"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
KARÁCSONY
KARÁCSONY

KARÁCSONY

Szécsényi Lajos – vagyis az ADA-i csoport – küldött egy karácsonyi üdvözletet. Olvassátok szeretettel.

Betlehem, a születés temploma

.

Eszter látomása szerint

I. kép

Ott vagyok, ahol a Megváltó született. Látom, amint sokan sietnek Betlehembe. Mindenfelé vásári zűrzavar. A sok nép között egy fiatal, napbarnított arcú nő is van egy férfivel, szegényes, kopott ruhában. Én is ott vagyok velük és a város utcáin járva, a nagy fogadóba térünk, de már minden hely el van foglalva. Így az ott levő régi istállóba szállunk, ami ugyan2 már nem istálló, hanem szállóhely szegénysorsú utasok számára. Mindenfelé szalma van elhintve. Mi a fal mellé kerülünk. Mária az éjjelt nem tudja nyugvással tölteni, mert szorongatják a fájdalmak és a nyugtalanság. Sűrűn ki-s bejár, az eget nézi és sóhajtozik. fél, hogy itt kell megszülnie az Isten Fiát idegenben s kéri az Urat, ne engedje ezt megtörténni. Mire egy angyal jő feléje, vígasztalja és kéri, hogy nyugodjék bele az Úr akaratába, menjen be és feküdjék le. Bemegy, nyugodtan lefekszik és elalszik.  

Álmában látja az angyalok sokaságát, akik az Úrral lejöttek… Felébredve az Úr Jézust a világon látja már megszületve és mindnyájan áldják az Istent, hogy elküldötte a Megváltót.

Én is megnézném, de nem bírom látni a fényes fluidtól, amit az angyalok lehoztak köréje.

Elmegyek innen, hívnak…

II. kép

A pásztoroknál vagyok künn a mezőn. Alusznak egynek kivételével, ki a karámban lévő állatokat őrzi. Feltűnik néki az állatok nyugtalansága és valami veszélytől tartva, felkelti többi tarsait, mert a nyáj valamit érez… 

Amint ott tanakodnak, megjelenik az égen egy fényes csillag és ennek a fénysugarából egymás után lépnek ki az angyalok; szinte telve van velük a mező. Énekelve közelednek a pásztorok felé, kik először megrémülnek, de az angyalok szavára magukhoz térve, megértik azok hívó szavát, akik a Messiás születését jelentik nékik.  A csillag után elmennek a városba egynek kivételével aki a nyáj őrizetére marad. Az őket vezető csillag megáll a fogadó istállója felett és fényével bevilágítja a kis Jézus bölcsőjét, a jászolt. A pásztorok azt hivén, hogy a Megváltó valami királyi családból származik úgy kérdezősködnek utána, hogy nincs-e itt beszállva valami király és amikor hallják, hogy nincs, azt hiszik, hogy tévedtek; de az istállóból kihallatszó örömzajra észreveszik, hogy ott kell lennie a Messiásnak. Bemenvén, ott látják a kisdedet angyaloktól körülvéve és leborulva imádják Őt. Mária addigra már egy jószívű asszonytól kapott ruhába pólyálta a kisdedet, és a falnak dőlve pihen, mosolyog. a kicsikét eleinte nem lehet látni a nagy fénytől, ami reásugárzik.  Én is csak most látom, milyen szép arcocskája és haja van. 

A pásztorok miután hódolatukat bemutatták, kimennek és mindenkinek hirdetik a Messiás eljöttét.

III. kép

Most látom, amint megérkeznek gazdag és fényes kísérettel teveháton a mágia tudósai tele ragyogó drágasgokkal. Nagy uraknak látszanak. A ház előtt először az égre, aztán a házra néznek és az írásokat, a jeleket vizsgálják. Egymás között magyarázzák, hogy itt kell lennie, mert a jel és az írás összevág. Bemennek ők és a kis Jézus elé leborulva bemutatják hódolatukat és áldják az Isten jóságát. A tudósok és pásztorok hirdetésére sokan jönnek akik látni akarják a Messiást. 

Nehéz éjszaka volt ez a gonosztól uralt emberiségnek, mert a fluidvilágban égő vörös-feketés tömörüléséket látok egy pont felé vonatni, s az emberek nem tudják mire vélni a lelkükben végbemenő változást. Nehéz, fojtó érzés üli meg őket, a torkuk összeszorul, úgy érzik, mintha fojtogatnák őket. az ellentét, amely eddig nem féltette uralmát, most a neki kissé megfelelő fludú szellemeket (embereket) kezdi maga köré gyűjteni, mert ez órától kezdve felveszi a harcot a Megváltóval… 

IV. kép

Visszajöttem. Éjféli misén vagyok. Látom Máriát fénylő fluidruhában, bő palástját szétnyitva mosolyog és szedi össze az imákat, hogy az Úrnak felajánlja, mert ez éjjelen Őt ünneplik a mennyben…

 *

Ezzel a látománysorozattal szeretnénk minden kedves szellemtanhívőnek boldog és áldott Karácsonyt, valamint kegyelmekben gazdag új esztendőt kívánni.

ADAI CSOPORT

Download this article as an e-book

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon