"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
A KOZMOSZ
A KOZMOSZ

A KOZMOSZ

HITTUDOMÁNY A KOZMOSZ FELFEDEZÉSÉNEK TÜKRÉBEN

Az űrszonda felvétele alapján érdemes elgondolkodni azon, hogy az ókorban ill. a korai középkorban lecövekelt dogmák mennyire alkalmasak a mai ember hitének megőrzésére a tagadás érveivel szemben.

 • A ma ismert kozmosz kb 13 milliárd éves.
 • Az űrteleszkópok segítségével kb. 10 milliárd fényévnyi távolságra látunk el.
 • Az égbolt feltérképezése szerint kb. 1000 milliárd galaxist tartalmaz a látható (anyagi) univerzum.
 • A saját galaxisunk kb 100 ezer fényév átmérőjű, kb 200 milliárd csillagot tartalmaz. A csillagok többsége körül bolygók keringenek.
 • A 200 milliárd csillag egyike a mi napunk, körülötte 8 nagyobb bolygó és 5 törpebolygó kering.
 • A Cassini űrszonda kb 10 éves száguldás során jutott a Szaturnusz közelébe, mintegy 1.5 milliárd km távolságra a földtől. Ezt az utat a fény kb 80 perc alatt futja be.
 • Ezzel a tempóval 200 ezer évig kellene utazni, hogy elérjük a legközelebbi szomszéd csillagot, amely. kb 4 fényévnyire van tőlünk. Ez még a galaxisunkon belül is roppant közelinek számít, a kozmoszban pedig elenyészően parányi távolság.
 • Az űrszonda a Napot eltakaró Szaturnusz árnyékából a Földet is lefényképezte. Egy pontocska a fehér nyíl végén.

Az arányok ismeretében az írástudóknak el kellene gondolkodni.

 • Valóban a Föld a teremtett mindenség közepe, valóban az ember a legfontosabb teremtmény?
 • Saját galaxisunk elenyésző paránya a Föld. Valóban olyan hatalmas jelentőségű, hogy csak Isten személyes szenvedése és halála vezetheti ki a bűnből?
 • A mindenség hatalmas Ura gerjedhet e rettenetes haragra e kozmikus porszem lakóinak bűnei miatt?
 • Lehet e sikertelen Isten üdvterve a teremtettség egy része szempontjából. Vagyis – teremthet-e a Mennyei Atya élő lelkek millióit, akiket később elpusztít (és akiket eleve erre rendelt)?
 • Ha az ókori hittudósok rendelkeztek volna a mai tudomány ismereteivel, ugyanezeket a hittételeket alkották volna?

És még igen sok kérdést fel lehetne tenni az emberi sorsok, szenvedések szélsőségesen széles skálájáról Isten igazságosságának tükrében. Annyit minimum illene tenni az írástudóknak, hogy a tudományos ismeretek birtokában újra értelmezzék a Biblia szimbolikus tanításait, pontosabban helyesen válasszák szét a szimbólumokat a konkrétumoktól, a megváltástanban pedig nagyobb alázatot gyakorolnának. Szeszélyes, bosszúálló, kicsinyes istenképüket felül kellene vizsgálni.

Sajnos ezekben a kérdésekben a legegyszerűbb, Biblia-konform javítás, újítás vagy feltárás olyan felháborodást váltana ki a hivatásos írástudókból, mint annakidején annak bizonyítása, hogy nem a Nap kering a Föld körül, hanem fordítva.

Ezért marad a helyben járás, szubkultúrán belüli önismétlés, a tanok értelmetlen csiszolgatása, terméketlen rutinszerű hitgyakorlás és szellemi gettó a keresztények számára.

Pedig a szentírás igaz!

Isten örök értékű hatalmas kinyilatkoztatása, a szeretet és üdvösség egyetemes tankönyve!

A harmadik isteni kijelentéssel megadatott az emberiség számára a kor szellemi szintjéhez igazodó tudás, amely valóban elvezethette volna a teljes igazságra. Úgy a tudomány, mint a vallás hatalmasat profitálhatott volna belőle. A vallások megújulhattak volna, visszanyerve az erkölcsi alapú társadalomszervező erejüket, a tudomány előtt pedig új hatalmas távlatok nyílhattak volna meg a sok kártékony hiábavalóság helyett; a pusztítás és természetrombolás helyett az emberiség és a természet, sőt a test és lélek harmonikus együttműködésén munkálkodhatott volna.

Ehelyett a spiritizmus a tudomány és a vallások támadásának kereszttűzébe került. Így aztán méltatlan írástudók, hűtlen sáfárok, illetéktelen tudósok élősdi hadának kezében az elásott talentum sorsára jutott. Ezáltal a hit a hiszékenység és tudatlanság szinonimájává vált, a vallás pedig a haladás mindenkori ellensége, valamint naiv emberek önámítása az elmúlástól való félelem kompenzálására. Szomorú tény, hogy az emberi szabadságjogokat istentagadó eszmék mentén hozták el, szemben az egyházi zsarnoksággal.

ÁGOSTON

Hasonló bejegyzések

.

A HARMADIK KIJELENTÉS GYÜLEKEZETEI – A SZENTLÉLEK AZ UTOLSÓ IDŐKBEN

Hangoskönyv Zita médium által (A Szentlélek az utolsó időkben, Cleveland 2002) YouTube

Az isteni kinyilatkoztatásról, annak mikéntjéről

A hívő emberek számára Isten megnyilatkozása tényszerűen elfogadott, bennük (nagyon helyesen) kételyek és kérdések nem merülnek fel a kinyilatkoztatás módját illetően. (Ágoston)

Pátkai Pál megnyilatkozása Zita médium által

Pátkai Pál, a magyarországi szellemtani mozgalom és irodalom meghatározó személyének médiumi úton történt megnyilatkozása, mely a clevelandi Magyar Szellemtani Társaság köri találkozóján hangzott el, az újra testetöltése előtt. 1992. május 28.

Harmadik Kijelentés

A három kijelentés (Ágoston)

.

Download this article as an e-book

One comment

 1. Gyenis Gábor
  Ez önmagában értelmezhetetlen. Miért kellene a mai mércével mérni e korábbi emberek tudását? Akkor az akkori tudás mértéke ezt a konklúziót tette lehetővé.
  Válasz
  1 n.
  Szellemi Búvárok Pesti Egylete
  Gyenis Gábor Kedves Gábor! Ha végigolvasod a teljes írást választ kapsz a (kissé provokatív) felvetésedre… (Tudod a BLOGGGban van a folytatás)
  Válasz
  1 n.
  Gyenis Gábor
  Szellemi Búvárok Pesti Egylete Elolvastam. A véleményem semmit nem változott. Csak azzal egészíteném ki, hogy a Szellemtan, vay spiritizmus sem leledzik a bban a helyzetben, hogy kijelentse, ő az igazság, a teljes igazság letéteményese. Számos kérdéssel tudnék kellemetlen pillanatokat szerezni. A kozmológiai ismereteim a tárgyalt résznél egy kicsit tágabb. A Szellemtani ismereteim azt gondolom elégséesek ahhoz, hogy megfelelő képet alkossak a spiritizmusról. A Szellemtan előszeretettel felülmagyarázza a Kereszténység bizonyos részleteit, említve a harmadik kinyilatkoztatásra. Közben az első kettőről lényegében megfeledkezik, vagy nem ismeri mélységeiben. A másik fele, hogy a mediumitás pontos vázrajza ott található a Szellemtani iratokban. Aki olvasta, ismeri, és meg is értette, az pontosan tudja, hogy az információ az emberen keresztül realizálódik, ez által nagyrészt modulálódik is. Így a szellemi közlő csak olyan információt tud közölni, aminek tartalmi struktúrája itt a foldi viszonylatokban értelmezhető. A Szellemi síkon nincsenek durva értékiségek, és a nyelvezet is egyforma. Így egy adott információ más angolul, indusul, és magyarul. Kaptam már én is mint más sok esetben inspirációt, gondolati vonalvezetést. Erre igen sokan képesek. A Szellemtan is egy lépcső a fejlődés végtelen emelkedőjén. Nem gondolom, hogy kijelenthető, hogy a spirituálitás jelen állapota kész, és nem érdemes kellő korrekcióra. Szép estét.
  Válasz
  15 ó.
  Szellemi Búvárok Pesti Egylete
  Kedves Gyenis Gábor Tartalmas hozzászólásodra egy külön posztban válaszolnék, mert fontosnak tartom a kiemelését beszélgetésünknek https://evangeliumispiritizmus.hu/…/valasz-gyenis…/
  Válasz Gyenis Gábornak – Evangéliumi Spiritizmus
  EVANGELIUMISPIRITIZMUS.HU
  Válasz Gyenis Gábornak – Evangéliumi Spiritizmus
  Válasz Gyenis Gábornak – Evangéliumi Spiritizmus
  Válasz
  Előnézet eltávolítása
  4 ó.
  Módosítva

  Ágoston Keresztes
  Egyetértek az ókori tudás helyén való kezelésével. Az isteni didaktika mindig is működött, és figyelembe vette az emberi gondolkodás aktuális állapotát. Nem árulok el újdonságot azzal, hogy annak idején a Nap imádat is az istenhit korai fejlesztését szolgálta (tudatosan), hogy majd később a magasabb hatalom elismerése, és az áldozatok révén előkészítse a talajt az egyistenhit elfogadására. És ez Mózes idején meg is történt. A baj a középkori tudományos felfedezések helytelen egyházi kezelésével kezdődött (máglya, kiátkozás), és így válhatott ketté a tudomány és a vallás, ami ma is a tudomány után kullog, pedig ez lehetne fordítva is, mint annak idején, mivel a “vallás” a materiális világon túlmutatóan a transzcendens kutatására is hivatott, de erről sajnos lemondott.
  Válasz
  1 n.
  Módosítva
  Ágnes Makai
  Egyetértek a blogg tartalmával. Sajnos pont azok az egyházi vezetők akik felelősek voltak a nép lelkivezetéséért, vitték tévútra a hívőket. Köszönhető az ellentét kísértésének is. Mivel alapból bukottak vagyunk, ( nagy százalékban) nem volt nehéz ezt elérnie. Az a tudás amit a tudósaink elértek, különösen az utóbbi 200 évben, emberi mértékkel nagy haladás, de a mindenséghez képest gyerekcipő színtje. Van olyan tudós aki erre rájött, és az egójából sokat vissza vett, de az kevés.☹️ Mi még csak most kezdünk ráébredi, hogy mi a feladatunk, (bár sokan még nem) milyen csodálatos és hatalmas a világegyetem. Mennyi új és csodálatos dolog rejtezik benne! Emberi ésszel fel nem fogható. Nagyon vágyom arra, hogy megismerhessem Istenünk végtelen sokszínűségét, teremtett világait! Hálát adok neki, hogy elindulhattam a tanulás útján! Dicsőség Neki!
  Válasz
  1 n.
  Ágnes Makai
  Csodálatos az is, hogy ismét kaptunk és kapunk szellemi tanításokat, amit sokáig nélkülöznünk kellett. Nagyon igaz az , hogy aki keres az talál. Csodálatos vezetöm Jézus Urunk. Mindig azt a tanítást kaptam, ami épp a megfelelő volt a szintemnek. Nagyon fontos a napi kapcsolat Istennel!
  Válasz
  23 ó.
  Szellemi Búvárok Pesti Egylete
  Ágnes Makai Rendkívüli örömmel telt el, hogy így érzed
  Válasz
  4 ó.

  REPLY
  Vélemény, hozzászólás?

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon