"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
A betegségről 3.
A betegségről 3.

A betegségről 3.

BETEGSÉG, SZENVEDÉS? (Szellemi háttérrel) – POSZT A POSZTRA

Kecskés István kétrészes betegségről szóló elmélkedésére (A betegségről 1., A betegségről 2.) Szántai-Kis Jóska kiegészítést küldött. Szerinte nem végződik a betegségfogalom a 7. stációnál. Van tovább is. Olvassuk figyelmesen, mert érdemes!

“Mi a testben, a földön élő emberek (anyagi szintre süllyedt szellemek) nem vagyunk tisztában a SZELLEM szó fogalmával. Ez is lehetne egy tisztázandó téma! Emánuel Szellem nyilatkozatai, ha valakit érdekel. – (Visszatérünk rá!!)

Betegség, ami az egészség hiánya, az egész hiányának okozata, a szeretet és áldás hiánya.

Leszögezem!

Isten nem kívánja, és nem adja senki betegségét, szenvedését, ellentmond Isten alaptörvényével, a szeretettel.

Jézus feladata nem a szenvedés volt, hanem példamutatás, megmutatta elviselni azoknak a tetteit, akik nem tudják, hogy mit cselekszenek. Istent, aki a világosság és a szeretet, nem kell kiengesztelni, főleg nem szenvedéssel, áldozattal, vissza kell hozzá térni, megtérni.

A bűn Istentől való szellemi elfordulás, ennek a következménye a fizikai betegség, szenvedés, halál.

 Jézus bűntelenül lemerült a testben lévő bűnösök közé, testet öltve. Testi megjelenésnek nem feltétele a bűn, hanem következménye a bűnnek a testben születés. Magas rangú tiszta szabad szellem testet ölthet feladatvégzés, szolgálat céljából sűrű anyagi világban, hogy közvetlen kapcsolatba kerülhessen velünk és segíthessen nekünk, ha kérjük, a lépésről lépesre való visszaemlékezésben, ezáltal a visszaemelkedésben. A betegség a szenvedés egy jelző, tanító és nem büntető rendszer. Amit vetünk le kell aratnunk. Következménye, okozata pillanatnyi szellemiségünknek.

„Ne attól félj, aki a testet megöli, hanem aki a testet és a lelket is elveszejtheti.”[1]

Tehát önmagunktól!

Nem a szenvedés elviselésében kell példát mutatni, hanem kegyelmet kérve viselni a szenvedést, és segítséggel, amint lehet letenni.

Nem kell Istenre vagy másra fogni kellemetlen helyzetünk okát az okozatért, hanem hálásnak kell lenni mindenért. Minden fordítva van, mint ahogyan látszik innen a földről, mint a nap járása is. Amit mástól elveszünk, magunktól vesszük el, amit másnak adunk, magunknak adjuk. Ez nem azt jelenti, hogy szét kell osztani mindenünket, hanem erőnk szerint segíteni, másoktól pedig csak az ő erejük szerint, de megkövetelni, hogy segítsenek önmagukon. Az Írásban azt olvashatjuk: „Csak az nagyobb nálatok, aki titeket szolgál!”[2]

A kegyelem és az ajándék ingyen van, de a kegyelem nem ajándék. A kegyelemmel nem szabad visszaélni, az ajándékot nem illik visszakérni. A jutalmat becsülettel ki kell érdemelni, és meg kell becsülni.

Isten szeretetének kizárása szívünkből, hozza létre a hiányt, az egész, az egészség hiányát.

SZERETET = BOLDOGSÁG, ÁLDÁS (hála)

SzereteM = öröm, büszkeség (káröröm)

Nem szereteM = harag (bosszú)

A szeretet a boldogság, az egyetlen mindent gyógyító, a minden hiányt pótló erő, energia, a hála a szívben pedig a befogadás eszköze. A büszke hálátlan emberek automatikusan elzárják önmagukat a mindent gyógyító szellemi erőtől. Aminek alapja a szívből, szívesen, szeretettel, az pedig automatikusan befogadóvá válik!  „Isten szeretete a szívünkbe érkezik a Szentlélek által”[3], olvashatjuk a Bibliában.

Kézzel foghatóbban: Nincs anyag!

Test, lélek, szellem van. Minden energia és rezgés. Ezt a kvantumfizika is alátámasztja tudományosan (tudomány = tudom ám).

Aki nem szívből, szívesen, szeretettel gondol, és a gondolat a lényeg, mert a tett az már következmény; az, mint már említettem kizárja szívéből Isten szereteterejét, és ezáltal keletkezik hiány nem a szívben, hanem a szíven átáramló, az alkotott test működésének feltételeit biztosító vérben. A vérben keletkező hiányok, a szeretetet nélkülöző különböző gondolatok által alakulnak ki, és különböző szervekben okoznak rendellenességet, megbontva a szervezetünk egészének szervezett működését.

„Nem az számít, amit eszünk, hanem amilyen szellemi táplálékot befogadunk”[4]

Minden fizikai betegség és a gyógyulás is a vérben kezdődik.

 Ezt támasztja alá az a tény is, hogy az orvostudomány vérképet készít, és sok betegséget meg tud állapítani néhány csepp vérből. Igaz, azután a hiányt orvoslással, orvossággal tudományosan javasolja megoldani, orvul elterelve Isten szereteterejéről a figyelmet. Természetesen az orvoslásnak és az alternatív segítségnek is megvan a megfelelő szerepe jól működtetve, Istent szolgálva és nem helyébe lépve, a hitükben még bizonytalanok számára. A fájdalmat, a tünetet tudják csökkenteni, nem gyógyítani, amíg mi a kiváltó okot szellemi segítséggel meg nem szüntetjük, és az okozat megszűnik. Isten gyógyító szeretet-fényenergiája az egyetlen igazi hiányt (betegséget) megszüntető erő. A betegséget okozó hiány kialakulása és a hiány megszüntetése is egy folyamat, időre van szükség. Az egy más kérdés, hogy vannak azonnali gyógyulások, de csodák nincsenek, minden szellemi törvényeken alapul.

A testi életnek két oka van, vagy a szolgálatvégzés, vagy a szolgálat hiánya miatt annak megtanulása.

Itt semmi nem fehér és fekete, hanem minden szín, és minden színnek végtelen árnyalata. Ezért mondja az írás „ne ítélj, hogy ne ítéltess”[5]

Amíg nem érkezünk meg az egészbe, a Fény útját követve a Világosságba, folyamatosan kapunk segítséget az egész hiányának elviseléséhez a szellemvilágból. 

„Ébredjetek végre, mert nem tudnotok, hanem szeretnetek kell tudatlanul, őszintén tiszta szívvel!”[6]

Kétezer éve egy parancs van életben „Szeressétek egymást”[7]. Ezt nem sikerült megvalósítanunk, mivel még mindig itt vagyunk.”

Szántai-Kis József 2024. március


[1]  „Ne féljetek azoktól, akik csak a testet képesek megölni, a léleknek azonban nem árthatnak! Attól féljetek, aki mind a testet, mind a lelket el tudja pusztítani a pokolban!” (Máté 10:28)

[2]  „Hanem aki közöttetek a legnagyobb, olyan legyen, mint a legfiatalabb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál!” (Lukács 20:26)

[3]„…Isten szeretete betöltötte szívünket a Szent Szellem által…” (Róm 5:5)

[4] „Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, a mely Istennek szájából származik” (Máté 4:4)

[5] „Ne ítéljetek és nem ítéltettek” (Lukács 6:37)

[6]  „Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít.” (1Kor 8:1)

[7] „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!” (Ján 13:34)

Download this article as an e-book

One comment

  1. Ágoston Keresztes
    Tökéletesen megfogtad a lényeget, azt hiszem tanulságos mindannyiunk számára. Sokan még ma is azt gondolják, hogy a szenvedés valamilyen kemény valuta, belépődíj a mennyek országába. A szenvedés a bűn terméke és nem jó. Az más kérdés, hogy a Szeretet Istene mindent a javunkra fordít, így mennyei bölcsességével “talentummá” alakítja, melynek helyes kezelésével, felhasználásával kincset gyűjthetünk a túlvilágra. Ettől még Istennek nincs szüksége a bűnre és a szenvedésre, de ha már megteremtette a bukott szellem, akkor az eshetőségeken keresztül a javunkra fordíthatja. Szélsőséges példája ennek a keresztre feszítés szörnyűséges bűncselekménye, melynek példamutató elszenvedésével Jézus világra szóló gyakorlati oktatást adott szeretetből, türelemből és megbocsátásból -mindannyiunk javát szolgálva.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon