez nagyon sok ismeret szükséges, hiszen a különböző vallások és a spiritualitás helyes értelmezése megmutatja az egymás közötti átfedéseket. Ez egy életfilozófia, amely nem ütközik egyik valláserkölcsi alapjába sem. Az életfilozófia kifejezés önmagában és eredeti értelmezésében az emberi jellem megalapozását jelentő, világszemlélethez kapcsolható szavunk, ami nem filozófiai kategória, ám szorosan kapcsolódik az etika, lételmélet és egzisztencializmus témájához. A vallások a világ magyarázata mellett a megfelelő életmódot is leírják. Ez egy út, melyet szeretnék könyvem által bemutatni és ismereteket adni, olykor minden emberben felmerülő kérdésekre. Amikor felismerjük az ok – okozati összefüggéseket, választ kapunk kérdéseinkre is. Ez segít abban, hogy hitünk erősödjön, vigaszt, reményt nyújtson. Megmutatja a nehéz helyzetből kivezető utat. A könyvem első mondata egy aranyszabály. Az aranyszabály megtalálható szinte az összes vallásban, így például – Kereszténység, Bahái hit, Buddhizmus, Hinduizmus, Iszlám, Konfucianizmus, Zsidó – és törzsi hagyományban. Sok filozófus és humanista is hangsúlyozta fontosságát. Kedves olvasó, remélem sikerült az érdeklődést felkeltenem könyvben leírt ismeretek iránt, melyet nagy hittel és szeretettel osztok meg. Debrecen, 2020. május. Poór Edit

.

Download this article as an e-book

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon