"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
FELLÉPÉS A SPIRITIZMUS MELLETT
FELLÉPÉS A SPIRITIZMUS MELLETT

FELLÉPÉS A SPIRITIZMUS MELLETT

BEVEZETŐ GONDOLATOK

Amikor hozzáfogtam ezekhez a honlapokhoz, erős felszabadultságot éreztem amiatt, hogy azt csinálhatom amire predesztinálva vagyok. Oldódtak a beidegződéseim, fokozódott a kreativitásom, erősödött a szocializációs készségem, – szóval befordultam egy tiszta, világos célegyenesbe…

Egészen addig, míg meg nem jelentek a tapasztalt régi és új ismerőseim. Akik ellenálhatatlan késztetést éreztek arra, hogy elmondják: semmi szükség ilyenekre. A spiritizmus nem a nagyközönség számára való. Akinek kell az megtalálja, forduljunk befelé, osszuk szét az összes könyvet, építsük a lelkünket (és várjuk a halált…)

Akkor azt mondtam: legyen Isten akarata szerint.

Bernhard Forsboom-Brentano (Emanuel szellem nyilatkozatai – magyar kiadás 1926)

Vezessen és állítson meg, ha kell, irányítson amerre szükséges. Újra felszabadultam… Egy kis ideig. Mert minden nap egy hullámhegy, hullámvölgy. Nagyon nem mindegy merre vonulnak a honlapjaim. Így hát minden nap a segítségkérésé. Isten és az Ő akaratát teljesítő Szellemi vezetés felé…

Patetikus? Nem baj. Elnézést, hogy pár mondat erejéig kitértem a saját személyemre. Igyekszem objektív lenni a folytatásban.

Mindezt csak azért kellett leírnom, mert nap, mint nap egyre többen gyülekeznek, segítséget nyújtva a gondolati kétségeim oldására.

Hogy köszönetet mondhassak érte.

Köszönet érte.

Tegnap Szántai Jóska küldött egy hosszabb telefonbeszélgetés után egy kis világosságot.

Megosztom.

Idézetet küldök Neked (Emánuel szellem nyilatkozatai – írta Jóska), talán válasz a spirituális tevékenységeddel kapcsolatban felmerült kérdésedre. A hogyan, mi módon kérdésre?

6. Fellépés a spiritizmus mellett.

Kérdés:
Szabad-e a spiritistáknak, különösen a médiumoknak, tekintve a sokfelől nyilatkozó ellenséges indulatot és támadást, melynek ez a szellemi mozgalom még ma (1926 magyar kiadás!) ki van téve állásukra és viszonyaikra való tekintetből s opportunítási okokból okos és ügyes magaviselettel kitérni az elől, hogy spiritista mivoltukat bevallják, vagy az ügy érdekében határozottan mellette kell-e állást foglalniuk?
Felelet:
Szeretett kedvencem! Tudod, hogy én sohasem mondtam neked, “tedd ezt, azt meg ne tedd!”, hanem arra törekedtem, hogy téged az általunk elfoglalt magaslatra emeljelek, hogy az a látókör, amely előtted ez által megnyílik s az az ismeret, ami így felébred benned, legyenek a vezetőid. Mert nem akarjuk mi a törekvő szellem szabadságát azzal szűkíteni, hogy azt mondjuk neki: “íme, ez a te kötelességed, ezt tedd!”, hanem szabadságának határait ki akarjuk szélesíteni, amidőn segítséget nyújtunk önzetlensége fokozásához. Ha önzetlenséged elérte a számodra lehetséges fokot, akkor egyéniségedet az emberektől való félelem nem fogja többé szorongatni, és mint szabad egyéniség, akit semmi nem gátol, ami őt környezi, egyedül Istenhez törekszik, csak ama vágy lelkesíti, hogy az Ő akaratát felismerje, és híven betöltse. Az ilyen szabad egyéniség mind szorosabban és bensőségesebben képes magát a mi személyiségünkkel összekötni.

Te, kedvencem, ebben fogod feltalálni örömödet, amely teljesen kárpótolni fog téged azért, amit e törekvés által elveszíteni hiszel.

Nincs neked szükséged arra, hogy én mondjam meg neked, ha hibáztál. Te magad is megérzed az ilyen árnyékokat, és ezek számodra elviselhetetlenek. Amit ilyen árnyéknak érzel, az bizonyos, hogy helytelen benned; ezt ne feledd. Emberileg szabad okosnak lenned, ameddig azáltal árnyékot nem vonsz magadra. Ahol nem találsz megértésre, ott hallgathatsz. Ha azonban felszólítanak, igazat kell mondanod, nem dobhatod el a puskát azt mondva: “soha sem volt puska a kezemben.”

Minden emberre nézve eljön az idő, amelyben nem maradhat tovább félárnyékban, hanem megismerése világosságával, mely meggyőződésének alapját képezi, elő kell állnia. Az egész spirituális mozgalmat Isten akarta, és így törvényes; magában foglalja a világotok fejlődéséhez szükséges tanokat. Te ilyennek ismerted meg azt a mozgalmat, s ennek állottál szolgálatába, mielőtt ezt az emberi ruhát magadra vetted volna. Most benne vagy, s benne kell feladatodat betöltened. Magára a dologra gondolj és ne önmagadra. Köszönd meg, hogy ennek szolgálhatsz, s ne akard kímélni magadat. Mit árt az, ha az emberek megvetnek vagy kinevetnek? Vesd le önszeretetedet, és nem fogod a küzdelmet fájdalmasnak találni.

Tedd egyszerűen azt, amit helyesnek tartasz

– eljárásod eredményét bízd arra, Aki tökéletes bölcsességével a tetteket és ezeknek következéseit egymással összekapcsolta. Különben sem vagytok képesek valamely szellemi cselekmény következményeit áttekinteni, mivel azok messzebbre hatnak, mint amennyire emberi tekintet és emberi ismeret elérhet. Miképpen Luther a megismeréséből kifolyólag mondta: “itt állok, én mást nem tehetek, Isten legyen nekem segítségül”, így szóljatok ti is, spiritualisták, megismerésetekből kifolyólag. Ha az ember a fának a faját nem ismeri, a gyümölcséről ítéli meg, hogy jó-e, nemes-e? Így ti is spiritualisták, törekedjetek a legnagyobb jóságra, nemcsak előrehaladástokért, hanem az ügy érdekében, amit szolgáltok. Legyetek igazak, szerények és egyszerűek. Semmi más ne gyakoroljon döntő hatást cselekvéstekre, mint az a felismerés, hogy az jó, igaz, és Istennek tetsző.

Üdv.: Jóska

                  

Bernhard Forsboom-Brentano (Emanuel szellem nyilatkozatai – magyar kiadás 1926) könyv letöltése – Hittitkok.hu

Havas Andor és Bernhard Forsboom-Brentano kapcsolata

Forsboomot 1890-ben felkereste lakásán egy fiatal gárdatiszt és arra kérte, hogy vegye át egy spiritiszta kör üléseinek vezetését, mivel a kör írómédiuma útján ott jelentkező, és magát Emanuelnek nevező magas szellem azt kívánja, hogy Forsboom tegyen fel kérdéseket, amelyekre válaszolni fog. Forsboom a legnagyobb készséggel felelt meg a felhívásnak, és az eredményt “Kundgebungen des Geistes Emanuel 1890-1897” című könyvben adta ki.
1900-ban Forsboom látogatást tett a Szellemi Búvárok Pesti Egyleténél. Ugyanebben az évben, közvetlen halála előtt, Forsboom Havas Andorra bízta Emánuel szellem további nyilatkozatainak kiadását. Így ennek a magasrendű szellemi tanításnak a sorai két ágon is kapcsolódtak hozzánk, magyarokhoz.

Download this article as an e-book

7 Comments

 1. Ágoston Keresztes
  Kedves András: Örülök, hogy nem hagytad eltéríteni magadat a lelkiismereted diktálta útról. A cél világos, tiszta és szent, az eszköz pedig a legjobb tudásod szerinti. Márpedig könyvkiadói profizmusod, szerénységed, jóindulatod, ismeretséged értékes eszközrendszert képeznek, amit hiba lenne nem használni. Csak így tovább! Külön öröm számomra, hogy nagy kedvencem: Emánuel szellem nyilatkozatai funkciót kaptak a munkádban. És Szántai Jóska volt az első, aki azonnal ráérzett a könyv értékes voltára, ami eddig- nagy bánatomra – jóformán senkit nem érdekelt. Most már érezhetem: nem hiába adtam ki e csodálatos könyvet. Ajánlom másoknak is.

 2. Szellemi Búvárok Pesti Egylete
  Ágoston Keresztes Kedves Ágoston!. Nagyon erős biztatás. Haladunk tovább. Sokat jelentett nekem eddigi segítséged, köszönet!, – hiszen az Emanuelt is általad ismertem meg. (Valahogy kimaradt ez a könyv a látókörből, pedig fontos kérdésekre ad evidens válaszokat.) És Havas Arnold – az Égi Világosság szerkesztője adta ki 1926-ban. Úgyhogy köszönjük az újrakiadást tőled. Szükséges felerősíteni.

 3. Poór Edit
  Értem én, hogy sokan félelemből nem beszélnek róla. Ne felejtsük el, hogy jelenleg szabad vallás van és gondolom nem véletlen. Az Úr pont azért adta ezt az időszakot, hogy kitudjuk használni arra, hogy az útkeresők is megtalálják Istent. Az odavezető utat pedig az élen járóknak kell megmutatni. Utolsó időszakot éljük, szükséges az Úrhoz vezetni minden lelket, aki nyitott erre. Sokan elfordultak a dogmatikus vallástól. Több száz évvel ezelőtt a papok megtartották maguknak az igazságot, hogy tudják vezetni a népeket. Ez az idő elmúlt, a mai felvilágosult embereknek már nem elég az akkori dogmatikus vallásgyakorlás. Sajnos sok minden kimaradt a Bibliából, ami érthetetlenné teszi. Sokan nem olvassák, mert még olvasni is nehéz. Így nehéz Istent megtalálni. A Sátán műve, hogy az anyagi világba szorítja az embereket. Folyik a harc a szellemvilágban a lelkekért. Ezek a szellemtani könyvek megmagyarázzák és érthetővé teszik a Bibliát. Isten akaratát és célját. Jézus is kiküldte az Apostolait, hogy hirdessek az igét, azt is mondta, hogy ahol nem fogadják, hagyják el a várost és még a port is rázzák le ruháikról. Hát úgy gondolom, hogy nekünk is ezt kell tennünk, ha az Úr szolgálatra hívott. Nem azért kaptuk a lehetőséget, hogy önző módon a saját kényelmünkben fürödjünk. Persze nem erőszakkal mindenáron, hanem azzal a lehetőséggel élve, amit Jézus elénk tesz.

 4. Szellemi Búvárok Pesti Egylete
  Poór Edit Kedves Edit! Mindig parányi izgalommal kezdem olvasni hozzászólásaidat, mert tudom, hogy lesz benne eligazítás, intelem, és biztatás is. Csak az arányok mások. Köszönet érte Neked!

 5. Ágoston Keresztes
  Poór Edit Kedves Edit, gyönyörű összefoglalása a lényegnek, minden gondolatoddal egyetértek. Szegény Biblia – az emberek nagy részének túl sok, másoknak túl kevés, ez így van rendjén. A tényeket a szimbólumoktól a hivatásos “tudósoknak” sem sikerült szétválasztani, mert nem vettek Szentlelket, így jobb híján dogmákkal próbálták értelmezni, ami nem tökéletes, de több a semminél; – és mégis a sok tökéletlen felekezet hordozza Krisztus üzenetét. Mit várhatunk egy ilyen mélyre süllyedt világ lakóitól? Ne felejtsük el: semmilyen vallás, felekezet, sem a spiritizmus nem üdvözít, hanem az alázat, valamint a szeretet és igazság megcselekvése.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon