"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
KORSZAKZÁRÁS VAGY UTOLSÓ IDŐK?  – poszt a posztra
KORSZAKZÁRÁS VAGY UTOLSÓ IDŐK?  – poszt a posztra

KORSZAKZÁRÁS VAGY UTOLSÓ IDŐK?  – poszt a posztra

Korszakzárás, vagy utolsó idők?  – reagálás a posztra

Érkezett hozzám levélben egy igen-igen gyönyörű idevágó gondolatsor Szántai-Kis Jóskától.

Csakhogy emberi ésszel ne kínlódjunk azon, mi, mikor, hogyan történik. Mikor lesz a VILÁGVÉGE?. Nem ez a mi dolgunk. Hanem “… a nagy türelmesség, a legtágabb értelemben vett kitartás, mely nektek szellemieknek, mint az új korszak apostolainak, sajátotokká kell, hogy váljék. Törekedjék mindenki elsajátítani a neki leginkább megfelelő formáját az igazságnak, csak a mag legyen az igazi.”

A kereszténység után, (…) következik most a spiritiszta korszak, a tényleg látható és fogható bizonyítékok korszaka: az emberiségnek a keresztény tan által való megváltásának megindokolása.

Ezzel kell foglalkoznunk.

Jóska felhatalmazott, hogy közzétegyem a teljes levelét az ő kisérőmondataival egyetemben.

IME:

Véletlenül vagy nem, de a felvetett témáddal kapcsolatba elébem kerületek írások és jöttek gondolatok. Küldöm csatoltan. Ennél rövidebben nem tudtam, hosszabban lehetett volna. Amennyiben közzétételre alkalmasnak találod rád bízom, vehetsz el belőle, tehetsz is hozzá.

Korszakok záródnak?


A spiritizmus, vagyis a Szentlélekkel való kapcsolat, mindenki számára lehetséges korszakában vagyunk! Elvezet, megtanít mindarra az ismeretre, amire szükségünk van.
A fejlődés folyamatos. Azt olvashatjuk a tanításokban, hogy akik ezt a fejlődést akadályozzák, azok bizonyos turnusonként kirekesztődnek, és olyan lehetőséget kapnak folytatásként, ahol nem akadályoznak másokat. (Az a bizonyos kapu becsukódik, a külső sötétségre kerülés, valamint ezer esztendőre megköttetik, stb. ..)
Talán most nemcsak egy korszak, hanem a korszakok záródnak, mert eljutott a fejlődés a szellemi öntudatra ébredés lehetőségéhez.

Korszakok

Lukács evangéliuma szellemi magyarázatának utószavai.


„Minden korszak megkapja a neki szükséges intézményeket. A zsidóságra következett a kereszténység, melynek tanait azonban már előbb is megsejtette, és szavakba öltöztette némely magas szellem. Mert a kereszténység ugyanis sohasem volt új, minthogy az igazság örökkévaló, mint a törvény, mint a szeretet, mint mindennek összefoglalata: „Isten”. A kereszténység után, az igazságnak képletes gyermekded módon való ismertetése után következik most a spiritiszta korszak, a tényleg látható és fogható bizonyítékok korszaka: az emberiségnek a keresztény tan által való megváltásának megindokolása. Ezen magyarázatok íme kezdetét képezik ,,a szellem általi kinyilatkoztatás” ezen új korszakának, követni fogják ezt mások, hol egyet-mást változtatva, hol meg valamit elhagyva, vagy hozzá toldva. Ez azonban ne tévesszen meg benneteket. Az igazság magja örökké ugyanaz marad, de a ruha, melybe burkolódzik, változó. Épp ezen alapszik a nagy türelmesség, a legtágabb értelemben vett kitartás, mely nektek szellemieknek, mint az új korszak apostolainak, sajátotokká kell, hogy váljék. Törekedjék mindenki elsajátítani a neki leginkább megfelelő formáját az igazságnak, csak a mag legyen az igazi. Amiképpen a földön élő emberek milliói között egyiknek arca sem hasonlít teljesen a másikéhoz, épp úgy nem hasonlít tökéletesen egy szellem észlelése és felfogása sem a másikéhoz; ebben áll éppen a hangoknak az a pompás sokfélesége, mely oly hatalmas összhanggá egyesül, és létrehozza éppenséggel az összhangot, nem pedig az egyhangúságot.” (…)

Szent Lukacs evangelista-Andrea Mantegna oltarkepe

„ … viseljétek el zúgolódás nélkül sorsotokat, mely logikai folyománya múltatoknak, szükséges alapja jövőtöknek. Higgy Istenben, a halhatatlanságban és a szellem örökös tökéletesedésében; higgy a Krisztus magas messiási küldetésében, az ő megváltási művében és bírói hivatalában.
Higgy a jó, tiszta szellemeknek gondolatok, szavak és tettek által való áldásdús befolyásában. A mindent átölelő szeretetbe vetett remény, párosulva az Isten törvényeiben foglalt megingathatatlan igazságossággal. A remény Krisztus irgalmába és az emberiségnek az Emberfiában való részesedésébe; az abba vetett reménységetek, hogy a jó tiszta szellemek szószólóitok és segítőitek, ami a testvéri szereteten alapul: ezek szolgáljanak nektek vezérfonalul, és vezessenek el benneteket az Istenszeretethez.
Gyűjtsetek világosságot, megismerést, akaraterőt, amennyire képesek vagytok, – és éljetek ezekkel folytonosan. Akkor rajtatok az Isten áldása, akkor tietek az ország, mely nem e világból való – a szellemnek, a szabadságnak és üdvösségnek országa!
Ámen.”

LUKÁCS EVANGÉLIUMÁNAK SZELLEMI MAGYARÁZATA ERZSÉBET ÍRÓMÉDIUM ÚTJÁN – A HUSZONNEGYEDIK FEJEZETBŐL (1-53)

(A „REFORMIRENDE BLÄTTER” ELSŐ KÖTETÉBŐL AZ „ÉGI VILÁGOSSÁG” 1915-1917. ÉVFOLYAMAINAK NYOMÁN)

János Jelenések könyvének szellemi magyarázatából


»KERESZTÉNY = Jézust követő«

„15-16. Az a kifejezés, hogy „megmérte a várost” azt jelenti, hogy minden számon van tartva örökre. Számon vannak tartva gondolataitok, tetteitek. A kereszténység növekedése is szintén számon tartatik, és meg lesznek mérve mindazok, akik bemennek ebbe az országba, hogy ezt növeljék, vagyis meg- ítéltetnek, hogy vajon méltók-e arra, hogy oda bemehessenek.

17-21. Ezek a szavak mind a kereszténységnek, a Jézus menyasszonyának kincseit és az ő országának dicsőségét magyarázzák, mert magában foglalja ez minden aranyak aranyát, minden drágakövet és az erények összességét. A „tizenkét kő” jelenti a tizenkét erényt, melyek beviszik a szellemet Isten országába.

Ezek a következők:

Hieronimus Bosch – Szent János Pathmoson

· 1. Szeretet Isten iránt.
· 2. Szeretet önmagad iránt, isteni értelemben.
· 3. A felebarát iránti szeretet.
· 4. Hit.
· 5. Bizodalom.
· 6. Jóakarat.
· 7. Tisztaság.
· 8. Isten iránti engedelmesség.
· 9. Áldozat.
· 10. Bölcsesség.
· 11. Értelem.
· 12. Állhatatosság.


Ez a boldog szellemek tizenkét drágaköve.

22-27. A kereszténységben, vagyis az Isten országában semmi választófalnak, semminemű anyagból való templomnak nincsen helye, mert Isten önmaga a templom, akiben mindennek egy hitben és egymás iránti szeretetben kell eggyé lennie.”(…)

„3-21. (…) És én újra imádni akartam az angyalt, aki nekem mindezeket megmutatta, ő azonban intett engem és így szólt: én is olyan teremtmény vagyok, mint te. Imádjad hát egyedül csak őt, aki nem teremtetett: az örökkévaló Istent!
Ekkor megparancsolta az angyal, hogy mindeme látomásaimat hozzam tudomására a világnak. (10. vers.) Én megtettem ezt erőmhöz képest akkor is és megteszem ezt ismételten ma is. És hallottam zengeni sok szent igét! Hallottam Jézusnak, Mesterünknek szózatát, amidőn így szólt: »Boldogok azok, akik az én igéimet megtartják, és akik az én tanításomhoz sem hozzá nem tesznek, sem abból el nem vesznek, mert ők az erőnek és fénynek gyermekei!«
Ámen.”

JÁNOS JELENÉSEK KÖNYVÉNEK SZELLEMI MAGYARÁZATA ADELMA ÍRÓMÉDIUM UTJÁN – HUSZONEGYEDIK FEJEZET

(A „REFORMIRENDE BLÄTTER” 1879-BEN MEGJELENT II. ÉVFOLYAMÁBÓL LEFORDÍTVA AZ „ÉGI VILÁGOSSÁG” 1926-1927. ÉVFOLYAMAINAK NYOMÁN)

Jézus első eljövetele a Mennyek kapujának kinyitása volt, a második eljövetele a kapu becsukása lesz. Amennyiben Vele vagyunk, ha rajtunk van a menyegzői ruha, nem kell tartanunk semmitől.

Jóska

Download this article as an e-book

One comment

  1. Ágoston Keresztes
    “Jézus első eljövetele a Mennyek kapujának kinyitása volt, a második eljövetele a kapu becsukása lesz. Amennyiben Vele vagyunk, ha rajtunk van a menyegzői ruha, nem kell tartanunk semmitől.” Nagyszerű és világos záró gondolat. Mi lesz a sok felhőkarcolóval, Burdzs Kalifa bábeli “remekművével” szupergazdagok Ferrari, Lamborgini és egyéb autóival, luxus yahtokkal, a szuper fegyverekről nem is beszélve? Helyükre kerülnek, mint a gőg, a tagadás, rongyrázás, gyilkos harácsolás és pusztítás mementói. És valahol egy szellemi iskolában tanítják majd, hogy hova vezetett a gőg és az Istentagadás…

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon