"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
LAJOS VÁLASZA KOLOMANNAK
LAJOS VÁLASZA KOLOMANNAK

LAJOS VÁLASZA KOLOMANNAK

Roppant Örömmel tölt el, hogy Koloman kérdésére hiteles emberektől komoly válaszok érkezetek. Köszönöm mindannyiótoknak. Különösen is azért, mert nemcsak elkötelezett Névtelen Szellem-hívők jelentkeztek az értelmezéssel, hanem Lajosék (Adáról) is vették a fáradtságot, hogy (értelmező) választ adjanak. Tudniillik (nem tudom, ki mennyire informált) Lajos több mint 30 éve médiumizál. Aktívan. Leghitelesebb tehát az ő hozzászólása.

Tisztelt “Bisztray Koloman”!

Olvastuk k. levelét, aggodalmait és félelmeit a médiumitással, médiumok hitelességével kapcsolatosan. Teljesen érthető, mert a szellemvilág egy rengeteg és az ember amilyen hangon kiabál bele a szellemvilágba, olyan hangokat kap vissza és felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet megtudni azt, hogy az ember, ill. a médiumi képességekkel rendelkező egyénen keresztül lejövő közlemények honnan és milyen szellemtől jöttek?
Talán abból kell kiindulnunk, hogy maga Jézus is médium volt, a legtökéletesebb médium, médiuma az Atyának. Maga ez a tény már egy bizonyos hitet és biztonságérzetet kellene hogy keltsen az emberben. Maguk az apostolok is médiumok voltak és náluk is felmerültek bizonyos kételyek a jelentkező szellemekkel kapcsolatban. Erre a problémára már akkor a Szentlélektől kaptak megoldást, hisz a Szentlélek adományok között szerepel a “lelkek, ill. a szellemek elbírálása mint adomány. Tehát volt a médium, a rajta keresztül jelentkező szellem és az a személy, aki rendelkezett a szellemek elbírálásának az adományával. Ő megállapította, hogy hamis-e, vagy hiteles a manifesztáló szellem. Ennek az adománynak kellene meglennie egy-egy közösségben ahhoz, hogy a dolgok a helyes mederben haladjanak tova. Amikor az emberben ilyen kérdés merül fel, imádkozzon világosságért az üggyel kapcsolatban,mert mindenki kicsit mást lát, mert más-más tapasztalatokkal rendelkezik és így különböző vélemények alakulhatnak ki egy-egy dolgot illetően. Fontos lenne továbbá a Szentlélek világossága mellett igazi tiszta szellemtani ismeret, mint ellenőrző tudásra, mely révén tud az ember viszonyítani és a Szentlélek pontos információkat nyújtani.

Való igaz az, hogy az Úr Mózesen keresztül megtiltotta a halottidézést,

mert már akkor is valóságként szerepelt ez az adomány. Tette ezt több okból is. Az első ok az volt, hogy akkor még csak az l. és ll. szféra volt kialakulva a föld körül és az onnan jövő üzenetek nem vitték előbbre az embereket, mert csakis azt a szintű igazságot mondhatták el amiben ők maguk éltek. A fejlődéshez viszont a lll. szférabeli igazságokat kellett volna leközölni. De akkor még a természettörvény volt a mérvadó, ami az embereket a Messiás eljövetelére kellett, hogy felkészítse. Tehát nem az volt a cél, hogy megismerjék a szellemvilágot, hanem az, hogy a Messiás eljövetelére készüljenek fel. A szellemvilág megismerése csak évezredek múlva vált fontossá, azaz a jelen időnkben. Tehát a halottidézés több ezer évet váratott magára. Habár Jézus feloldotta az ószövetségi tilalmat azáltal, hogy maga is idézett, megidézte Mózest és Illést (és Jeremiást). A másik eset, amikor a házasságtörő asszony esetében Jézus ír a porba, azt írja, amit az Atya sugall neki. Tehát az író médiumitás egy fajtája volt tapasztalható Jézus esetében. Majd amikor Jézus meghal, halottak jelennek meg Jeruzsálemben és környékén és tanúbizonyságot tettek Jézus mellett. Ez tehát a “szellemidézés” célja! Tanúbizonyságot tenni Jézus mellet és az emberek figyelmét Őrá, mint Megváltóra, tükörre, a befeléfordulásra reflektálni. Ez az Evangéliumi spiritizmus célja. Ami alapból nem ezt a célt szolgálja, ott már gondok vannak.
Jézus tehát nemhogy csak feloldotta a “szellemidézést” hanem maga is alkalmazta, megszentelve ezzel ezt a csatornát, mint Szentlélek adományt. De sajnos, mint mindennel, úgy ezzel is történnek visszaélések, ami a Jóisten részéről nem marad visszhang nélkül, mint ahogyan semmi más sem, merthogy a Szentlélek elleni bűn – az Úr szavai szerint – nem bocsáttatik meg.
Fontos tényező a médiumoknál az, hogy az a valaki Isten akaratából vált médiummá, vagy emberi nagyotakarásból. Ha valakit Isten választott ki, abban az esetben Isten végig is viszi az Ő akaratát az egyénen és felhasználja szent céljaira, de amennyiben a második variáció áll fenn, akkor kicsit változik a helyzet. Ebben az esetben inkább fennáll annak a lehetősége, hogy anyagiasabb jellegűek a megnyilatkozások, de nem általánosítható.

Aranyszabály

úgy a médiumitásnál, mint az isteni dolgok más területén, pl. a könyvterjesztés területén is, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok! A pénzért való médiumizálás egy idő után megváltoztatja a médium szellemi környezetét anyagias szellemekre és megváltozik a közlések minősége is. Tehát bármennyire nehéz is hűnek maradni az isteni elvárásokhoz, ki kell tartani, mert egyébként komoly bajok keletkezhetnek az anyagiasságból kifolyólag. De ez nem csak az anyagiasságra vonatkozik, bármelyik más bűnre is a hét fő bűn közül. Ezen belül a két fő bűnre, a “öt iga ökröt vettem; és a feleséget vettem”-re is.
Mindenesetre a médiumi munka Isten által megáldott munka, amelyet Jézus így fejez ki: “Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az úr, hogy kiadja nekik az eledelt (médiumi nyilatkozatok) idejében? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor megjön.”
Mt. 24. 45-46

De mindez kedves “Bisztray”, szintén csak emberi vélemény, tapasztalat megosztás, amely megcáfolható más tapasztalatokkal és véleményekkel. Ahhoz azonban, hogy megcáfolhatatlant kaphassunk, nézzük meg mit mond erről a témáról maga a Névtelen Szellem a “A nagy nevek alatt jelentkező szellemek” c. írásában:

A nagy nevek alatt jelentkező szellemek

“Az én tapasztalatom szerint mindenkihez azon a nyelven kell szólni, amelyet megért. A dicséretet minden nyelven megértik és elhiszik az emberek, de a fogyatékosságot nem veszi be a természetük egykönnyen. Azért kell az ostor, azért kell a szenvedés, azért kellenek a könnyek, a csalódások, hogy az igazságon felépült tiszta hit alakítsa át az emberek lelkét a jóra, a nemesre, a tisztaságra, és akkor nem kell cifrázni a mennyországot, mert az szép, mivel az igazság lakik benne. Az a mennyország boldogító, mert megnyugtat és megerősít. Nem jönnek nyugtalanító tökéletlenségek, melyeket csak az elnézés és megbocsátás áldozatán keresztül lehet megtűrni, hanem megépült lélekkel megy be és ki az ember az ilyen lelki otthonból, hogy elvégezhesse a maga feladatát, melyet az Úr reá bízott, mint emberre és mint lélekre. E megépült, megerősödött emberi lelkeknek kell a föld sójának lenniök, mely a romlástól megóvja. Mert ha a vallásos lelkek is megízetlenednek, mivel sózzák meg a vallást, mely a sóban gazdag lelkeket létrehozza? Bizonyosan olvastátok, hogy kivettetik, hogy ott megtapodják a kívülállót. Tehát ilyen kivetett, elégtelen igazsággal rendelkező lelkek felkeresik a tudatlan emberek csoportját és a rejtekházakban megjelennek, mint Krisztusok, mint próféták mint Mózesek, Keresztelő Jánosok, hogy elhitessék azokat, akik nem ismerik az igazságot.
Akiknek lelkében nem él az igazi Krisztus, azok elhiszik mindazokat a hangzatos zagyvaságokat, melyeket a hamis próféta a maga dicsőítésére kitalált. Aki az ilyennek hisz, higgyen ezután is. Aki pedig nem hitt és nem hisz, semmi hiányt nem szenved, mert az, aki lélekben és igazságban keresi az Ő Krisztusát, meg is találja, de nem a rejtett tudományokban, sem a rejtett házakban, hanem az Igében, melyet Ő a földi embernek adott, az áldozatban, melyet értünk hozott és abban a Szentlélek által való kapcsolatban, melyet ígéretében itt hagyott amely így hangzik az övéihez: “Én veletek vagyok e világ végezetéig.”
Mindenki, aki az ő útjára lép és felveszi az ő keresztjét és hordozza azt, türelmesen várva és bízva, megtalálja Őt, mert megvilágosítja, azaz kijelenti neki magát. Erről azonban csak a Benne élő és tevékenykedő lélek vesz tudomást, akiben a megbizonyosodás érzését ébreszti. Kiábrázolódik tehát bennük az igazi Krisztus, a mennynek Királya abba a hatalmas világosságban mellyel az ő igéjét tisztán megértjük. Többé már nincs szükségünk gyarló földi szavakra, mert bennünk él és tevékenykedik az Ige. Az érez, az sugall, az értelmez, vezet, bátorít és segít bennünket és mi tudjuk, hogy bennünk él a Krisztus, a mi Megváltónk…”

Boldog karácsonyt!

KŐSZIKLA

One comment

  1. Ba

    Szellemtancsoport Kőszikla
    Tisztelt mindenki!
    Hosszú ideig én raktam fel Lajos beszédeit arra a facebook oldalra ahonnan most írok.Nevem Tajti Krisztián.Azért egy-két dolgot szeretnék tisztába tenni,mivel egy ideig Lajos körébe jártam.Nem harminc éve médiumizál hanem 2004 óta.Ez nem is lényeges.Viszont hogy ő a leghitelesebb médium azt kétlem,mivel az ő vezettetése alatt sok olyan dolog történt ami igen nagy nehézségeket okozott mások életébe-köztük az enyémbe is és bizony voltak ebből nagy szenvedések.Nem szeretném bántani,de azért a sok olyan eszközt alkalmazott ami nem a Szentlélektől eredt.Gondolok itt fenyegetésre,manipulációra stb.Senkit nem akarok attól eltántorítani,hogy elolvassa amiket ide leír,de a magánéletébe senki se engedje be,mert ott kezdődnek a problémák.Halott szeretteink “jelentkezése”,manipuláció stb.Én megbocsátottam neki,de már nem engedem meg az életembe való beavatkozását.Elnézést kérek,hogy ezeket leírtam,de inkább vállalom a felelősséget ezért,minthogy mások is hasonlóan járjanak és csalódjanak.Áldott ünnepet mindenkinek.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon