"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
ÖNMEGTAGADÁS
ÖNMEGTAGADÁS

ÖNMEGTAGADÁS

Légy önmagad?

A mai világ harsog az önző pazarlás, valamint az ego nagyra növesztésére vonatkozó „jótanácsoktól”. Légy önmagad, valósítsd meg önmagad, az légy aki vagy, most vásárolj szuper áron, stb. stb.

 Ezzel szemben Jézus valami egész mást tanít: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem! (Mt.16.24)

Hogy is van ez?

Ne legyek őszinte a megnyilvánulásaimban? Olyannak mutassam magam, aki nem is én vagyok? Képmutató módon leplezzem az igazi énemet? Játsszam a rendes embert? Forduljak el a világtól, és aszkéta életet éljek?

.

Nem erről van szó. Tudnunk kell, hogy a földi ember, mint mélyre bukott szellem nagyrészt a rosszat képviseli, az isteni szikrát a bűn vastag rétege fedi be. Ezt a bennünk lévő rosszat kell megtagadni, levetni és küzdeni ellene. Ennek legfontosabb első lépése a megtérés, ami azt jelenti, hogy megfordulunk, szakítani kívánunk a bűnnel és helyes irányba tereljük életünket. Ez pedig annyit jelent, hogy bizony meg kell tagadnunk korábbi énünket, irányultságunkat.

Az önmegtagadás a megtért ember folyamatos küzdelme

a sa­ját magában felismert és kísértő gonosszal szemben. Egyben a földi em­ber egyik legfontosabb szellemi feladata, munkája. Az önmegvál­tással ellentétben alázattal és Isten segítségét kérve folyik e küzdelem. Ez sza­ka­datlan erőfeszítést jelent, mely megedzi az embert a jóban, és Isten áldását vonja magára. Erősíti azt a képességét, hogy – a szálka és ge­renda jézusi példázatából okulva – elsősorban saját hibáin munkálkod­jon és vegye észre azokat. Másokkal szemben legyen elnéző – éppen a hibák elleni küzdelem személyesen megtapasztalt ne­hézségei miatt. Az ön­megtagadás nem jelent önfeladást, hanem a jó megtartása mellett a bennünk lévő rossz folyamatos gyomlálását. Fej­leszti az ember szel­lemi látását, és megszűnteti a szálka és gerenda példázata szerinti tor­zítást és elfogultságot, ezért Krisztus követésének megbízható segítője. Istenbe vetett hittel erőt és harmóniát nyújt az egyén számára, mely pozitív ha­tást gyakorol a környezetére.

ÁGOSTON

Download this article as an e-book

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon