"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
TERÍTETT ASZTAL 2. – Poór Edittől
TERÍTETT ASZTAL 2. – Poór Edittől

TERÍTETT ASZTAL 2. – Poór Edittől

A SPIRITIZMUS – folytatás

Mint tudjuk minden vallás irányzatnak meg van a maga szent könyve. A Biblia is ilyen, de azt is tudjuk, hogy ez több nyelven keresztüli, többedik fordítás. Ezért nem pontos, mert maradtak ki belőle bizonyos részek, úgynevezett apokrif iratok ezt bizonyítják. Illetve vannak pontatlan fordítások benne, ami természetes, hiszen benne van a mindenkori fordító tudása és ne felejtsük el a cenzúrát sem. Pontosan a fent leírtak miatt, mert továbbra sem akartak a köznép elé tárni bizonyos okokból, spirituális dolgokat. Ettől függetlenül, a legnagyobb spirituális szent könyv. Az írásaiban, folyamatosan kommunikálnak az angyalokkal, Istennel és ez nekik természetes dolog volt. Például, amikor Máriának megjelenik Gabriel arkangyal és átadja az isteni üzenetet. Azután, Józsefnek álmában a lelkével beszél, majd ébredéskor ezt áthozza a tudatába. A Próféták Isten igéjét úgy hirdették, hogy nekik nem volt semmi sem leírva, amiből megtanulhatták volna, közvetlen kapták az angyaloktól. Jézus tanításai, amit közvetlen kapott az Atyától. Még sorolhatnám a rengeteg hasonló Bibliai példákat.

Ezek nem szűntek, meg csak az emberiség fordult el tőlük hitetlenségével. Ezért nem hallja a szavukat. Úgy gondolja, hogy mindez akkor volt és mint egy történelmet fogja fel. Belesüllyedve az anyagi világba csak ezt látja és hiszi. A fátylat ezzel önmagára borítja. Pedig csak hinni és kérnie kellene, hogy a fátyol felemelkedjen szemei és tudata elől. Hiszen ők most is léteznek, ők nem fordultak el tőlünk! Tettre készen várják, hogy feléjük forduljunk, higgyünk bennük, ismerjük meg őket és segíthessenek. Várják, hogy az emberiség végre felébredjen szunnyadó álmából. Aki hisz bennük és hittel, imával fordul feléjük meghallgattatik és választ is kap! Az is természetes volt, hogy a halál után valaki visszaszületik. Erre is van példa a Bibliában, több alkalommal is. Amikor Jézus megkérdezi a tanítványait, hogy kinek gondolják az emberek őt. Egyik mondja, hogy Illésnek, másik, hogy Keresztelő Jánosnak, illetve valamelyik próféta.

Egyértelmű, hogy számukra természetes volt, a reinkarnáció.  Aztán, a másik alkalommal egy vak ember láttán megkérdezik a tanítványok Jézust, ki vétkezett ő, vagy a szüleik? Ez is természetes volt nekik, hogy a vakon született embernek ez egyfajta vezeklés. Az ő korábbi életében elkövetett bűne miatt, avagy a szüleik által. Ha valaki figyelmesen olvassa a Bibliát, akkor ezek mind egyértelműen megmutatkoznak. Ekképpen kapcsolódik össze a spiritizmus és a vallás. Így lehet egy spirituális életfilozófiának vallási alapja. Ezzel a hittel és szemlélettel, már sok minden inkább érthető a Bibliából. A tudomány is bizonyított azóta e téren, például a lélek létezését, amely 21 gramm.

A spiritizmus vigaszt, reményt, erőt és hitet ad ahhoz, hogy a földi életünk küzdelmeit, tisztességgel legyőzhessük és életünk során ezzel fejlődjünk, valamint erkölcsileg emelkedjünk, tisztuljunk.

A spirituális tanítások mutatnak rá a földi megpróbáltatásaink okaira és kezünkbe adja a kivezető fonalat. Minden vallással, felekezettel összeférő tan, mert semmi olyat nem tartalmaz, amely bármely vallás, erkölcsi alapjába ütközne.

„Minden jó, ami Isten törvényével egyezik és minden rossz, ami abba beleütközik”.

VALLÁSOKRÓL

Mielőtt mélyebben belemennénk a spirituális tanításokba, szeretném néhány vallás lényegét ismertetni. Az egész világon, mindenhol létezik valamilyen vallás. Ez többnyire függ a földrajzi elhelyezkedésüktől és az ott leszületett lelkek fejlettségétől, illetve még mindig vannak olyan területek földrészeken
belül, ahol törzsi hagyományok uralkodnak. Azonban ne csak a mai korban gondolkodjunk. Ott vannak az elsüllyedt világok krónikái. Rövid emutatásul, erről engedjenek meg nekem egy verset, melyet írtam.

Elsüllyedt világok

Atlantisz Aranykora
Első éden korszaka.
Tökéletes harmónia,
Szeretet és az erő

Tartotta egyensúlyba`.
Ismerték ősi tanítást,
Fénnyel, energiával
S kristállyal gyógyítást.

Ám az isteni elvektől
El kezdtek távolodni,
Az erő és hatalom
Kezdett túlsúlyba kerülni.

Az egyensúly felborult,
S természeti katasztrófa
Elkerülhetetlen volt,
Ősi kultúra lezárult.

Teljes vers: www.poet.hu – versek

Folytatásban: ELSÜLLYEDT VILÁGOK

Download this article as an e-book

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon