"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Hozsanna Dávid fiának – Virágvasárnap ADÁ-ról
Hozsanna Dávid fiának – Virágvasárnap ADÁ-ról

Hozsanna Dávid fiának – Virágvasárnap ADÁ-ról

„Hozsanna Dávid fiának! Áldott aki az Úr nevében jő!”

  Jézus ünnepélyes bevonulása Jeruzsálembe

Valami ünnepélyesség van a levegőben és hatja át az Úr híveit, és követőit, az akkor ott jelenlévőket, ami az ő lelkükben bizonyos megmagyarázhatatlan örömérzést vált ki,  de a sejtést senki sem tudja megfejteni, senki sem tudja azt hogy miről is van szó. Jézus ellenségeiben viszont ez a szellemi légköri hatás, amelyet Jézus jelenléte és szándéka idézett elő, ellenszenvet, haragot és főként irigységet eredményezett.

Az apostolok egy része ott van Jézus mellett, Aki feladatokat osztogat, szervezi a bevonulásnak menetét, azt, hogy ki vezeti a menetet, és a sorban a bevonulás alkalmával ki hol foglalja el a helyét. Az apostolok többi tagja az út előkészítésével foglalkozik, hisz az Úr a bevonulást olyan úttalan utakon jelölte ki, ahol még nem járt senki, főleg nem tartott ünnepélyes bevonulást a városba. Az apostolok ezen része takarította el az akadály, mert az útnak kinevezett szakasz teli s tele volt mindenféle gazzal, sőt régi kerítés is volt ott, amitől meg kellett tisztítani és járhatóvá kellett tenni az utat. Jézus a szamarat is pontosan meghatározza, amely állatot szintén az apostoloknak kellett megszerezni. Jézus János és Péter segítségével felül a szamárra és kisvártatva elindul a diadalmenet a város felé.

Egy kis falu mellett haladnak el, ahonnan még csatlakoznak a menethez, miközben újjonganak, zsoltárokat énekelve dicsérik Jehovát  és hozsannákat kiáltanak Dávid leszármazottjának és fiának, áldják azt a Valakit, aki az Úr nevében jő. A hangulat a tetőre hágott már, amikor beértek Jeruzsálem utcáira. Az emberek pálmaágakat szakítanak és dobálják Jézus, ill. Jézus szamara el, akit akadályoznak az előrehaladásban. Mások nem csak pálmaágakat, hanem a köpenyeiket oda terítik Jézus tiszteletére, hisz olyanok is vannak a tömegben, akiket Jézus meggyógyított. De Jézus mindennek ellenére nem ünnepel, hanem sír, siratja Jeruzsálemet és mindazokat, akiknek lelkében néhány nap múlva a hozsannázástól hangos ünneplés hatása megfordul és az ünnepi hangulat helyett “feszítsd meg”-et fognak kiáltani, mert elvakítja őket a sátán a pénz szereteten keresztül, ugyanis nagypéntek délelőttjén Kaifás pénzt osztogattatott a hozzá, illetve a pénzéhez “hithű” embereivel, hogy követeljék Jézus kereszthalálát. Az anyagiasság, a korrupció hatalmas molochhá nőtte ki magát és magával ragadta mindazokat, akiknek egy kis hajlamuk is volt arra, hogy elősegítsék a forma, az anyag és a korrupció diadalát a szűziesen tiszta szellem felett. Voltak ezek között olyanok is, akiket Jézus meggyógyított és ők is gyakorlatilag ellene fordultak a saját megváltásuknak, mert erősebb volt bennük a forma, mint a lényeg, habár lehetőségük lett volna az Úr követésére, mert személyes találkozásuk volt Jézus szellemével.  Jézus előre látta az anyag és a forma diadalát a szellem felett és ez hatalmas fájdalommal töltötte el, habár mégis csak az volt a cél, hogy minden ott jelenlévőből  kijöjjön minden hajlam, amelynek nem az igazság az alapja, hogy Jézus fel tudja vinni a keresztfára.

Jézus megrontására és az üdvösség eszmeiségének a meggyökeresítésének a megsemmisítésére három bukott messiás származék öltött testet a földön: Kaifás, Annás és Júdás. Habár, ha a hivatali, központi zsidóság, élükön az imént felsorolt két fő uralkodóval, elfogadták volna Jézus üdvösséget hozó tanait, egészen másként alakult volna a föld további sorsa és fejlődése. Sokkal kevesebb lett volna a szenvedés és sokkal több lett volna a szeretet. A szeretetnek, a szeretet hordozóknak jóval kevesebbet kellett volna szenvedniük, és sokkal kevesebb gonoszság lett volna a földön. Nem lettek volna világégések és nem lett volna annyi halott és tömegsír, tehát nem lett volna lehetőség a világjárványok kialakulására sem. A járványok ugyanis a tömegsírok fluid kipárolgásaiból keletkeznek, az ellentét, a visszaforgató eszmében dolgozó szellemek munkája révén.Ha a hatalmon lévők nem az ellentétes eszmét követők soraiból kerültek volna és kerülnének jelenleg is ki, hanem azok lennének a világ vezetői, akik az isteni szeretet eszmének a hordozói, akkor a világnak a lelkén Krisztus Urunk arculata ábrázolódna ki. Így az átmenet a megújult földre is sokkal, de sokkal kevesebb szenvedéssel járna, hisz kevesebb negatív erőtől és kevesebb salaktól kellene megtisztulnia a földnek ahhoz, hogy átalakulhasson és beléphessen a fejlődő bolygók sorába.

Folytatás: Hozsanna Dávid fiának! Jézus ünnepélyes bevonulása Jeruzsálembe

Download this article as an e-book

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon